ทีวีไทยอบรมเข้ม ปั้นนักข่าวพลเมืองสายเลือดแรงงาน

กระชับพื้นที่สื่อสาธารณะ : ทีวีไทยอบรมเข้ม ปั้นนักข่าวพลเมืองสายเลือดแรงงาน เปิดพื้นที่รองรับข่าวของนักสื่อสารแรงงาน

เมื่อวันที่ 12- 14 พ.ย. ทีมนักข่าวพลเมืองของทีวีไทยได้จัดอบรมการผลิตข่าวทีวีสำหรับการเป็นนักข่าวพลเมือง  ให้กับนักสื่อสารแรงงาน         19 คนใน8พื้นที่ศูนย์สื่อสารแรงงาน จัดขึ้นที่ห้องจันทรา2จันทร์เกษมปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม ใช้เวลาสามวันสองคืนในการฝึกอบรม

วันแรกของการฝึกอบรมจะเป็นการทำความเข้าใจในรูปแบบและรายละเอียดของการเป็นนักข่าวพลเมือง ผ่านการสะท้อนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการอบรมโดยทีมวิทยากรจะเป็นเพียงผู้กำหนดโจทย์และค่อยๆดึงเข้าสู่เนื้อหาเพื่อสร้างกระบวนการคิดให้สอดคล้องกับแนวทางของนักข่าวพลเมือง

วันที่สองจะเป็นเรื่องของเทคนิคการถ่ายภาพและการตัดต่อวีดีโอแบบง่ายๆ โดยให้คำนึงถึงความสอดคล้องของภาพและเนื้อเรื่องที่จะสื่อออกมา แต่สิ่งสำคัญคือต้องมีประเด็นที่สามารถดึงผู้ชมให้มีอารมณ์ร่วมกับประเด็นที่นำเสนอภายในเวลาอันจำกัด

เพื่อให้สามารถผลิตข่าวออกมานำเสนอในวันที่สามของการอบรมทำให้นักสื่อสารแรงงานต้องอดหลับอดนอนเพื่อผลิตงานให้ออกมาทันตามกำหนดที่ทางวิทยากรได้มอบหมายไว้ให้ และในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการวิจารณ์งานของแต่ละทีมเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงงานให้สามารถนำเสนอสู่สื่อสาธารณะผ่านช่วงนักข่าวพลเมืองต่อไป

ถือเป็นโชคดีที่ได้มาอบรมกับมืออาชีพโดยตรง ทีมวิทยากรก็มีวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายและทั่วถึงก็จะนำความรู้และข้อเสนอแนะจากการอบรมไปถ่ายทอดในพื้นที่และปรับปรุงให้สามารถนำไปออกอากาศให้ได้” นางสาวอรัญญา ไชยมี นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ได้กล่าวถึงความรู้สึกหลังเสร็จสิ้นการอบรม

มงคล ยางงาม นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน