คนงานสระแก้วกลัวกระทบชีวิตครอบครัว ไม่ย้ายไปปราจีน

14740955174351

บริษัทฯเสนอโปรฯรถรับ-ส่งหอพักฟรี ล่าสุดให้ทำงานถึงตุลาไม่ย้ายจ่ายค่าชดเชยตามคนงานเรียกร้อง

วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลาประมาณ 17.00 น. ได้รับแจ้งจากพนักงานบริษัทยาโน่อิเล็คทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด สาขาสระแก้ว ว่ามีพนักงานชุมนุมอยู่ภายในบริษัทฯ เนื่องจากทราบว่าบริษัทฯจะโอนย้ายพนักงานจากจังหวัดสระแก้ว ไปอยู่ในที่สาขาสวนอุตสาหกรรม 304จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่ไม่พร้อมที่จะย้าย เนื่องจากพนักงานเกือบทั้งหมดเป็นคนในพื้นที่ หากต้องย้ายไปย่อมกระทบต่อความเป็นอยู่และส่งผลต่อครอบครัว จึงอยากให้บริษัทฯจ่ายค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าอีก 2 เดือน พร้อมโบนัสจำนวน 2.5 เดือน ซึ่งอีกเพียง 3 เดือนก็จะถึงรอบการจ่ายโบนัส แต่จะให้พนักงานย้ายปลายเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งบริษัทฯไม่มีความชัดเจนว่า จะจ่ายโบนัสให้พนักงานหรือไม่ อีกทั้งทางบริษัทฯให้เวลาพนักงานตัดสินใจน้อยมาก คือต้องการคำตอบภายในวันที่ 20 กันยายน 2559 ในขณะที่บริษัทฯแจ้งให้พนักงานทราบในวันที่ 16 กันยายน 2559 และจะต้องย้ายประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2559

ด้านบริษัทฯได้ยื่นข้อเสนอ 4 ข้อคือ1.พนักงานที่ย้ายจะได้ค่าตำแหน่ง ค่าจ้างสวัสดิการคงเดิม 2.บริษัทฯจะจัดเตรียมหอพักและรถรับส่งให้พนักงานฟรี 3.หากมีงานที่สระแก้วจะพิจารณาย้ายกลับมาที่เดิม 4.จะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทให้พนักงานที่พร้อมจะย้ายไป สำหรับบริษัทยาโน่อิเล็คทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด สาขาสระแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 357 ม.1 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว อ้างว่ากำลังประสบปัญหาเรื่องคำสั่งซื้อลดลง เนื่องจากการผลิตกล้องฟูจิฟิล์มไม่มีมาเพิ่ม จึงต้องควบรวมทรัพยากรทั้งของจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีเข้าด้วยกัน

ล่าสุดทางบริษัทฯได้ตกลงกับลูกจ้างได้แล้ว โดยยินยอมจ่ายค่าชดเชยให้พนักงานตามกฎหมาย แต่พนักงานต้องทำงานจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน