คารวะอาลัยรัก พี่สพรั่ง มีประดิษฐ์ นักต่อสู้แห่งชนชั้นกรรมกร

การจากไปอย่างกะทันหันของพี่สพรั่งทำให้เรา และพี่น้องแรงงานต่างเศร้าเสียใจอย่างยิ่ง  พี่สพรั่งอยู่กับขบวนแรงงานยาวนาน และอุทิศตนเองช่วยงานพี่น้องแรงงานอย่างกว้างขวางมายาวนานจริงๆ

ตอนที่เราเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดแรก ช่วงปี 2544 ถึงปี 2552  และมีคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน  ได้ร่วมงานกับพี่น้องแรงงานในหลากหลายเรื่องราว  พบกับพี่สะพรั่งในฐานะผู้นำแรงงานที่แข็งขันมากคนหนึ่ง    และเมื่อพ้นวาระกสม.  มาได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกับพี่สพรั่งตอนเรามาร่วมกันกับอีกหนึ่งคือพี่ตุลา ปัจฉิมเวชซึ่งเสียชีวิตไปก่อนแล้ว ก่อตั้งศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน  ที่มีคุณชฤทธิ์  มีสิทธิ์ เป็นผู้จัดการศูนย์  เมื่อปี 2553  ถึง 2554 เราเป็นที่ปรึกษาศูนย์  พี่สพรั่งคือคณะทำงานหลักคนหนึ่ง สำนักงานอยู่ใกล้วัดบัวขวัญ   ภารกิจสำคัญคือ การช่วยเหลือพี่น้องที่ถูกละเมิดสิทธิและได้รับความไม่เป็นธรรม  ตั้งแต่ช่วยปรึกษา  หาทางแก้ไขปัญหาหลายช่องทาง  จนถึงคดีที่ต้องต่อสู้ในชั้นศาล  ทั้งที่แรงงานเป็นโจทย์ และจำเลย  นอกจากนี้มีการจัดอบรมเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง  งานช่วงนี้หนักแต่อบอุ่นในบรรยากาศการทำงานของพวกเรา

พี่สพรั่งถูกคาดหวังและขอร้องให้รับผิดชอบดูแลสำนักงานค่อนข้างประจำที่สุด   เพื่อพี่น้องแรงงานมาปรึกษาจะได้สามารถช่วยแนะนำเบื้องต้น   เราทุกคนวางใจในประสบการณ์ยาวนานและความมุ่งมั่นมีจุดยืนเพื่อพี่น้องแรงงาน  ซึ่งเรื่องนี้ทุกคนเชื่อมือ  และพี่สะพรั่งก็เป็นหลักสำคัญอย่างจริงจังตลอดช่วงนั้น

ที่น่าประทับใจอีกเรื่องคือ  ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสาร  เราตั้งเว็บไซต์ขึ้นมา  พี่สะพรั่งอีกนั่นแหละ เป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่ประสานงานและดูแลการพัฒนาเว็บไซต์ให้น่าสนใจ และมีข้อมูลใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง   แม้ว่าจะไม่จัดเจนในตอนแรก  แต่มีความมุ่งมั่นพยายามเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างจริงจัง   พวกเราคงจำได้ว่า  พี่สะพรั่งทำหน้าที่นักสื่อสารทั้งในช่วงภารกิจของศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤติแรงงาน   และต่อมาจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต  พี่สะพรั่งติดตามข้อมูลข่าวสารของพี่น้องแรงงานมาเผยแพร่ และเอาข้อมูลเรื่องราวที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องแรงงานมาบอกเล่า  โดยเฉพาะผ่านเฟสบุ๊ค saprung  mepradit

เมื่อเรามาทำงานที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  มีงานทั้งของ คปก.และงานที่พี่น้องแรงงานต่อสู้ผลักดันเรื่องกฎหมาย และหลายมิติ  ทำให้มีโอกาสพบกับพี่สะพรั่งเป็นระยะๆ และถ้ามีเวลา เราจะคุยกันเรื่องภารกิจการจัดตั้ง และงานที่สระแก้ว ที่พี่สะพรั่งทุ่มเทบุกเบิกงาน  เรารับรู้ได้เต็มเปี่ยมว่าพี่มุ่งมั่นและทุ่มเทแค่ไหนกับภารกิจ  ได้เตือนซึ่งกันและกันเรื่องดูแลสุขภาพ…

พี่สะพรั่งเป็นนักรบแห่งชนชั้นกรรมกรที่เรารักและศรัทธาเชื่อมั่น  เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนเสมอ…ขอพี่สู่สุคติ

สุนี  ไชยรส

29 มิ.ย.62