คสรท. และสรส. ยื่นอธิบดีแรงงานแก้ปัญหาคนท้องถูกเลิกจ้าง

คสรท. และสรส. ยื่นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแก้ปัญหาคนท้อง หลังถูกนายจ้างเลิกจ้าง

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหิจสัมพันธ์ (สรส.) นำโดย นายชาลี ลอยสูง และนางอภันตรี เจริญศักดิ์ รองประธานคสรท. ได้ยื่นหนังสือถึงนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความช่วยเหลือกรณีพนักงานหญิง ตั้งครรภ์ถูกเลิกจ้าง โดยมีนายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เนื่องจากเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาคสรท.ได้เข้าพบรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์จตุมงคล โสณกุล เพื่อสะท้อนกรณีพนักงานหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกเลิกจ้าง คือ นางสาวกมลวรรณ ภักดีนอก นั้น วันนี้ได้เพิ่มขึ้นอีก 1 กรณีเป็นนางสาวสิริยากร ขามธาตุ โดยทั้งสองคนอยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ประมาณ 16-19 สัปดาห์ตามลำดับ

คสรท.และสรส.ซึ่งได้เปิดรับเรื่องร้องทุกข์ในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มาเป็นระยะหนึ่งแล้ว เห็นว่า การกระทำของทั้งสองบริษัทฯเป็นการมิชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 183 ว่า  ด้วยสิทธิความเป็นมารดา รวมถึงขัดต่อหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจ และสิทธฺมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNGP) การทำธุรกิจข้ามชาติกับสิทธิมนุษยชน ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยได้ลงนามไว้ อันส่งผลต่อบุตรและมารดา ที่ขาดรายได้จุนเจือครอบครัวและสังคมไทย เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ โดยคสรท.ขอความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือมาเพื่อให้มีการคุ้มครอง มีมาตรการ การช่วยเหลือพิเศษอย่างเร่งด่วน ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการเยียวยาสวัสดิการหญิงตั้งครรภ์ที่ควรได้รับ และวางบทลงโทษต่อนายจ้างเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับนายจ้างรายอื่นๆอีกในอนาคตที่กำลังจะเกิดอย่างรุนแรงในภาวะปัจจุบัน

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 คสรท.ยังลงพื้นที่แหลมฉบัง และฉะเชิงเทรา เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จาก คนงานหญิงตั้งครรภ์ถูกนายจ้างเลิกจ้าง 3 ราย คนงานหญิงมีความผิดปกติทางการได้ยิน ถูกนายจ้างเลิกจ้าง 1 ราย c]tคนงานถูกเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย 2 ราย โดยทั้งหมดนายจ้างอ้างโควิด-19ในการเลิกจ้าง