คสรท.ระดมทุนช่วยคนงานบริติชไทยซิน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)ได้ส่งหนังสือถึงองค์กรสมาชิก พันธ์มิตร และเครือข่ายแรงงานทุกภาคส่วน  เพื่อขอระดมทุนสนับสนุนช่วยเหลือสหภาพแรงงานบริติชไทยซินเทติคเท็กสไทล์ หลังถูกนายจ้างบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัด ประกาศปิดโรงงานเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 คสรท.ได้ขอระดมทุนเพื่อให้สนับสนุนช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้สหภาพแรงงานบริติชฯได้ต่อสู้ให้ได้สิทธิตามกฎหมายแรงงาน โดยสามารถโอนเงินบัญชีเลขที่ 366-231572-6 ชื่อนางสาวสุรินทร์ พิมพา นางสาวดาวเรือง ชานก นางสาวอรัญญา ไชยมี ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาบิ๊กซี่อ้อมใหญ่ หรือไปเยี่ยมให้กำลังใจที่ สหภาพแรงงานบริติชไทยซินเทติคเท็กสไทล์ ตั้งอยู่ที่ 147/2 หมู่ 6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งขณะนี้คนงานได้มีการรวมตัวกันอยู่ในหอพักคนงาน

บริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัด บริษัทก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2515 มีพนักงานทั้งหมด  1,500 คน ที่ผ่านมาบริษัทดำเนินกิจการไปได้ด้วยดี เมื่อ พ.ศ.2540 เกิดฟองสบู่แตก ค่าเงินบาทลอยตัว หลังจากนั้นมีการเลิกจ้างอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนกระทั่งเหลือพนักงาน 400 คน และมีการโยกย้ายพนักงานแผนกการ์เม้นมารวมกันอยู่ที่ โรงงาน2  ต่อมาบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนการจ่ายค่าจ้างพนักงานโดยใน 1 เดือน มีแบ่งจ่ายค่าจ้างเป็น 4 งวด และแบ่งจ่ายค่าจ้างเป็นเปอร์เซ็นต์   ซึ่งสหภาพแรงงานมีเจรจากับบริษัทฯมาตลอด โดยมีการตกลงกันว่าให้จ่าค่าจ้างทุกวันศุกร์ และบริษัทได้มีการเลิกจ้างดังนี้

  1. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558  เลิกจ้างพนักงานโรงย้อมทั้งหมด จำนวน 79 คน โดยจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมายเป็นเงินสด
  2. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เลิกจ้างพนักงานการ์เม้น จำนวน 83 คน  โดยแบ่งจ่ายค่าชดเชยเป็น 4 งวด
  3. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 เลิกจ่างพนักงานการ์เม้นท์ จำนวน 32 คน โดยแบ่งจ่ายค่าชดเชยเป็น 4 งวด
  4. เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทให้หัวหน้างานมาแจ้งพนักงานว่าบริษัทสั่งหยุดงานตามมาตรา 75 เป็นเวลา  3 วัน คือ วันที่ 25,27-28 กุมภาพันธ์ 2560 และให้พนักงานมาทำงานตามปกติในวันที่ 1 มีนาคม 2560  เมื่อพนักงานมาทำงานจึงได้เห็นประกาศการหยุดกิจการที่บริษัทได้นำมาปิดไว้ และประกาศเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด  111 คน (สมาชิกสหภาพ 89 คนและแรงงานพม่า 22 คน) รวมทั้งประกาศการจ่ายชดเชย 8 งวด โดยเริ่มจ่ายงวดแรกในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 และจ่ายงวดสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม 2561
  5. และสหภาพแรงงานจำนวน 89 คน ถูกนายจ้างเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย ก่อนที่บริษัทฯจะมีประกาศหยุดกิจการเลิกจ้างพนักงาน

 

โดยล่าสุดบริษัทประกาศให้พนักงานอยู่ในหอพักจำนวน 40 คนพักได้ถึงวันที่  7 มี.ค.60 มี ขณะนี้พนักงานยังอยู่ในหอพักบริษัท ส่วนใหญ่เป็นคนงานมาจากต่างจังหวัด ไม่มีที่อยู่ บริษัทได้ให้ รปภ.ผู้ชายเข้าไปตรวจบนห้องพัก หลังจากนายจ้าง ตัดน้ำ ตัดไฟ เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา และขณะนี้คนงานได้ตั้งเต็นท์นอนอยู่กันที่หน้าบริษัท ทำให้คนงานอยู่อย่างลำบาก ซึ่งในช่วงเย็นที่หอพักคนงานได้มีองค์กรแรงงานกลุ่มต่างเดินทางนำเงินและสิ่งของมาบริจาคช่วยเหลือจะนวนมาก

ด้านการขับเคลื่อนเพื่อให้ภาครัฐเข้ามาแก้ปัยหานั้น ในวันเดียวกันทางกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ได้พาคนงานเข้าร้องต่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ที่กระทรวงแรงงาน เพื่อให้เข้าไปดูแลไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกด้วย

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน