ครม.เห็นชอบเพิ่มบรรจุข้าราชการพยาบาล 10,992 อัตรา

คณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรจุพยาบาล จำนวน 10,992 อัตรา แบ่งเป็นบรรจุในอัตราที่ว่าง โดยปี 2560- ปี2562  พร้อมบรรจุแพทย์2,000 อัตรา
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้แถลงว่า ครม.เห็นชอบการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ(ครม.)มีมติเห็นชอบ โดยอนุมัติอัตราบรรจุพยาบาล จำนวน 10,992 อัตรา แบ่งเป็นบรรจุในอัตราที่ว่าง2,200 อัตรา ส่วนที่เหลือ8,792อัตรา จะเฉลี่ยบรรจุปีละ2,900 อัตรา โดยปี 2560 บรรจุ2,992 อัตรา ปี 2561 และ ปี2562 บรรจุปีละ 2,900
นอกจากนี้ ครม.อนุมัติอัตราตั้งใหม่ของแพทย์และทันตแพทย์ เนื่องจากจำนวนของแพทย์และทันตแพทย์ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรเฉลี่ยหนึ่งหมื่นคน  โดยให้บรรจุแพทย์ 2,000 อัตรา แบ่งเป็นอัตราตั้งใหม่779 อัตรา บวกกับตำแหน่งที่ว่าง 1,221 อัตรา ขณะที่ทันตแพทย์จบใหม่บรรจุ 600 อัตรา แบ่งเป็นอัตราตั้งใหม่ 70 อัตรา บวกกับตำแหน่งที่ว่าง 530 อัตรา สำหรับเภสัชกร ครม.ได้รับหลักการแต่นายกรัฐมนตรีให้กระทรวงสาธารณสุขกลับไปพิจารณาตัวเลขอัตรากำลังให้ชัดเจน เนื่องจากอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ เนื่องจากอัตรากำลังที่สำรวจพบว่าจำนวนเภสัชกร 1 คน ต่อประชากร 6,200 คน ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับตัวเลขที่กระทรวงตั้งไว้แล้ว จากนั้นเมื่อเกิดความชัดเจนให้เสนอครม.เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป