คสรท.เปิดขอรับการสนับสนุนช่วยผู้ประสบภัยภาคอีสาน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) เปิดขอรับการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) กับ สหภาพแรงงาน กลุ่มย่าน สหพันธ์ สมาพันธ์  TEAM  NGO และเครือข่ายแรงงานไทยทุกภาคส่วน

ทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) ได้ส่งหนังสือถึงองค์กรแรงงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากหลายจังหวัดในภาคอีสานยังคงเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วม จากอิทธิพลพายุเซินกา ทำให้หลายจังหวัดในภาคอีสาน ตั้งแต่อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ สกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความเสียหาย  สาเหตุเนื่องจากน้ำ ไหลหลากเข้าท่วม  ความแรงของกระแสน้ำทำให้บ้านเรือน โรงเรียน  วัด  ถนนถูกตัดขาด รถไม่สามารถสัญจรได้ บ้านเรือนถูกน้ำท่วมสูง  อุปกรณ์การเรียนการสอน ได้รับความเสียหาย ชาวบ้านต้องเร่งอพยพสิ่งของ สัตว์เลี้ยง และย้ายไปพักอาศัยกับญาติชั่วคราว  และยังมีพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมพืชไร่เสียหาย

โดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้รับความเสียหายอย่างหนัก 15  อำเภอ  70 ตำบล 439 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับผลกระทบ 11,976 ครัวเรือน จังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในเบื้องต้นแล้ว 11 อำเภอ

ดังนั้นคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)ร่วมกับเครือข่ายแรงงานไทยทุกภาคส่วน ได้จัดระดมทุนและขอรับบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาทิเช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม  หรือสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็นนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน) ท่านสามารถติดต่อมายัง นายสาวิทย์ แก้วหวาน โทรศัพท์ 086-336-1110หรือโอนเงินที่ธนาคาร ธนชาติ  เลขบัญชี 777617-3183  นายชาลี ลอยสูง/น.ส สุธาสินี แก้วเหล็กไหล/น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย   วันที่นำสิ่งของไปส่งมอบ คสรท.จะแจ้งวันให้ทราบอีกครั้ง