คนงานเซ็งประกันสังคมหันนวดแผนโบราณ เสนอปรับสิทธิเท่าเทียม สปสช.

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 นายภานุพงศ์ (นามสมมุติ) ได้ไปพบแพทย์ด้วยอาการปวดหลังเรื้อรัง ในช่วงเย็นวันเดียวกัน ได้ไปใช้สิทธิ์ของโรงพยาบาลในเขตสมุทรปราการ เมื่อยื่นบัตรประกันสังคมตามขั้นตอนของโรงพยาบาล นายแพทย์ตรวจโดยใช้มือจับหลัง จากนั้นนายแพทย์ สั่งจ่ายยาให้กลับบ้านไปทานที่บ้าน

ต่อมานายอนุพงศ์ มีอาการที่ไม่ดีขึ้น จึงไปพบแพทย์อีกครั้ง เพื่อให้นายแพทย์เอ็กซเรย์ และฉีดยาให้ แต่นายแพทย์ได้เอ็กซเรย์ให้เพียงอย่างเดียว จากนั้นสั่งจ่ายยาให้มาทานที่บ้านเหมือนเดิม แต่อาการที่ปวดหลังยังไม่ดีขึ้นแม้แต่น้อย

หลังจากนั้นนายอนุพงศ์ ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานให้ไปรักษาอาการปวดหลัง โดยการนวดแผนโบราณ เพื่อลดอาการปวด ทำให้อาการปวดหลังดีขึ้นแต่ยังไม่หายขาด พร้อมกับกินยาที่โรงพยาบาลตามที่แพทย์ได้ให้มา 

ต่อมานายอนุพงศ์ก็ได้รับคำแนะนำจากหัวหน้างานว่าให้ไปฉีดยาเข็มละ 5,000 บาท ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ แต่นายอนุพงศ์ ไม่ได้ไปตามที่หัวหน้างานแนะนำ เพราะค่าใช้จ่ายสูง จึงอยากให้ทางระบบประกันสังคมไม่มีการจำกัดสิทธิในการักษาพยาบาลโรคต่างๆ ให้เทียบเท่ากับระบบประกันสุขภาพทั่วหน้า (สปสช.) ที่รัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด แต่ผู้ประกันตนเป็นผู้จ่ายเองจึงควรได้รับการรักษาที่ดีกว่า

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวฉะเชิงเทรา รายงาน