กิจกรรมเครือข่ายคนไร้บ้าน

homeless1

อบรมเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

เมื่อวันที่ 7-9 ก.พ.58 เครือข่ายวิชาการขบวนการเรียนรู้เพื่อสังคมที่เป็นธรรม จัดอบรมวิชาการเพื่อการเรียนรู้เรื่องความเป็นธรรม ณ น่านน้ำโฮมทรีรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด18 คน จากเครือข่ายต่างๆที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมเช่น เครือข่ายคนไร้บ้าน ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ

วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เรื่องการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส อยู่ในวง และอีกกลุ่มอยู่นอกวงเป็นผู้ที่เข้าไปแย่งทรัพยากรของอีกกลุ่ม ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยให้สลับที่กัน ให้วงนอกเข้าไปอยู่วงใน และให้วงในมาอยู่วงนอก ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจถึงการเอาเปรียบของคนในสังคม โดยบุคคลที่มีอำนาจเหนือกว่าที่แสวงหาผลประโยชน์จากคนอีกกลุ่มที่มีอำนาจน้อยกว่า

นอกจากนี้ยังให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้นั่งสมาธิ เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีจิตใจที่มั่นคง ไม่ใจร้อนในเวลาที่ไปเจรจา และให้เรียนเรื่องการรับฟัง ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจถึงการรับฟังเรื่อราวของอีกฝ่าย

homeless2  homeless3

ยื่นร้องเรียนไล่รื้อชุมชนบ่อบัว โรงหวาย

วันที 10 ก.พ.58 เครือข่ายสลัม 4 ภาคได้ไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อร้องเรียนเรื่องการถูกไล่รื้อที่อยู่อาศัยกรณีของชุมชนบ่อบัว แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา ในพื้นที่การรถไฟฯ ซึ่งกำหนดให้ชาวบ้านหาที่อยู่ใหม่ภายใน 10 วัน โดยชาวบ้านรับปากว่าจะหาที่อยู่ให้ทันภายในวันที่นัดเจรจา และกรณีชุมชนโรงหวาย กทม. ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพื้นที่เอกชน โดยเจ้าของที่ดินกำหนดให้ย้ายออกภายใน10 วัน

ทั้งนี้ ชาวบ้านทั้งสองกลุ่มได้เดินทางไปยื่นหนังสือดังกล่าว ต่อนายกรัฐมนตรี ได้มีตัวแทนออกมารับหนังสือพร้อมนัดชาวบ้านทั้งสองกลุ่มเข้าพูดคุยที่กระทรวงคมนาคม โดยจะมีการประสานคู่กรณีคือ การรถไฟฯ และเจ้าของที่ดินชุมชนโรงหวายเข้าร่วม

นักสื่อสารเครือข่ายคนไร้บ้าน รายงาน