แรงงานติง กกต.อ่อนประชาสัมพันธ์เลือกตั้งล่วงหน้า หวั่นเสียสิทธิ

แรงงานบ่นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งข่าวการขอเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่ล่าช้าไม่ทั่วถึง อาจทำให้แรงงานเสียสิทธิ  อยากให้โรงงานช่วยประชาสัมพันธ์  และเสนอให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่ที่อาศัยทำงานอยู่ 

นักสื่อแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวว่า จากการสอบถามผู้ใช้แรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกล์ว เรื่องการขอลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตพื้นที่หรือไม่ และจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่ไหน จากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้แรงงาน 100 คน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด 80% ไม่ทราบวันและเวลาการขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งที่อยากไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้ใช้แรงงานเพียงร้อยละ 20 ที่ทราบว่ามีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า และสิ้นสุดการขอลงทะเบียนภายในวันที่ 2 มิถุนายน นี้

นายเอกศักดิ์ เมืองหลวง พนักงานบริษัทพานาโซนิค ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ กล่าวว่า ตนเองมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ไม่ได้ใช้สิทธิในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 เพราะการเดินทางจากที่ทำงานไปที่บ้านเกิดมีระยะทางไกล และมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากอีกทั้งพึ่งเดินทางกลับจากบ้านเมื่อเทศการสงกรานต์ที่ผ่านมา แต่ถ้ารู้ข่าวว่า มีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าที่ไหน เมื่อไหร่ก็จะไปใช้สิทธิ อยากเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้มากๆ และอาจให้เจ้าของสถานประกอบการช่วยประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกอีกแรง เหตุที่ลูกจ้างส่วนใหญ่ไม่ทราบการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า เพราะมีงานรัดตัวต้องทำงานวันหนึ่งๆ ถึง 12 ชั่วโมง (รวมทำงานล่วงเวลา) เพราะต้องการรายได้เพิ่มขึ้น เพราะสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาเพิ่มขึ้น เพื่อความอยู่รอดของตนเองและครอบครัวจึงไม่มีเวลาดูข่าวสารมากนัก

นายสวัสดิ์ ปิตาทะเส กล่าวว่า เกิดอยู่บ้านเลขที่ 2021/39 บ้านหนองโนไชยวาน ต. กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี แต่ได้เดินทางมาทำงานในย่านอุตสาหกรรมเขต จ.ฉะเชิงเทรากว่า 10 ปี ซึ่งต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านเกิด ต้องพบกับปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่แพงมากขึ้นกว่าเดิมในวันที่ 3 ก.ค. 54 นี้ โดยยังไม่ทราบชื่อ ,นามสกุล,หรือนโยบายของผู้สมัครเลือกตั้งในแต่ละพรรคการเมืองในเขตพื้นที่ภูมิลำเนานั้น  แต่คุณสวัสดิ์ ได้พบกับผู้สมัครในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่พักอาศัยอยู่นั้น มีแนวคิดตรงกับปัญหาที่ต้องการแก้ไขปัญหาให้กับท้องที่ จึงอยากให้รัฐบาลจัดทำนโยบายให้กับประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่ที่อาศัยหรือทำงานอยู่ อยากให้จัดตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมา เพื่อสร้างความสะดวกให้กับประชาชนผู้จะใช้สิทธิล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์กันอย่างทั่วถึง

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวฉะเชิงเทรา รายงาน