ความเคลื่อนของเครือข่ายคนไร้บ้าน ก.พ.58

Untitled-3Untitled

เครือข่ายคนไร้บ้านกับกิจกรรมประจำเดือน เก็บผักที่ถูกคัดทิ้งมาทำอาหาร-ปุ๋ยหมัก /ร่วมยื่นหนังสือติดตามข้อเสนอต่อรัฐบาลกรณีผู้ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาล /พานักศึกษาลงเดินกาแฟดูชีวิตคนไร้บ้าน /80 ปีอาจารย์บัณฑร อ่อนดำ

เมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ 2558  เครือข่ายคนไร้บ้านได้ไปเก็บผักที่ตลาดสดสี่มุมเมืองที่เหลือจากการคัดทิ้งของพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่เอาแล้วแต่ยังสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารได้อยู่ ผักที่เก็บมาได้ทั้งหมดเครือข่ายคนไร้บ้านจะนำมาล้างทำความสะอาดและคัดเอาผักที่พอทำอาหารได้มาทำอาหาร ส่วนผักที่ใช้ไม่ได้แล้วจะนำไปทำเป็นปุ๋ยเพื่อเอาไว้ใส่แปลงเกษตร จากนั้นก็จะนำเอาผักมาทำอาหารเพื่อนำไปแจกให้กับพี่น้องคนไร้บ้านได้อิ่มท้องและได้กินอาหารที่มีประโยชน์ที่ควรได้รับต่อวัน นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลความเดือดร้อนของพี่น้องคนไร้บ้านเพื่อนำมาแก้ไขร่วมกับหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรประชาชน เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล และการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆที่ภาครัฐจัดให้กับประชาชน

Untitled-1

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เครือข่ายคนไร้บ้านได้ไปร่วมยื่นหนังสือกับกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลที่เคยเสนอไว้กับรัฐบาลของบุคคลที่ไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาลและกลุ่มผู้ไร้รากรวมไปถึงผู้ไม่มีสิทธิทางทะเบียนนำมายื่นที่ศูนย์ดำรงธรรมซึ่งเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนที่มีเรื่องเดือนร้อนต่างๆมารวมไว้ที่นี่ นาย ธเนศ จรโณทัย ตัวเครือข่ายคนไร้บ้านและนาย สุเมธ ป้องกันภัย ตัวแทนเครือข่ายคนไร้บ้านได้ร่วมประชุมเตรียมก่อนจะนำหนังสื่อไปยื่นกับศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อน หลังประชุมเสร็จก็มีตัวแทนอ่านแถลงการซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ จากนั้นทางศูนย์ดำรงธรรมได้ส่งตัวแทนมารับหนังสือแต่ยังไม่ทราบว่าจะได้คำตอบเรื่องนี้เมื่อต้องรอให้ประกันในคณะทำงานก่อน

Untitled-2Untitled-4

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เครือข่ายคนไร้บ้านได้พานักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปกร วังท่าพระ ลงเดินกาแฟ เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสภาพบรรยากาศและการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องคนไร้บ้านในที่สาธารณะ โดยมีการแบ่งทีมเดินกาแฟ ทั้งหมด 2ทีมด้วยกัน ทีมแรกจะเป็นทีมสนามหลวง ทีมที่ 2จะอยู่ที่พาหุรัดซึ่งทั้ง 2 ทีมจะต้องมีสมุดพกเพื่อเอาไว้บันทึกข้อมูลของคนไร้บ้านเพื่อที่จะได้รู้ว่าพี่น้องคนไร้บ้านต้องการอะไรและพวกเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรซึ่งปัญหาเหล่านี้เครือข่ายคนไร้บ้านจะนำมาประชุมกันเพื่อให้ทีมทำงานได้เรียนรู้และเข้าใจการทำงานกันมากขึ้นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องคนไร้บ้านปัญหาเหล่านี้เครือข่ายคนไร้บ้านจะนำมาแก้ไขร่วมกับหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่27 กุมภาพันธ์ 2558 เครือข่ายคนไร้บ้านได้ไปร่วมงานครบรอบ 80 ปีของอาจารย์บัณฑร อ่อนดำ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ตึกเปรมบูรฉัตร โดยในงานที่ไปร่วมมีทั้งลูกศิษย์จากหลากหลายคณะที่มาร่วมงานด้วยนอกจากนี้ยังมีคนจนเมืองจากหลายๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาจารย์บัณฑรเคยไปช่วยเหลือเรื่องต่างไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับภาคสังคมที่ไม่เป็นธรรม นี่คือเรื่องราวของอาจารย์บัณฑร อ่อนดำวันนี้เป็นวันครบรอบ80 ปี ของอาจารย์บัณฑรลูกศิษย์และชาวบ้านทุกคนต่างพากันดีใจที่เห็นอาจารย์ยิ้มและพูดให้ทุกคนได้ยินกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ แกป่วยมานาน

นักสื่อสารเครือข่ายคนไร้บ้าน รายงาน