คนงาน หลอมเหล็ก ขอมตินัดหยุดงานเหตุเจรจาไม่คืบ

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 12.00 น. สหภาพแรงงาน จี เจ สตีล แห่งประเทศไทย (มีสมาชิกทั้งหมด 320 คน)ได้เรียกประชุมสมาชิกเพื่อลงคะแนนเสียงขอมติในการนัดหยุดงาน ที่ร้านอิ่มจังเนื้อย่างเกาหลี(บ่อวิน)โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 186 คน  ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 176 คน ในการประชุมครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีมาร่วมเป็น สักขีพยานด้วย

ผลการลงคะแนนฯ ในครั้งนี้ปรากฏว่า มีผู้เห็นด้วย 160 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง และบัตรเสีย 7 เสียง สรุปมีคะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่ง สามารถนัดหยุดงานได้

นายสัน ศักดิ์ศรี ประธานสหภาพแรงงาน จี เจ สตีล ฯ กล่าวถึงสาเหตุที่ต้องการนัดหยุดงานในครั้งนี้ว่า ทางผู้แทนเจรจาฝ่ายสหภาพแรงงานฯ 

และผู้แทนเจรจาฝ่ายนายจ้างได้มีการเจรจาข้อเรียกร้องหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆ นายจ้างยืนยันว่า จะจ่ายโบนัสให้กับพนักงาน 1.5 เท่าของเงินเดือนเท่านั้น โดยบริษัทอ้างว่า ประสบปัญหาขาดทุนสะสม และการครบกำหนดชำระหนี้ของบริษัท  ทางตัวแทนสหภาพแรงงาน ได้เริ่มเจรจามาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2554 จนถึงปัจจุบันนี้ รวมเจรจาไปแล้วทั้งหมด 7 ครั้ง และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ก็เข้ามาไกล่เกลี่ยหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังหาข้อตกลงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ จึงต้องการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้นายจ้างยอมเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อไป

รายละเอียดข้อหลักๆในการยื่นข้อเรียกร้องในครั้งนี้คือ

1 ขอให้บริษัทฯจ่ายโบนัสจำนวน 2.5 เท่าของเงินเดือนให้กับพนักงานทุกคน

ผลการเจรจา นายจ้างออกประกาศก่อนจบการเจรจาให้ 1.5 เท่าแต่แบ่งจ่าย เดือน ธันวาคม

2 ขอให้บริษัทฯจ่ายเงินบวกพิเศษ จำนวน 25000 บาท ให้กับพนักงานระดับ Supervisorลงมา

ผลการเจรจา นายจ้างไม่รับพิจารณา

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมฯ บ่อวิน เลขที่ 358 หมู่ 6 ต. บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ผลิต เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 800 คน

กระมนต์ ทองออน นักสื่อสารแรงงานศูนย์ข่าวแรงงาน ชลบุรี – ระยอง  รายงาน