ทีมข่าวฉะเชิงเทราวางแผนทำสื่อแรงงานลดช่องว่างด้านสื่อ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ศูนย์ NHK หมู่บ้าน บรูพาซิตี้ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ทีมงานข่าวศูนย์ฉะเชิงเทรา – ปราจีนบุรี มีการจัดประชุมเร่งด่วน  เพื่อระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการออกสื่อ  เป็นรูปแบบสื่อพิมพ์และวีดีโอเพื่อให้เป็นที่ดึงความสนใจของคนงานเพื่อให้กลับมาอ่านข่าวที่เป็นกระบอกเสียงให้กับคนงานและจะได้รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ในสังคมของผู้ใช้แรงงานด้วยกัน

การระดมความคิดครั้งนี้เพี่อกระตุ้นให้คณะทำงานได้เริ่มต้นออกสื่อประชาสัมพันธ์ในสมาชิกแต่ละองค์กรของกลุ่มเวลโกรว์ได้รับข่าวที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้แรงงาน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการ เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และเรื่องกฎหมายแรงงานเป็นต้น การระดมความคิดในครั้งนี้ทีมงานได้มีมติร่วมกันว่าจะมีการออกสื่อเป็นรูปแบบหนังสือพิมพ์เพื่อแจกจ่ายไปองค์กรต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ณ.ตอนนี้ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานได้มีการพัฒนารูปแบบการสื่อสารใหม่แล้วนอกเหนือการปราศรัยตามที่ชุมนุมต่างๆ อย่างที่เคยเป็นมา.

ทวี   ประดับศรี นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ฉะเชิงเทรา – ปราจีน