คนงานไฟฟ้า หนุน องค์กรแม่ TEAM จัดสร้างสำนักงานเพื่อคนงาน

 

ไฟฟ้า1

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 สหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า และ อิเลคทรอนิคส์ แห่งประเทศได้มีการจัดประชุมประจำเดือน ในรูปแบบสัญจร ในครั้งได้สัญจร มาที่บริษัท พานาโซนิค นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีคณะกรรมการบริหารสหพันธ์แรงงานฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน โดยใช้พื้นที่ห้องประชุมของสำนักงาน สหภาพแรงงานพานาโซนิค เป็นสถานที่ประชุม

การประชุมเริ่มขึ้น เวลา 10:00 น. โดยนาย แสนนุคม ยคลา ประธานสหพันธ์แรงงานฯ ได้กล่าวขอบคุณ ทางสหภาพแรงงานพานาโซนิค ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่ในการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้ว ที่ทางสหพันธ์แรงงานได้ใช้สถานที่ในบริษัท พานาโซนิค ซึ่งถือว่าทางบริษัทพานาโซนิค ได้ให้ความสำคัญต่อ ระบบแรงงานสัมพันธ์ เป็นอย่างมาก เพราะน้อยมากที่บริษัท ที่จะยอมให้องค์กรของคนงานอย่างเช่น สหพันธ์แรงงาน ให้เข้ามาใช้พื้นที่ของตัวเอง ในการประชุม และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ จึงอยากจึงอยากจะขอบคุณทางนายจ้างของบริษัทพานาโซนิค ที่นิคมเวลโกรว์ เป็นอย่างมาก ที่ให้ความสำคัญกับองค์กรของคนงาน
ในการประชุมในครั้งมีวาระที่สำคัญ อีกอย่างหนึ่งคือ ทางสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ และ โลหะ แห่งประเทศ (TEAM ) ซึ่งเป็นองค์กรแม่ของสหพันธ์แรงงานฯ ได้กำหนดวางศิลาฤกษ์ ศูนย์ฝึกอบรมของคนงาน ในวันที่ 29 มีนาคม 2558 ที่พื้นที่ ที่ได้ดำเนินซื้อไว้ และได้ขอระดมทุนสนับสนุนในงาน มายังองค์กรสมาชิกทั้ง 3 สหพันธ์แรงงานฯ ดังนั้น ทางสหพันธ์แรงงานฯ จึงได้สนองรรับการระดมทุน และได้กำหนดการบริจาค ดังต่อไปนี้ สร.พานาโซนิค แห่งประเทศไทย จำนวน 3,000 บาท สร.พานาโซนิค 1,000 บาท สร.มิตซูบิชิ จำนวน 1,000 บาท สร.พานาโซนิค เซลส์ จำนวน 1,000 บาท และ สร.ฟูจิตซึ จำนวน 1,000 บาท พร้อมทั้ง อีกหลายๆ ที่ยังไม่แสดงตัวเลขในครั้ง นี้ ได้แจ้งความจำนง ที่จะไปร่วมบริจาค ในวันงาน แน่นอน ส่วนรายได้การระดมในครั้งนี้ ทาง TEAM เอง จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในวันงานตามความเหมาะสม

ไฟฟ้าไฟฟ้า2

ทั้งนี้ นายชาลี ลอยสูง ประธานที่ปรึกษา สหพันธ์ฯ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ในวันที่ 29 นี้ เป็นวันประวัติศาสตร์ อีกหน้า 1 ของคนงานไทย ที่ทุกคนควรจดจำว่า การที่ได้มาของศูนย์ ฝึกอบรมนี้ เพราะน้ำพักน้ำแรง ของคนงานจริงๆ ถึงแม้มันจะยากเย็นแสนเข็ญสักเท่าไหร่ พวกเราก็ยังทนอุตส่าห์ เพื่อทำให้มันสำเร็จ ให้ได้ พวกเราจงร่วมภูมิใจเถอะว่า นี้คือ น้ำพักน้ำแรงของคนงาน จริงๆ มันจะเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ให้คนงานรุ่นต่อไป จึงอยากให้คนงานทุกคนไปร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ร่วมกัน ในวันงานให้มากๆ งานเริ่มตั้งแต่ เวลา 08:30 น.ณ.ที่ดินของ TEAM ในซอยวัดบางเกลือ ต.บางเกลือ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา หรือตรงข้าม กับ บริษัท เจเทคโตะ ถนนบาง-ตราด

นักสื่อสารแรงงานสหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า รายงานฯ