คนงานพีซีบีบุกเครือสหพัฒน์หวังพบนายจ้าง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลาประมาณ 08.30 คนงานพิซีบี ที่ถูกนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยกว่า 500 คน โดยอ้างเหตุโรงงานไฟไหม้ ซึ่งในครั้งนั้นมีคนงานที่บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วย ครั้งนี้มีคนงานกว่า 200 คน รวมกันเดินทางไปยังตึกสหพัฒนพิบูลย์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ได้รับการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ของทางตึกเมื่อได้ทราบข้อมูลปัญหาคนงานและแจ้งว่า ทางนี้จะรับแต่เรื่องของอาหารอุปโภคบริโภค เมื่อได้ยินเช่นนั้นทางแกนนำที่นำขบวนไป จึงตัดสินใจร่วมกันแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม อีกกลุ่มแยกออกไปที่ บ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง ซ.สาธุประดิษฐิ์ 58 หลังจากอีกกลุ่มไดแยกตัวออกไปแล้ว
 
เจ้าหน้าที่ของสหพัฒนพิบูลย์ได้เชิญคนงานที่เหลือเข้าไปในโรงอาหารพร้อมทั้งเลี้ยงน้ำดื่ม และได้เชิญคุณจี้ด(ไม่บอกชื่อจริง) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของสหพัฒน์ฯมาพูดคุยด้วยเมื่อทางตัวแทนได้แจ้งข้อมูลให้ทราบแล้ว คุณจี้ดกล่าวว่า "เรื่องของทางบริษัท พีซีบี นั้นทางนี้ไม่ทราบข้อมูลเลย ทางนี้จะรัีบแต่ในเรื่องของอาหารอุปโภคบริโภคเป็นส่วนใหญ่แต่จะรับเรื่องไว้ และจะพูดคุยกับคุณสันติ วิลาศศักดานนท์ ให้ช่วยตามเรื่องให้ ไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้ เพราะนโยบายของทางสหพัฒน์ฯคือ การอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง ไม่ทอดทิ้งกัน ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลอยแพพนักงาน 500 กว่าคนนี้จะกิดขึ้น และขอโทษที่ให้การต้อนรับที่ไม่ดีในตอนแรกเพราะตกใจที่มากันเยาะกลัวว่าจะมีปัญหา"
 
ทางตัวแทนอีกกลุ่มที่เดินทางไปถึงยังตึกสหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง ซ.สาธุประดิษฐ์58  เวลาประมาณ 14.00น.ได้ยื่นหนังสือให้กับคุณสุจิตรา โพธิ์สุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงานของทางบริษัทฯ กล่าวว่า"ไม่ทราบเรื่องของทาง พีซีบี มาก่อนและนำยื่นหนังสือส่งให้กับฝ่ายบริหารอีกที โดยอ้างว่าทางบริษัทฯไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเป็นเพียงผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเท่านั้น"
เมื่อได้รับข้อมูลจากอดีตลูกจ้างของพีซีบีว่า เป็นแมสเซนเจอร์ส่งเอกสารและได้มารับส่งเอกสารที่อยู่ในตึกนี้มาตลอดเป็นเวลานานแล้วในตึกนี้จะแบ่งเป็นโซนของแต่ละ
บริษัทฯที่อยู่ในกลุ่มของเครือสหพัฒน์จะมีเจ้าหน้าที่ ceo
 
ในเวลาประมาณ 15.30 น.ที่กระทรวงแรงงานได้มีการหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างนายธวัช อรรถวรรัตน์ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง กับ นางรุ่งนภา ศรีเกิด /นายประกอบ พรหมสงค์ และผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี มีข้อสรุปดังนี้
 
1.บริษัทฯยอมรับว่าติดค่าจ้างค้างจ่าย ค่าชดเชย ให้แก่ลูกจ้างจำนวน 496 คน เป็นเงิน 61,948,323.94บาท
 
2.บริษัทฯแจ้งว่าได้จ่ายค่าจ้างตามมาตรา 75 ระหว่างวันที่ 1-21 ม.ค. ให้แก่ลูกจ้างรายวันแล้วตั้งแต่ 7กพ. โดยผ่านบัญชีของแต่ละคน
 
3.บริษัทฯตกลงรับว่าจะเจรจากับธ.กรุงเทพฯให้ยินยอมเบิกเงินจำนวน 6.5 ล้านบาท มาเฉลี่ยจ่ายให้ลูกจ้างก่อนภายใน28กพ.นี้
 
4.กรณีแต่งตั้งตัวแทนกรรมการร่วมสำรวจทรัพย์สินของบริษัทฯที่ไม่ติดจำนองมาจำหน่าย ตัวแทนบริษัทฯว่าต้องหารือที่บริษัทฯก่อนจะแจ้งความคืบหน้าภายในวันที่28กพ.นี้
 
5.กรณีเงินภาษีที่จะได้รับคืนจากสรรพากรบริษัทฯจะนำเงินมาคืนให้ลูกจ้างทันทีที่ได้รับเงินคืน
 
อาสาสมัครนักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ชลบุรีขระยอง รายงาน