กลุ่มแรงงานรังสิต ประณามการข่มขู่ คุกคามสิทธิ เสรีภาพประชาชน

20160115_184220

กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง ได้ออกแถลงการณ์ เรียกร้อง 2 ข้อ 1. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ใช้มาตรการกับนายจ้างบริษัท ซันโคโกเซฯให้รับคนงานกลับเข้าทำงาน 2. ให้ฝ่ายความมั่นคงยุติการติดตามผู้ใช้แรงงานโดยอ้างม. 44 และใช้พระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง ได้ออกแถลงการณ์ประณามการข่มขู่ คุกคามสิทธิ เสรีภาพของประชาชน

จากที่นายจ้างบริษัท ซันโคโกเซ เทคโนโลยีประเทศไทย จำกัด ที่ตั้งอยู่จังหวัดระยอง ได้ปิดงานเนื่องจากข้อเรียกร้องที่ไม่สามารถตกลงกันได้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 เป็นเหตุให้สหภาพแรงงานซันโคโกเซ ประเทศไทย ต้องชุมนุมบริเวณหน้าโรงงาน แต่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 นิคมอุตสาหกรรมได้แสดงคำสั่งศาลเพื่อให้ลูกจ้างออกนอกพื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรม จนเป็นเหตุให้สหภาพแรงงานฯย้ายการชุมนุมมาอยู่กระทรวงแรงงาน หวังพึ่งกระทรวงแรงงานในการช่วยแก้ไขปัญหา แต่ปรากฎว่าลูกจ้างกลับโดนข่มขู่ให้คนงานย้ายออกจากกระทรวงฯจากเจ้าหน้าที่รัฐว่า จะดำเนินคดีกับลูกจ้างโดยอ้างว่า ลูกจ้างกระทำความผิดพระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ และทหาร ตำรวจ ยังมีพฤติกรรมกดดันติดตามผู้ให้การช่วยเหลือโดยอ้าง ม.44 เช่นคุณวิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) จนทำให้ฝ่ายลูกจ้างวิตกกังวลถึงความไม่ปลอดภัย

ดังนั้นกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯขอประณามพฤติกรรมการละเมิดและคุกคามประชาชนที่แสดงออกเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพของประชาชน และขอเรียกร้องให้

  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ใช้มาตรการทางกฎหมายกับนายจ้างบริษัท ซันโคโกเซฯให้รับคนงานกลับเข้าทำงานทันที
  2. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการยุติการคุกคามให้ ฝ่ายความมั่นคงยุติการติดตามผู้ใช้แรงงานโดยอ้างม. 44 และใช้พระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ กับประชาชนที่ชุมนุมโดยสงบ

////////////////////