คสรท.ชวนสมาชิกแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ต้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม

Untitled-5Untitled-1

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ส่งหนังสือถึงสมาชิก เพื่อขอความร่วมมือรณรงค์ ด้วยการชุมนุม หรือแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่เอาพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ยงยุทธ เม่นตะเภา เลขาคสรท. แจงเข้าใจพี่น้องไม่เห็นด้วย แต่เข้าร่วมชุมนุมไม่ได้ เสนอทางออกหลังเลิกงาน หรือช่วงพักแสดงท่าที แล้วสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์

วันที่ 6 พ.ย. 56 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้ออกหนังสือเวียนถึงองค์กรสมาชิกเชิญชวนร่วมทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในวันที่ 11 พ.ย. 56 ช่วงเวลาพักตามที่สะดวก โดยการถือป้ายรณรงค์ หรือชุมนุม เพื่อร่วมต่อต้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม พ.ศ. ….
นายยงยุทธ เม่นตะเภา เลขาธิการฯ กล่าวว่า สถานการณ์สภาพปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศครั้งนี้ต่อการตัดสินใจของรัฐบาลในการผ่านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมจนทำให้หลายคนตาสว่างถึงการหมกเม็ดล้างผิดจนทำลายหลักนิติรัฐ สร้างความไม่เป็นธรรมให้กับประชาชนส่วนใหญ่ ที่บางส่วนก็ไม่เห็นด้วยกับการล้างผิดคนโกง และล้างผิดคนสั่งฆ่าประชาชน ซึ่งย้อนไปถึงปี 2547 ซึ่งคสรท.เราก็ร่วมค้านร่างกฎหมายฉบับนี้ และได้แสดงท่าทีออกไปแล้ว

อาจมีเสียงถามว่า ทำไมจึงไม่ประกาศตัวออกไปร่วมชุมนุมในนามองค์กร แต่ให้เป็นอิสระแก่สมาชิกในการเข้าร่วมชุมนุมได้ จริงแล้วคสรท.ยังคงคำนึงถึงความหลากหลายทางความคิดทางการเมืองของสมาชิกและพี่น้องผู้ใช้แรงงาน วันนี้คสรท.มีความชัดเจนว่า สมาชิกไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และต้องการแสดงออกโดยอาจไม่ใช่การไปชุมนุม ซึ่งอีกปัญหาคือ คนงานต้องทำงาน ให้กับนายจ้าง ต้องประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้ และอยู่ในพื้นที่ต่างๆจังหวัด เช่นระยอง ชลบุรี อยุธยา สระบุรี ฯลฯ กว่าจะเลิกงานอาจไม่สามารถมาร่วมได้ จึงเสนอให้ร่วมกันแสดงออกในรูปแบบต่างๆ เชิงสัญลักษณ์ แล้วใช้สื่อที่ตนเองมีอยู่ เช่นwww.facebook.com , https://twitter.com เพื่อสื่อสารออกไปให้สังคม และรัฐบาลได้รับรู้ความต้องการ” นายยงยุทธ กล่าว

Untitled-9Untitled-10

อนึงคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)ได้ส่งหนังสือเพื่อขอความร่วมมือโดยส่งถึง สหภาพแรงงาน,สหพันธ์แรงงานฯ,กลุ่มย่านฯ,สมาพันธ์ฯ,สภาแรงงานฯ และเครือข่ายแรงงาน

ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองที่ก้าวสู่ความขัดแย้งภายหลังจากรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยได้เร่งดำเนินการผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม พ.ศ…..จนผ่านสภาผู้แทนราษฎรในวาระ 2 และ 3 โดยไม่คำนึงต่อกระแสคัดค้านจากสังคมที่ไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ซึ่งสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.เป็นไปในลักษณะที่จะยกโทษให้กับบุคคลที่มีอำนาจทางการเมืองในการสั่งฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์จากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การฆ่าตัดตอนเรื่องยาเสพติด 2,500 ศพ กรณีการชุมนุมสั่งฆ่าพี่น้องประชาชนในมัสยิดกรือเซ๊ะ 108 ศพ จังหวัดปัตตานี การสลายการชุมนุมกรณีตากใบจนมีผู้เสียชีวิต 86 ศพ จากกรณีการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 7 ศพ และการสลายการชุมนุมของ แนวร่วมประชาชนเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) 93 ศพ ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุการณ์อันน่าสลดใจต่อผู้เสียชีวิตและครอบครัวและถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง

Untitled-8

เป็นร่าง พ.ร.บ.จะนิรโทษกรรมให้แก่คนคิดคดทรยศต่อประเทศชาติและประชาชนในการโกงชาติบ้านเมืองอย่างกรณี ที่ดินรัชดาของอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตรที่ศาลพิพากษาจำคุกแล้วแต่อยู่ระหว่างหลบหนีการลงโทษในต่างประเทศ กรณีทุจริตเรื่องหวยบนดิน กรณีทุจริตให้ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออก(เอ็กซิมแบงก์)ปล่อยกู้ให้พม่า 4,000ล้าน, การออก พ.ร.ก.แปลงภาษีสัมปทานโทรศัพท์เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทชินคอร์ปฯ, กรณีทุจริตการจัดซื้อรถดับเพลิงของ กทม.ซึ่งศาลพิพากษาแล้วมีความผิดจริงนักโทษ(ประชา มาลีนนท์)หลบหนีไปต่างประเทศ, การทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทร เป็นต้น

จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) จึงขอความร่วมมือมายังท่านและสมาชิกให้ร่วมทำกิจกรรม ในแต่ละพื้นที่ของท่าน โดยพร้อมเพรียงกันในวันที่ 11 พฤศจิกายน 56 ในเวลาช่วงพัก ตามที่ท่านและสมาชิกสะดวก โดยวิธีการชุมนุมถือป้าย ถ่ายรูปและทำข่าวขึ้นเฟสบุ๊ค, ของแต่ละพื้นที่ เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ร่วมกันต่อต้านกฎหมายฉบับนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์กรสมาชิกคงให้ความร่วมมือการทำกิจกรรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

Untitled-6Untitled-7

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน