กลุ่มผู้หญิงค้าน! ประกวดเทพธิดาแรงงาน

กลุ่มผู้หญิงถกวันแรงงานไร้สาระจัดประกวดสาวโรงงาน หวังได้คนสวยเป็นพีเซ็นเตอร์โฆษณา ม. 40 ประกันสังคมเลอะ เสนอนำแรงงานนอกระบบตัวจริงเสียงเหมาะกว่า หยุดมองผู้หญิงสวยเป็นเพียงเครื่องหมายการค้า
 
เมื่อวันที่ 21 มี.ค.54 คณะจัดงานร้อยปีวันสตรีสากลนับกว่าสิบองค์กร นำโดย นางสาวธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี  ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงานวันเมย์เดย์ “วันแรงงาน” 1 พฤษภาคม 54 ณ ห้องประชุมสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ประเด็นการประกวดเทพธิดาแรงงานไทย โดยมีระเบียบการประกวด “เพื่อค้นหาสุภาพสตรีแรงงานไทย เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์องค์กร และเป็นหนึ่งในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ” คุณสมบัติ สัญชาติไทย อายุ 18-35 ปี กำลังทำงาน ใบสมัครกำหนด “ต้องเตรียมชุดไทย ชุดราตรี รองเท้าส้นสูงกำหนดสูงไม่เกิน 4 นิ้ว” ผู้ได้รับตำแหน่งจะมีภาระผูกพันกับกองประกวดเป็นเวลา 2 ปี 
 
นางสาวธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยที่จะมีการประกวดเทพธิดาแรงงาน เพื่อเป็น presenter มาตรา 40 กฎหมายประกันสังคม ซึ่งจะเป็นกิจกรรมชูโรงในวันแรงงาน อันเป็นการแปลงร่างกายผู้หญิงให้เป็นสินค้า ซึ่งตนไม่เห็นด้วย หากจะมีการคัดเลือก ก็น่าจะเป็น คนธรรมดา ขับแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์ แม่ค้า แรงงานนอกระบบ ตลอดจนคนพิการ ผู้ที่ต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อเป็นการเชิญชวนแรงงานนอกระบบในกลุ่มอาชีพเป็นตัวแทนได้ ทำไมต้องเน้นที่ผู้หญิงหน้าตาดี เรือนร่างหุ้นดีของผู้หญิงนับเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากเพศหญิงทั้งนั้น
         
ทางด้านที่ปรึกษากลุ่มบูรฯ นางสุนี ไชยรส กล่าว ไม่เห็นด้วยที่จะมีการประกวดเทพธิดาแรงงาน ในวันที่ 1 พฤษภา ซึ่ง เป็นการละเมิดสิทธิผู้หญิง และอีกอย่างการจัดงานเฉลิมฉลองร้อยปีวันสตรีสากลก็ผ่านมาไม่กี่วัน ประกาศเจตนารมณ์ก็ชัดเจน “ผู้หญิงทำงาน ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” และข้อเรียกร้อง 4 ประการ แทนที่กระทรวงแรงงาน รัฐบาล ประกันสังคม จะรีบเร่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาสวัสดิการ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ทั้งแรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ แรงงานเกษตร ฯลฯ
 
อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมได้กำหนดคัดค้าน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันที่ 26 มี.ค.54 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมศุภชัยศรีสติ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ถนนมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
 
รายงานโดย สวรรยา ผดาวัลย์  นักสื่อสารศูนย์พื้นที่สระบุรี