คสรท. ระดมทุน สิ่งของช่วยชาวใต้


คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ระดมทุนสิ่งของอุปโภค บริโภคช่วยชาวใต้

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 คณะกรรมการสมานฉันแรงงานไทย (คสรท.) ได้ออกหนังสือถึงสมาชิก และแนวร่วมพันธมิตรในเครือข่ายเพื่อระดมสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาทิเช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม หรืองบประมาณเพื่อจัดซื้อสิ่งของที่จำเป็น เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยเบื้องต้นสามารถติดต่อมายัง นายชาลี ลอยสูง รักษาการประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ที่เบอร์ 089 0309178 และ02 2513170 หรือโอนเข้าโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธนชาต  เลขบัญชี 777-6-17318-3  ชื่อ นายชาลี ลอยสูง หรือน.ส.สุธาสินี แก้วเหล็กไหล หรือน.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย  สาขาสำนักงานเพชรบุรี  ประเภทออมทรัพย์ ซึ่งวันที่ส่งมอบจะแจ้งอีกครั้ง

นายชาลี ลอยสูง กล่าวว่า ขณะนี้ในส่วนของสหภาพแรงงานในหลายพื้นที่ได้มีการระดมงบประมาณเพื่อร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ด้วยเห็นว่า มีความเสียหายจำนวนมาก กระทบพื้นที่เกษตรกรรมถือว่า เป็นที่ทำกิน จึงเปิดให้พี่น้องแรงงานรับบริจาคเป็นเงินเพื่อดูว่า ผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้าง นอกจากข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษาโรค สิ่งของจำเป็นที่ยังขาดอยู่การจะระดมจากกรุงเทพส่งไปคงลำบากก็จะให้ทางพี่น้องพื้นที่ใกล้เคียงในภาคใต้เพื่อการเข้าถึงและช่วยเหลือในพื้นที่ได้รวดเร็วกว่า

” การที่คสรท.มาระดมความช่วยเหลือครั้งนี้นั้นเนื่องจากพี่น้องแรงงานที่เป็นชาวใต้ และมีพ่อ แม่ ปู่ย่า ตา ยาย จำนวนมากและได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเราก็ทำหนัาที่ในการระดมความช่วยเหลือช่วงที่มีภัยพิบัติสึนามิปี 2547 กรณีภัยพิบัติน้ำท่วมปี 2554 มีการเปิดรับบริจาคระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่ และเข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเสมอมา และรู้สึกเห็นใจอย่างมาก เพราะนั้นคือญาติพี่น้องทั้งนั้น และครั้งนี้ทางเราก็ใช้บัญชีเดิมตั้งแต่การระดมความช่วยเหลือช่วงสึนามิเมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมาในการรับบริจาคและยินรับบริจาคจากทุกท่านเพื่อการนำความปรารถดีนี้ลงไปให้ความช่วยเหลือถึงพื้นที่” นายชาลี กล่าว

นายชาลี ยังกล่าวอีกว่า เมื่อช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 พี่น้องชาวใต้ก็มีการลงมาพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบที่พระนครศรีอยุธยา มีการระดมข้าวของที่จำเป็นมาช่วยกันในกรุงเทพด้วยยังจำได้ถึงความขาดแคลนข้าวของและน้ำใจของชาวใต้ที่ระดมกันมา วันนี้เราก็ต้องช่วยเหลือเมื่อพี่น้องเดือดร้อน อีกอย่างแม้ว่าใครจะมองว่า ภาคใต้น้ำท่วมไม่นานแบบมาเร็วไปเร็วแต่ความเสียหายนั้นมีแน่หลังน้ำท่วมยังมีอยู่ และอาจต้องดูกันแบบใกล้ชิดวันนี้ จึงรับบริจาคจากพี่น้องเป็นเงินก่อนเพื่อการจัดสรรค์ช่วยเหลือตามที่ผู้ประสบภัยต้องการ

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน