ข้ามชาติร้อง นายจ้างไม่จ่ายตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ข้ามชาติ

คนงานข้ามชาติสุดทนร้องเครือข่ายแรงงานช่วย หลังเข้าเมืองมาทำงานถูกต้องแต่นายจ้างยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เดือดร้อนรัฐช่วยเคลียร์นายจ้างถึงจบยอมจ่ายด้วยดี

เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมาคนงานข้ามชาติได้เข้าร้องทุกข์ต่อเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ(MWRN) กรณีคนงานข้ามชาติที่มาแบบMOU(ตามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างรัฐซึ่งมีระยะเวลาการจ้างงาน 4 ปี) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ของบริษัท เค ซี เอฟ โฟรเซสซิ่ง แอนด์มาเก็ตติ้ง จำกัด 48/1ม.3ต.ลำลูกบัว อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ผลิต การแปรรูปและเก็บถนอมเนื้อสัตว์ ปลา ผลไม้ผัก น้ำมันและไขมัน เข้าร้องทุกข์ต่อเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ(MWRN)จำนวน 140 คน

นางสาวสุธาสินี แก้วเหล็กไหล เจ้าหน้าที่เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ(MWRN)เล่าว่าตามที่คนงานได้มาขอความช่วยเหลือที่ศูนย์ฯเหตุเนื่องจาก

หนึ่ง นายจ้างยึดหนังสือเดินทางของคนงานไว้

สอง ให้คนงานเข้าทำงานตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. โดยไม่จ่ายค่าทำงานล่วงเวลา (OT) 1 ช.ม.

สาม ห้องพักที่จัดให้ไม่เพียงพอต่อจำนวนของคนงาน

สี่ ปัญหาน้ำดื่มที่จัดให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนงานและไม่สะดวกต่อการใช้ประโยชน์

ห้า นายจ้างนำคนงานเข้ามา 149 คน แต่นายจ้างจัดให้คนงานเข้าทำงานเป็นชุดๆ ดังนี้

โดยชุดแรกเข้าทำงานวันที่ 16 พ.ย. 58 เข้าทำงาน 25 คน

ชุดที่2 เข้าทำงานในวันที่ 19 พ.ย. 58 เข้าทำงาน 25 คน

ชุดที่3 เข้าทำงานในวันที่ 21พ.ย. 58 เข้าทำงาน 25คน

ชุดที่ 4 เข้าทำงานในวันที่ 29 พ.ย. 58 เข้าทำงาน 25 คน

ชุดที่5 เข้าทำงานในวันที่ 2 ธ.ค. 58 เข้าทำงาน 49 คน

การที่นายจ้างจัดคนงานเข้าทำงานเป็นชุดๆทำให้คนงานที่รอเข้าทำงานขาดรายได้ค่าจ้างไม่เกิดแต่มีรายจ่ายทำให้คนงานมีหนี้สิน

ข้ามชาติ3

หก ค่าใช้จ่ายที่จะเดินทางมาจากประเทศต้นทาง(พม่า) นายหน้าเรียกเก็บไป  4 แสนจ๊าก – 1ล้านจ๊าก( พม่า ) เท่ากับจำนวน 12,800 – 35,200 บาทของไทย และเมื่อคนงานเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อส่งเข้าทำงานในบริษัทก็มีการเรียกเก็บลายเส้นอีกคนละ 10,000 บาท ซึ่งแพงมากสำหรับคนงานข้ามชาติปัญหาเหล่านี้กระทรวงแรงงานกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน และ กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน ต้องตรวจสอบเข้มงวดตั้งแต่ต้นทางและต้องดูแลคนงานถึงในบริษัทฯนั้นๆให้คนงานได้รับสิทธิในการคุ้มครองคนทำงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อคนงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ เขตแทบทุกจังหวัดที่ใช้แรงงานข้ามชาติและมีปัญหาที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน เช่นค่าจ้างจ่ายไม่ครบ หรือไม่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดร่วมถึงการจ่ายค่าOT ไม่ครบ หรือไม่จ่าย /ไม่ได้รับสิทธิกฎหมายประกันสังคม/เกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการนายจ้างไม่รับผิดชอบ ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต้องเข้มงวดและจริงจังแก้ปัญหาแรงานข้ามชาติเพื่อประชาคมโลกจะได้ไม่ประนามการค้าแรงงานทาสหรือการค้ามนุษย์

นี่ขนาดว่า คนงานมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายกำหนดแล้ว คนงานยังไม่ได้รับการดูแลคุ้มครองตามกฎหมายกำหนดเลย ด้วยทางเครือข่ายฯยังได้รับเรื่องราวร้องทุกข์อยู่ตอลดเวลา การที่แก้ไขปัญหาแบบเป็นรายๆแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น จึงอยากเสนอให้มีการแก้ปัญหาเชิงระบบสร้างกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งทางจัดหางานก็มีจข้อมูลการเข้ามาทำงานของแรงงานว่ามีบริษัทใดบ้างที่ขอนำเข้าคนงานข้ามชาติบ้าง กรมสวัสดิ์ก็ต้องทำหน้าที่เข้าไปดูแลตรวจสถานประกอบการให้ทำตามกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง รัฐควรมีการเอาจริงเอาจังกับการดูแลกลุ่มที่มาอย่างถูกกฎหมายเพื่อสร้างกระบวนการทำให้เห็นว่าการมาอย่างถูกต้องคนงานจะได้รับการดูแลคุ้มครองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี” นางสาวสุธาสินี กล่าว

นางสาวสุธาสินี ยังกล่าวอีกว่า กรณีของคนงานบริษัท เค ซี เอฟ โฟรเซสซิ่ง แอนด์มาเก็ตติ้งนั้นได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว โดยคุณอารักษ์ พรหมมณี อธิบดีกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในการเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาโดยมีการทำข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางเครือข่ายฯก็ยังคงกังวลถึงความไม่มั่นคงของคนงานอยู่หลังจากจบการพูดคุยยังคงเฝ้าระวังและยังพูดคุยกับคนงานเป็นระยะๆ เป็นต้น

โดยข้อตกลงที่ทำร่วมกันมีดังนี้ ตกลงเรื่องเวลาการทำงานจากเดิมทำงานเวลา 08.00-17.00 น. เป็น3 กะ(3 เวลา)กะ1  เวลา 08.00-17.00 น. พัก 1 ช.ม.(12.00-13.00น.) กะ 2 เวลา 10.00-19.00 น. พัก 1 ช.ม.(14.00-15.00 น.) กะ3 เวลา 20.00-05.00 น. พัก 1 ช.ม. (00.00-01.00น.) โดยมีการหมุนเวียนกันทุก 15 วัน ส่วนค่าจ้างค้างจ่ายเดิมจำจ่ายให้ในรอบค่าจ้างครั้งต่อไป ที่พักบริษัทจัดหาเพิ่มเติม การจ่ายค่าจ้างจ่ายเดือนละครั้งและจัดรถรับส่งเพื่อซื้อหาอาหารทุก 3 วัน และจัดการดูแลให้ถูกสุขลักษณะและบริษัทได้คืนพาสปอร์ตกับคนงานข้ามชาติ 118 คน

* ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากสุธานสินี แก้วเหล็กไหลhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100003400697262&fref=ts

11046242_892624514194230_2364123640677550949_n

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน