ขบวนการแรงงานสากล แถลงถึงรัฐไทยให้ดูแลสิทธิแรงงาน

เลขาธิการ อินดัสทรีออลล์ โกลบอล ยูเนียน บุกกระทรวงแรงงานไทย เสนอแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน  เน้นดูแลสหภาพแรงงาน หลังมีการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และไม่ทำตามข้อตกลงสภาพการจ้าง

แถลงการณ์ 27 มิถุนายน 2561 นายวอลเตอร์ ซานเชส เลขาธิการของ อินดัสทรีออลล์ โกลบอล ยูเนียน ได้เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพื่อแสดงความสนับสนุนสมาชิกอินดัสทรีออลล์ในประเทศไทยในความพยายามที่จะจัดตั้งสหภาพแรงงานและต่อสู้ให้เกิดการคุ้มครองสิทธิแรงงาน

โดยเมื่อวานนี้  วอลเตอร์ได้อธิบายถึง เป้าหมายยุทธศาสตร์  5 ข้อของอินดัสทรีออลล์ รวมทั้งกิจกรรมหลาย ๆ อย่างที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความร่วมมือระดับสากลที่มีประสิทธิภาพระหว่างคนทำงานทั่วโลก

วันนี้ วอลเตอร์ได้พบกับเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานพร้อมกับตัวแทนจากหลาย ๆ สหภาพ เพื่อขอให้กระทรวงแรงงานแก้ไขปัญหาในหลาย ๆ กรณีที่เกิดการเลิกจ้างผู้นำและนักสหภาพแรงงาน  การขาดการบังคับคดีตามคำสั่ง คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.) และ ศาล รวมทั้งกรณีการทำลายสหภาพแรงงานในประเทศไทยอย่างเร่งด่วน โดยวอลเตอร์ได้แจ้งให้กระทรวงแรงงานรับทราบถึงกิจกรรมรณรงค์หลาย ๆ กิจกรรมในระดับสากล ที่พูดถึงกรณีที่มีการละเมิดสิทธิแรงงานในบริษัทข้ามชาติ การร่วมมือในการแก้ปัญหาร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO และบทบาทของ สหพันธ์สหภาพแรงงานสากล หรือ Global Union Federation (GUF)

ประเด็นที่มีการอภิปรายกันอย่างตึงเครียดได้แก่ การเรียกร้องให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่เป็นธรรมและยุติธรรมในบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอนซูเมอร์ โปรดัก ประเทศไทย ซึ่งได้ทำการปิดงานสมาชิกสหภาพ ฯ (เป็นสมาชิกของ สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย หรือ TEAM) 1800 คน โดยต่อมา บริษัทและสหภาพ ฯ ได้บรรลุข้อตกลงในการเจรจาต่อรองร่วมและให้มีการรับสมาชิกสหภาพ ฯ ทั้งหมดกลับเข้าทำงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงปฏิเสธที่จะรับสมาชิกสหภาพ ฯ บางส่วนกลับเข้าทำงานจนถึงทุกวันนี้

ในปี ค.ศ. 2015 อินดัสทรีออลล์ โกลบอล ยูเนียนได้ยื่นข้อร้องเรียนต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) ถึงกรณีที่รัฐบาลไทยล้มเหลวในการคุ้มครองคนงานจากการเลือกปฏิบัติของนายจ้างเพื่อทำลายสหภาพ ฯ และ ตัวบทและกระบวนการทางกฎหมายด้านแรงงานที่ไม่เป็นธรรม โดยคณะกรรมการ ILO ด้านการรับรองมาตรฐานสากลได้พิจารณาข้อร้องเรียนและเรียกร้องให้รัฐบาลไทย “มีมาตรการที่จำเป็นในการรับรองว่า คนงานจะได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพจากการเลือกปฏิบัติเพื่อทำลายสหภาพ ฯ ในทุกเวลา ไม่ว่า จะเป็นในทางตัวบทกฎหมายหรือทางปฏิบัติ และการคุ้มครองที่กล่าวถึงต้องรวมถึงกิจกรรมสหภาพแรงงานที่ชอบธรรมในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งในการจัดตั้งให้เกิด สหภาพ ฯ หรือองค์กรของลูกจ้างอื่น ๆ ”

โดย ILO ได้เสนอความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่อรัฐบาลไทยเพื่อให้เร่งกระบวนการปฏิรูปกฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับหลักการด้านเสรีภาพการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม รวมทั้งให้มีจัดการแก้ไขทุกประเด็นในข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม

อินดัสทรีออลล์ โกลบอล ยูเนียน เป็นตัวแทนให้กับคนงานกว่า 50 ล้านในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ พลังงาน และ อุตสาหกรรมการผลิต จาก 143 ประเทศ ทั่วโลก รวมทั้ง 7 องค์กรสมาชิกในประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนจาก อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ และ รัฐวิสาหกิจในภาคอุตสาหกรรม พลังงาน และ ไฟฟ้า

ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน นายวอลเตอร์ ซานเชส เลขาธิการของ อินดัสทรีออลล์ ฯได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ที่มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา และคุณค่าของแรงงานไทยด้วย