กลุ่มภาคตะวันออกร่วมใจสร้างอาคารอนุบาลให้เด็ก

เป็นประเพณีอย่างเช่นทุกปีที่กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกจะต้องออกไปสำรวจโรงเรียนที่มีความขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5-6 ธันวาคม ของทุกปี และปีนี้กลุ่มสหภาพแรงงานอมตะ – เวลโกรว์ สัมพันธ์ เป็นแม่งานจัดหาโรงเรียนเป้าหมาย

มาโนช หอมจันทร์ ฝ่ายจัดตั้งสหภาพแรงงานภาคตะวันออก กล่าวว่า ปีนี้เราสร้างอาคารอนุบาลให้กับโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด อำเภอเกาะจันทร์ ชลบุรี เพื่อสร้างอาคารอนุบาลหลังใหม่ เพราะอาคารหลังเก่ามีพื้นที่ไม่พื้นที่ให้ทำกิจกรรม หรือแม้แต่พอรองรับกับเด็กก่อนวัยเรียน และเด็อนบาล 1, 2 มีทั้งหมด 51 คนและเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยมี 4 พื้นที่หลักที่ร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้ คือ กลุ่มสหภาพแรงงานอมตะ – เวลโกรว์  กลุ่มสหภาพแรงงานบ่อวิน และกลุ่มแหลมฉบัง ซึ่งรับบริจาคทั้ง อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา หรือแม้แต่เสื้อผ้านักเรียน เพราะเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนส่วนใหญ่จะเป็นลูกของคนงานต่างจังหวัดที่มารับจ้างทำสวน เด็กสวนใหญ่จะไม่มีเงินไปโรงเรียนมีแค่อาหารกลางวันที่ทางโรงเรียนจัดให้เท่านั้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการช่วยเหลือในด้านทุนการศึกษาของนักเรียน
2.เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้และด้อยโอกาส
3.เพื่อเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้กับเยาวชน
4.เพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
5.เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนและแบบการเรียน

6.เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการออกกำลังกาย
7.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่องค์กรสหภาพแรงงานในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
8.เพื่อเป็นการก่อให้เกิดความสามัคคีและรู้จักกันมากขึ้นในองค์กร

กิจกรรมครั้งนี้จัดในนามกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ร่วมกับชาวบ้านครูนักเรียนที่จะมีขึ้นในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2553 เพื่อสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างแรงงานกับชุมชน

นายมาโนช  หอมจันทร์ ศูนย์ข่าวนักสื่อสารแรงงาน ชลบุรี   รายงาน