คสรท.แถลงจุดยืน ต้าน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

ต้านพรบ.

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง หยุด พ.ร.บ.นิรโทษกรรม อัปยศ หยุดนิรโทษกรรมแก่คนสั่งฆ่าประชาชนและคนโกงชาติบ้านเมือง พร้อมประกาศจุดยืน..ต่อต้านการออก ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม พ.ศ. ….. เปิดอิสระสมาชิกร่วมค้าน

4 พ.ย.56ที่ผ่านมา คณะกรรมการสมานฉันท์แรไงานไทย (คสรท.) ได้ออกแถลงการณ์ถึงรัฐบาล สมาชิก สังคม และสื่อมวลชน เรื่อง หยุด พ.ร.บ.นิรโทษกรรม อัปยศ หยุดนิรโทษกรรมแก่คนสั่งฆ่าประชาชนและคนโกงชาติบ้านเมือง 

นายชาลี ลอยสูง ประธานคสรท.กล่าวว่า คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้ออกแถลงการณ์เพื่อประกาศจุดยื่น เพื่อต่อต้านการออก ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมในเบื้องต้น ต่อการเคลื่อนไหว องค์กรสมาชิกใดและสมาชิกในสังกัดที่เห็นว่า การออก ร่าง พ.รบ.นิรโทษกรรมที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไม่มีความชอบธรรมและพร้อมที่จะแสดงจุดยืนในการต่อต้าน สามารถใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการชุมนุมได้อย่างเต็มที่ อิสระ หรือเข้าร่วมกับองค์กร เครือข่ายที่มีเจตนารมณ์เดียวกันตามแต่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อร่วมกันหยุดกฎหมายอัปยศก็ให้ดำเนินการได้ทันที โดยมีการแถลงดังนี้ เพื่อ “หยุด! พ.ร.บ.นิรโทษกรรม อัปยศ หยุด!ปลดปล่อยคนสั่งฆ่าประชาชนคนโกงชาติ!ต้องถูกลงทัณฑ์”

ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่ก้าวสู่ความขัดแย้งภายหลังจากรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยได้เร่งดำเนินการผลักดัน ร่าง พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม พ.ศ. ….จนผ่านสภาผู้แทนราษฎรในวาระ 2 และ 3 โดยไม่คำนึงต่อกระแสคัดค้านจากสังคมที่ไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ซึ่งสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.เป็นไปในลักษณะที่จะยกโทษให้กับบุคคลที่มีอำนาจทางการเมืองในการสั่งฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์จากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การฆ่าตัดตอนเรื่องยาเสพติด 2,500 ศพ กรณีการชุมนุมสั่งฆ่าพี่น้องประชาชนในมัสยิดกรือเซ๊ะ 120 ศพ จังหวัดปัตตานี การสลายการชุมนุมกรณีตากใบจนมีผู้เสียชีวิต 86 ศพ จากกรณีการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 7 ศพ และการสลายการชุมนุมของ แนวร่วมประชาชนเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) 93 ศพ ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุการณ์อันน่าสลดใจต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวและถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง
ยิ่งไปกว่านั้นร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวยังจะนิรโทษกรรมให้แก่คนคิดคดทรยศต่อประเทศชาติและประชาชนในการโกงชาติบ้านเมืองอย่างกรณี ที่ดินรัชดาของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรที่ศาลพิพากษาจำคุกแล้วแต่อยู่ระหว่างหลบหนีการลงโทษในต่างประเทศ กรณีทุจริตเรื่องหวยบนดิน กรณีทุจริตให้ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออก(เอ็กซิมแบงก์)ปล่อยกู้ให้พม่า 4,000 ล้าน, การออก พระราชกฤษฎีกาแปลงภาษีสัมปทานโทรศัพท์เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทชินคอร์ปฯ, กรณีทุจริตการจัดซื้อรถดับเพลิงของ กทม.ซึ่งศาลพิพากษาแล้วมีความผิดจริงนักโทษ(ประชา มาลีนนท์)หลบหนีไปต่างประเทศ, การทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทร เป็นต้น

จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)และเครือข่ายองค์การแรงงานเห็นว่าการกระทำของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยมีเจตจำนงแอบแฝงซ่อนเร้น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ปกครองผู้มีอำนาจทางการเมืองให้พ้นผิดจากการสั่งฆ่าประชาชน และการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในการทุจริตต่อชาติบ้านเมืองและประชาชน คสรท.นโยบายที่แจ่มชัดในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน