คสรท.จับมือสรส.จัดงานวันกรรมกรสากลไม่ร่วมสนามหลวง

ยัน…แรงงานไม่แตกแยกแค่เห็นต่างเรื่องธิดาแรงงาน ไม่มีการเดินสวนกันแน่นอน

เมื่อเวลา14.00 น.ของวันที่ 4 เมษายน 2554 ที่โรงแรมบางกอกพาเลซ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)ได้มีการหารือร่วมกับสมาพันธ์รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)ในการเตรียมงานวันกรรมกรสากล 1พ.ค.ที่จะมาถึงนี้ โดยได้ข้อสรุปร่วมกันว่า จะตั้งขบวนแรงงานที่หน้ารัฐสภา และสิ้นสุดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งมีการร่วมกันประกาศเจตนารมณ์วันกรรมกรสากล คาดว่าจะมีผู้ใช้แรงงานที่ร่วมเดินประมาณ 1,500 คน และช่วงบ่ายจะมีการจัดเวทีวิชาการประเด็นข้อเรียกร้องของแรงงาน และประวัติศาสตร์วันกรรมกร เพื่อเป็นการให้ความรู้กับผู้ใช้แรงงาน ในวันเดียวกันที่ห้องประชุมอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา บริเวณสี่แยกตอกวัว

ในส่วนการเดินรณรงค์นั้นทั้งสององค์กรมองว่าไม่ควรมีการเดินสวนทาง จึงกำหนดเวลาเริ่มเดินขบวนต่อจากขบวนผู้ใช้แรงงานของสภาองค์การลูกจ้าง 13 แห่งที่มีคุณชินโชติ แสงสังข์เป็นประธานจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งจะไปสิ้นสุดที่บริเวณงานที่ท้องสนามหลวง เพื่อไม่ให้เป็นภาพที่ดูว่าแรงงานแตกแยกกัน เพราะแค่มีความเห็นที่ไม่ตรงกันในประเด็นการจัดการประกวดธิดาแรงงานเท่านั้น

ด้านโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งขบวนการแรงงานเพื่อคุ้มครองสุขภาพและสวัสดิการแรงงาน(สสร.)  โดย  รศ.ดร. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดการจัดงานร่วมกับชมรมผู้ประกันตน เป็นงานเคาท์ดาวน์ต้อนรับวันกรรมกร ที่มหาลัยธรรมศาสตร์รังสิต ปทุมธานี ในวันที่ 30 เมษายน 2554 นี้ภายในงานจะมีกิจกรรมดีๆ ให้ความรู้สร้างจิตสำนึกความเป็นกรรมกร และมีสินค้าจากเครือข่ายเศรษฐกิจมาจำหน่ายในราคาถูก กับผู้ที่สนใจทางโครงการฯขอเชิญเข้าร่วมได้

 

มงคล  ยางงาม นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์แรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน