กลุ่มแรงงานอมตะเร่งสร้าง สหภาพเพื่อสังคม

ประธานกลุ่มอมตะฯนำสมาชิกสหภาพแรงงานพัฒนาสนามเด็กเล่นและที่จอดรถ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 นายไพฑูรย์ บางหรง ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานอมตะ-เวลโกร์ว สัมพันธ์ ได้นำสมาชิกจากหลายสหภาพแรงงาน ช่วยกันตัดหญ้าที่สนามเด็กเล่นและเก็บขยะหลังจากหญ้าขึ้นสูงโดยไม่มีใครดูแล และอีกส่วนหนึ่งก็ช่วยกันตัดหญ้า บริเวณที่ว่างทางเข้าหมู่บ้านอีสเทิร์นแลนด์ เพื่อทำเป็นลานจอดรถ หลังพบปัญหาชาวบ้านในหมู่บ้านฯจอดรถบนถนนกันมากทำให้การสัญจรภายในหมู่บ้านไม่ได้รับความสะดวก

นายไพฑูรย์ บางหรง ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานอมตะ-เวลโกร์ว สัมพันธ์ได้ให้สัมภาษณ์กับนักสื่อสารแรงงานว่า “การทำความดีจะทำที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องมีใครมาจ้างเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์ก็เหมือนการเจรจาต่อรองที่นักสหภาพใช้เป็นหลักคิดที่ว่า วิน-วินแต่เราปรับมาใช้กับชุมชนกับสังคมได้ สหภาพแรงงานต้องเป็นสหภาพแรงงานเพื่อสังคมด้วยเพราะเราต้องอยู่ในชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม”

ทั้งนี้ กลุ่มฯได้มีการกำหนดว่าจะมีการซ่อมบำรุงเครื่องเล่นของเด็กในชุมชนซึ่งอยู่ใกล้ที่ทำการ เนื่องจากเห็นว่าอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมให้เด่นเล่นแล้ว พร้อมเปิดรับบริจาคงบประมาณจากสหภาพแรงงานในพื้นที่เพื่อจัดหาเครื่องเล่นใหม่ ด้วยมาเครื่องเล่นผุพังจนไม่สามารถซ่อมได้ ซึ่งกหนดไว้ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 จะมีเครื่องเล่นใหม่ให้เด็กในหมู่บ้านได้เล่น การปฏฺบัติการเพื่อสังคมของสหภาพแรงงานครั้งนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ชุมชนได้เห็นว่า สหภาพแรงงานไม่ใช่เพียงกลุ่มเครื่องไหวเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้นแต่สหภาพแรงงานต้องทำงานให้กับชุมชน สังคมด้วย โดยเริ่มจากชุมชนที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันก่อน นายไพฑูรย์กล่าว

นักสื่อสารแรงงานกลุ่มภาคตะวันออก รายงาน