กลุ่มสหภาพแรงงานย่านเวลโกรว์เน้นข้อเรียกร้องด้านความปลอดภัยพร้อมกัน

กลุ่มสหภาพแรงงานย่านเวลโกรว์รวมหัวเน้นข้อเรียกร้องด้านความปลอดภัยพร้อมกัน
 
วันที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมบริษัทไดน่าเมททอล จำกัด  สหภาพแรงงานไดน่าเมททอลยื่นข้อเรียกต่อบริษัทไดน่าเมททอลไดน่าเมททอล จำกัด ให้ดูแลพนักงานด้านความปลอดภัยมากกว่าทำตามกรอบของกฎหมายกำหนด เนื่องจากพนักงานบางส่วนทำงานอยู่ในจุดที่มีสารเคมี เช่น นิเกล ตะกั่ว เป็นต้น ซึ่งเคมีเหล่านี้สามารถเข้าไปสะสมในร่างกายได้  ถึงแม้บริษัทจะมีการตรวจร่างกายประจำปีทุกๆปี  ผลที่ปรากฏออกมาปกติมาทุกปี สร้างความกังวลใจกับพนักงานในแผนกห้องชุบ เพราะพนักงานเหล่านั้นทำงานอยู่กับสรเคมีโดยตรงและเป็นเวลานาน
 
การเจรจาในข้อเรียกของตัวแทนพนักงาน ทำให้นายจ้างหันมาทบทวนการเพิ่มงบประมาณในตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานกลุ่มดังกล่าว  โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับการตรวจสุขภาพพนักงานที่ทำงานในจุดเสี่ยงในแผนกสารเคมีและในจุดที่มีเสียงดัง  หากผลการตรวจพบการผิดปกติบริษัทต้องส่งตรวจอย่างเข้มข้นอีกครั้ง  และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในจุดเสี่ยงด้านการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันที่มีคุณภาพ
 
จากผลเจรจาของสหภาพแรงงานกับบริษัททำให้บริษัทหันมาปรับปรุงระบบระบายอากาศใหม่หมดเพื่อให้มีการถ่ายเทของอากาศ  และเปลี่ยนเครื่องดูดอากาศที่เก่าในจุดที่มีไอละเหยของสารเคมีด้วย  ทั้งนี้บริษัทยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มหรือปรับปรุงความปลอดภัยด้านต่างๆตลอดเวลา  โดยไม่ต้องรอยื่นข้อเรียกร้อง
 
ผลการผลักดันข้อเรียกร้องบรรลุด้วยดีนั้น เนื่องจากกลุ่มสหภาพแรงงานเวลโกรว์ มีการแชร์ข้อมูลการเจรจาด้านความปลอดภัยและยื่นข้อเรียกร้องด้านความปลอดภัยเหมือนกัน  จะต่างกันก็เพียงหัวข้อความปลอดภัยในการเรียกร้องเท่านนั้น
 
สมบูรณ์ เสนาสี ศูนย์ข่าวฉะเชิงเทรา รายงาน