กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ พาสมาชิกกลุ่มศึกษาประวัติศาสตร์แรงงาน

20161009_092135

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เพื่อให้ผู้นำสหภาพแรงงานได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของแรงงาน โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้ นายวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้กล่าว ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและรากเหง้าแรงงานไม่ใช่พึ่งเกิด ประวัติศาสตร์แรงงานเกิดขึ้นมานานร่วม 200 ปีมาแล้ว

ความเป็นแรงงานเกี่ยวข้องกับหลายด้าน เช่น ด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์มี 3 ช่วงสมัย โดยตำนานมีความเชื่อด้านศาสนาและพระ ผู้นำศาสนาหรือพระเวลาพูดอะไรผู้คนก็จะเชื่อและทำตาม เดิมการดำรงเลี้ยงชีพโดยการเก็บพืชป่า การล่าสัตว์ มาสู่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพ จากนั้นพัฒนามาเป็นช่วยกันทำงานมีเครื่องมือในการผลิต ต่อมาศูนย์กลางอารายธรรม ก่อนคริสตศักราช มนุษย์มีพัฒนาการจากการพูดเป็นการเขียนทำให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องแม่นยำ การมีความเชื่อส่วนบุคคลต่อเนื่องจากยุคหิน มายุคเหล็ก ได้มีการพัฒนามาเป็นจอบ เสียม รถ ล้อเลื่อน

20161009_130805

ยุคทุนนิยม อุตสาหกรรมเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ทำให้มนุษย์พัฒนาเป็นทุนนิยมเกิดการแลกเปลี่ยนทั่วโลกรวมถึงเกิดปฏิวัติอุตสาหกรรม นายทุนปฏิวัติอุสาหกรรมเนื่องจากไม่เห็นด้วยที่เจ้าขุน คุณพระ หักภาษีรายได้ของตนอย่างไม่เป็นธรรม จนมาถึงยุคอุตสาหกรรม 1.0 – 4.0 โดยอุตสาหกรรม1.0 กำเนิดปฏิวัติอุตสาหกรรม การค้นพบเครื่องจักรไอน้ำ ผลิตได้เยอะกว่าคน 2.0 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าการผลิตระบบโรงงานปริมาณมาก ๆเกิดการต่อสู้กับระบบ คือการรวมกลุ่ม ยิ่งทำให้การรวมตัวกันง่ายขึ้นเพราะคนทำงานผลิตมารวมกันในที่เดียว 3.0 ยุคมีคอมพิวเตอร์ไอทีมาใช้การผลิตใช้คนน้อยลง และมีการจ้างงานซับคอนแทรก สหภาพแรงงานทำงานยากขึ้น ขาดทักษะด้านภาษา 4.0 ยุคใหม่และอนาคต สหภาพแรงงานต้องคิดเพราะหุ่นยนต์ทำงานกับมนุษย์ เครื่องจักรเชื่อมอินเตอร์เน็ต สั่งงานโดยผ่าน wifi จากหุ่นยนต์ คนนั่งสั่งงานจากในบ้านได้ทั่วทั้งโรงงาน เช่น ซีพี ประเทศญี่ปุ่นที่ผลิตเกี๊ยว 1 คนได้ทั้งโรงงาน อนาคตนายจ้างต้องการคนที่มีศักยภาพและทักษะที่สูง

20161009_141453

กำเนิดสหภาพแรงงาน เกิดจากระบบอุตสาหกรรมจากการถูกกระทำทำให้เกิดสำนึกชนชั้นเดียวกันและเกิดการรวมตัว ต่อมานายวิลเลี่ยม ผู้นำกรรมกรเมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกาเป็นตัวแทนพาคนงานร่วมชุมนุมโดยไม่แบ่งแยกสีผิว ชาติศาสนา เมืองชิคาได้เสนอลดจำนวนเวลาการทำงานต่อรัฐบาลวันหนึ่งไม่เกิน 8 ชั่วโมงและกำหนด วันที่ 1 พฤษภาคม 2429 ให้หยุดงาน โดยขณะนั้นเป็นศูนย์รวมแรงงานจากทั่วทุกมุมโลก กับคำกล่าวที่ว่า “กรรมกรจงร่วมกันเข้า” รัฐบาลสลายการชุมนุมทำให้มีคนตายคนงานคับแค้นได้ร่วมสนับสนุนการชุมนุมขยายไปหลายเมือง ต่อมาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2433 เป็นครั้งแรกที่มีประกาศวันหยุดงานให้เป็นวันกรรมกรสากลทั่วโลก และลดชั่วโมงการทำงาน และสวัสดิการอื่น

โดย นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่