กลุ่มสร. ร่วมถกคดีผู้นำแรงงาน

1433507095492

คสรท.จัดถอดบทเรียนผู้นำแรงงาน หลังโดนคดี หวังสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมเสนอแนวทางปฏิบัติ

ผู้นำแรงงานในกลุ่มสหภาพแรงงาน(สร.)อุตสาหกรรมย่านในเขตพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งผู้นำแรงงานรัฐวิสาหกิจ ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ  การถอดบทเรียนของผู้นำแรงงานและหาวิธีป้องกันการถูกกระทำอันไม่เป็นธรรม  ที่ห้องประชุมสหภาพแรงงานการรถไฟการแห่งประเทศไทย สวนรถไฟจตุจักร กทม. ในวันที่ 4มิถุนายน 2558 เวลา 09:00-16:00 น. ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)ร่วมกับโซลิดาริตี้ เซ็นเตอร์ประเทศไทย (SC)

20150604_1132481433507084527

การเสวนาครั้งนี้ได้เชิญผู้นำแรงงานที่ถูกดำเนินคดี จากการเข้าไปร่วมช่วยเหลือ และร่วมปัญหาผู้ใช้แรงงานจากกรณีถูกนายจ้างปิดงาน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม การถูกเลือกปฏิบัติ มาร่วมเล่าประสบการณ์การลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานในสถานที่เวทีชุมนุม  จนถูกดำเนนคดี หลังจากเวทีชุมนุมสิ้นสุดลง

จากนั้นช่วงบ่ายผู้จัดได้เชิญทีมงานทนายของ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  และทนายอาสาได้มาให้ความรู้ เกียวกับการชุมนุม การพูดอย่างไรไม่ให้ถูกดำเนินคดี การสื่อสารผ่านทางโชเชียลมิเดีย เช่นเฟซบุ๊กอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้องร้อง เพื่อจะได้เป็นแนวทางและวธีการป้องกันการถูกกระทำอันไม่เป็นธรรม เป็นการจัดเวทีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้นำแรงงาน

นักสื่อสารแรงงานสหภาพแรงงานวาย เอส ภัณฑ์ รายงาน