คนงานหวังเลือกตั้ง 54 สิทธิแรงงานเพิ่ม

การเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะมาถึง 3 กรกฎาคม 2554  กลุ่มคนที่มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุดกลุ่มหนึ่งคือ ผู้ใช้แรงงาน  จากการสัมภาษณ์นายพรนารายณ์  ทุยยะค่าย  เลขาธิการสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย  ซึ่งเป็นคนงานอยู่ที่บริษัทอินโดรามา  อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  บ้านเกิดอยู่ที่อ. ปากช่อง   จ. นครราชสีมา  เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี อ.แก่งคอย  และมีสิทธิเลือกตั้งในเขต   อ. แก่งคอย  จ. สระบุรี  เพราะมาซื้อบ้านไว้ที่นี่อีกหลัง
 
ในส่วนผู้แทนที่จะเลือกจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  1. ซื่อสัตย์ สุจริต  2. จริงใจพร้อมที่จะแก้ปัญหาต่างๆยามที่ประชาชนเดือดร้อน  3. ต้องให้ความสำคัญในด้านแรงงาน  ในส่วนของพรรคการเมืองยังไม่มีอยู่ในใจว่าจะเลือกพรรคไหนเพราะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการหาเสียงเลือกตั้ง
 
ในส่วนนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆเห็นว่ายังไม่มีพรรคการใดชูประเด็นเกี่ยวกับด้านแรงงานที่ชัดเจน ส่วนเรื่องที่อยากเสนอต่อพรรคการเมืองที่จะเข้ามาบริหารประเทศควรที่จะมีนโยบายด้านแรงงานอย่างชัดเจนเช่น รับรองอนุสัญญา ไอแอลโอ 87 และ 98 ว่าด้วยการเจรจาต่อรองและการรวมกลุ่มและสิทธิในการเลือกตั้งของคนงาน ทำงานอยู่ที่ไหนควรมีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ
 
บุญเรือง  เหยียดรัมย์  นักสื่อสารแรงงาน สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียม รายงาน