คสรท.ขอพบ”บิ๊กตู่” หวังหนี้ประกันสังคม 5.6 หมื่นล้านเสริมบำนาญชราภาพ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยชี้ประชาพิจารณ์บำนาญชราภาพรวบรัดไม่เปิดกว้าง เสนอรัฐบาลควรใช้หนี้ค้างจ่ายประกันสังคม 5.6 หมื่นล้าน และต้องจ่ายเงินสมทบ 5%เท่านายจ้างลูกจ้างและสมทบกรณีชราภาพด้วย แทนการปรับขึ้นเงินสมทบเพราะกระทบคนงานรายได้น้อย เตรียมเข้าแจงนายกฯและขอความชัดเจน

ในการประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มีวาระพิจารณาเรื่องการปฏิรูประบบบำนาญชราภาพที่ทางสำนักงานประกันสังคม(สปส.)กำลังดำเนินการรับฟังความเห็นและเสนอปรับเพิ่มเพดานการจ่ายเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 20,000 บาท

นายชาลี ลอยสูง รองประธานอำนวยการ คสรท.กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการขยายเพดานเก็บเงินสมทบเพิ่ม เพราะเศรษฐกิจยังไม่ดีและจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนราว 11 ล้านคนที่ส่วนใหญ่เป็นคนงานรายได้น้อย ส่วนตัวเห็นว่าถ้าจะปรับเพิ่มควรเป็นแบบขั้นบันได เพราะคนงานมีค่าใช้จ่ายมาก แม้รายได้ 2 หมื่นต่อเดือนก็ยังไม่พอใช้ เสนอว่าสิ่งที่ต้องทำก่อนคือควรไปนำเงินสมทบที่รัฐบาลค้างจ่าย สปส.อยู่ราว 5.6 หมื่นล้านบาทมาใช้ในระบบบำนาญชราภาพ และดูแลไม่ให้เกิดการรั่วไหลและนำเงินประกันสังคมไปใช้จ่ายไม่ตรงกับวัตถุประสงค์

นายสมพร ขวัญเนตร รองประธาน คสรท.กล่าวว่า ที่ผ่านมา คสรท.มีข้อเรียกร้องให้ประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้กองทุนประกันเกิดการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนและเกิดความมั่นคง แต่ทาง สปส.กลับไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ กลับอ้างจะปฏิรูประบบบำนาญชราภาพให้เกิดความมั่นคง โดยเห็นว่าเรื่องเร่งด่วนที่ คสรท.จะต้องทำคือ

  • ให้ สปส.ระงับแผนการขยายเพดานเก็บเงินสมทบเพิ่ม
  • ให้รัฐบาลจ่ายหนี้เงินสมทบค้างจ่ายจำนวนราว 5.6 หมื่นล้านบาทเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อนำไปใช้จ่ายในกองทุนชราภาพ
  • ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนชราภาพ โดยจ่ายเงินสมทบเต็ม 5% (ปัจจุบันรัฐบาลจ่าย 2.75%) เท่ากับฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง(ถ้าไม่จ่ายจะถือว่าผิดกฎหมาย) เพื่อให้กองทุนมั่นคงและเกิดความเป็นธรรมเหมือนกองทุนอื่น เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
  • ให้นำดอกผลจากการลงทุนกว่า 4.1 หมื่นล้านบาท(ม.ค.-ก.ย.60)มาใช้จ่ายเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นเพิ่มสิทธิประโยชน์บำนาญชราภาพอีก 50%

ทั้งนี้ที่ประชุม คสรท.มีมติให้ทำหนังสือขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ 20พฤศจิกายน เพื่อขอคำยืนยันเรื่องที่นายกฯสั่งให้ระงับการขึ้นเงินสมทบ พร้อมนำเสนอข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น

ส่วนกรณีการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ของ สปส.ที่ผ่านมาเห็นว่ารวบรัด และเลือกเชิญผู้เข้าร่วมและวิทยากรที่เห็นคล้อยตาม สปส.เสนอว่าควรขยายเวลาการรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ทั่วถึงและเปิดกว้างสำหรับผู้มีความเห็นต่างมากขึ้น โดยในส่วนของสมาชิก คสรท. แม้ไม่ได้รับเชิญก็ควรเข้าร่วมเพื่อติดตามสถานการณ์และเสนอความเห็น

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน