ทหารยึดเวทีภาคอีสาน หลังวิพากษ์ ร่าง รธน. มีชัย

IMG_2544

ทหาร จ.อำนาจเจริญ ทำการยึดเวลาภาคอีสาน “เสียงประชาชนอีสานต่อร่างรัฐธรรมนูญ” ที่ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ หลังทนเสียงประชาชนวิจารณ์ร่าง รธน มีชัย ไม่ไหว สั่งให้ยุติการจัดงานภายใน5 นาที

หลังจากที่ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย หรือ WeMove และเครือข่าย ได้เวทีภาคอีสาน “เสียงประชาชนอีสานต่อร่างรัฐธรรมนูญ ที่โรงเรียนอนุบสลอำนาจเจริญ ภายหลังสารดำเนินงานได้ 10นาที ได้มีนายหารแต่งชัดลายพราง 4 นายได้เข้ามาร่วมงาน และลงเบียนเข้าร่วมงาน ได้มีการถ่ายรูปเก็บบรรยากาศภายในงาน  และเก็บภาพถ่ายแแนนำบนเวทีแต่ละท่าน อีกทั้งยังขอถ่ายภาพเดี่ยวของผู้จัดงานทุกท่าน ซึ่งทางผู้จัดงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

จากนั้นเวลา ประมาณ 13.30 . กลุ่มนายทหารดีงกล่าวได้แจ้งให้ผู้จัดงานยกเลิกการจัดงานทันทีให้เวลาเก็บของภายใน 5 นาที โดยอ้างคำสั่งผู้ว่าฯ สั่งห้ามการจัดงาน

หลังจากที่มีคำสั่งให้ยุติ ทางกลุ่มผู้จัดจึงได้ย้ายเวทีการานมาที่ โรงแรมรูท202 กลุ่มนายทหารได้ติดตามมาและบอกให้ยุติการจัด โดดยอ้างคำสั่งของผู้ว่า  ทางด้านผู้นำกลุ่มการจัดงานจึงขอให้นายทหารคนดังกล่าว นำคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรมา

นางสุนี  ไชยรส  ผอ.ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ประานงาน  WeMove กล่าวถึงกรณีการจัดเวทีภาคอึสาน  กล่าวว่าได้มีทหารเข้ามาแล้วสั่งให้หยุดเคลื่อนไหวเวทีภายใน 5 นาที เมื่อย้ายมาที่ รร.รูท202 ได้มีคำสั่งใก้เรายุติเวทีการจัดงานอีก ซึ่งทางกลุ่มได้เรียกร้องให้นำคำสั่งที่เป็นลายอักษรมายืนยันกับทางกลุ่มว่า เป็นคำสั่งของผู้ว่าจริง

IMG_2545

คณะกรรมการร่างฯต้องรับฟังการเคลื่อนไหวของประชาชน เราพยายามทำให้ขบวนผู้หญิงและทั่วประเทศรับรู้เรื่องร่าง รธน. ซึ่งการกระทำของกลุ่มฯมิได้ขัดต่อกฎหมายอย่างไร

“ทางวีมูทไม่ขอยอมรับอำนาจคำสั่ง ต้องตั้งคำถามกับ คสช. ผู้ว่าทุกจังหวัด จะทำอย่างไร จะให้จัดแบบลับๆล่อๆ หรือ เปืดเผย อย่างไรก็ตามทางวีมูทจะเวทีเสียงประชาชนกับร่าง รธน.ต่อไป ในอาทิตยาหน้า ในวันที่ 20-21 ก.พ.ที่จังหวัดพัทลุง

ด้าน นางสางสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม กล่าวว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน เป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชนมากเกินไป ร่าง รธน.ต้องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เราจัดโดยเปิดเผย เราพยายามประสานหลายฝ่าย แต่สุดท้ายโดนห้ามจัด ซึ่งตนในฐานะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิฯในวันที่ 17 ก.พ.นี้

ทั้งนี้คณะผู้จัดงานได้พยายามติดต่อนายทหารชั้นผู้ใหญ่เพื่อสอบถามเรื่งที่เกิดขึ้น

IMG_2543 (1)

………..