คนงานเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ เหล็กโลหะรวมพลังล่าลายมือชื่อเสนอปฏิรูปประกันสังคม

สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย ( TEAM ) และกลุ่มย่านต่างๆประชุมสนับสนุนร่างพรบ.ประกันสังคม ( ฉบับบูรณการแรงงาน )

 
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 53  เวลา 18.00 น. ณ ร้านอาหารปิ่นแก้ว ย่านถนนบางนา – ตราด ผู้นำแรงงานได้ประชุมชี้แจงการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ( ฉบับบูรณาการแรงงาน ) โดยนายชาลี  ลอยสูง ประธานสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย( TEAM ) กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกันตนยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการในการเข้าถึงสิทธิของผู้ประกันตน เช่น ผู้ประกันตนเข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลที่เลือกไว้ ต้องพบกับปัญหาทางด้านบริการทางการแพทย์ที่ด้อยกว่ามาตรฐาน ให้การบริการด้อยกว่าคนไข้ปกติ และยาที่ให้ก็ด้อยกว่าอีกด้วย
 
ในเรื่องการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ก็ยังขาดประสิทธิภาพในหลายประเด็นด้วยกัน มีการนำเงินไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่ไม่มีความโปร่งใส เช่น การตั้งงบประมาณดูงานต่างประเทศ ปีละ 118 ล้านบาท โครงการจัดซื้อที่ดินและอาคารราคา 500 ล้านบาทเกินความเป็นจริงทั้งที่อาคารดังกล่าวมีราคาจริงอยู่ที่กรมบังคับคดีราคาไม่ถึง 200 ล้านบาท และยังมีอีกหลายโครงการที่มีความไม่โปร่งใส่ในการบริหารของประกันสังคม ซึ่งคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้มีการตรวจสอบ คัดค้านการโดยมีการร้องเรียนสำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปปช. ซึ่งบางคดีมีปปช.ได้ชี้มูลความผิดว่าส่อต่อการทุริตและส่งฟ้องศาล
 
นายยงยุทธ  เม่นตะเภา  ในฐานะเลขาธิการ TEAM ได้กล่าวเสริมว่า ในนามสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยและสหพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มแรงงานย่านต่างๆดูแลรับผิดชอบในเขตจังหวัดสมุทรปราการกับฉะเชิงเทราตั้งเป้าหมายในการล่ามือชื่อเพื่อสนับสนุนร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมครั้งนี้อยู่ที่ 6,000 รายชื่อ เพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม 
 
นายชาลี  ลอยสูง ประธาน TEAM กล่าวอีกว่า ในการล่ารายมือชื่อในครั้งนี้ทางผู้นำแรงงานกลุ่มย่านต่างๆ มี TEAM เป็นแกนนำหลัก กำหนดการรวบรวมเอกสารเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 และจะส่งเข้าสมทบกับอีกหลายองค์เพื่อยื่นต่อประธานรัฐสภาภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ต่อไป
รายงานโดยสมบูรณ์ เสนาสีศูนย์ข่าวฉะเชิงเทรา – ปราจีนบุรี