Featured, ข่าวแรงงาน » Post on: 25 Sep 2013
คสรท. ลงพื้นที่กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ให้ความรู้อนุสัญญา  ILO  ฉบับที่  87 และ 98  เพื่อการขับเคลื่อนและรณรงค์

วันที่ 22 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จ.สมุทรสาคร คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้ลงพื้นที่กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ให้ความรู้อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO )

คุณสงวน ขุนทรง ผู้ประสาน กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ กล่าวว่าการ ให้ความรู้สามารถทำได้ทุกที่ เช่น ใต้ต้นไม้ ในการจัดอบรมการให้ความรู้เรื่องอนุสัญญาฉบับ 87 และ 98 เพื่อให้พี่น้องได้รับรู้และเข้าใจ

ข่าวแรงงาน » Post on: 25 Sep 2013
กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียงจับมือคณะกรรมการสมานฉันท์จัดการความรู้อนุสัญญาILOฉบับที่ 87 และ 98

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิต และใกล้เคียง ได้ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉัน์แรงงานไทยจัด เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและรณรงค์ของแรงงานในระดับพื้นที่ต่อการผลักดันให้ รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98″ ณ โรงแรมแมนฮัตตัน (นวนคร ) โดยการสนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนผู้เข้าร่วม 66 คน ประกอบด้วย สหภาพแรงงาน 20 แห่ง, กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาชุมชน และสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย

ข่าวแรงงาน » Post on: 25 Sep 2013
กลุ่มแรงงานปราจีนจัดให้ความรู้อนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ98

ผู้ใช้แรงงานปราจีนบุรี จัดทำความเข้าใจเรื่องอนุสัญญษองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 เพื่อสรุปความสำคัญ เห็นด้วยต้องร่วมดันรัฐบาลให้รับรองโดยเร็ว

นายไพฑรูย์ สีตา ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานปราจีนบุรี กล่าวว่าทางกลุ่มฯได้มีการจัดเสวนาเรื่องอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ 98 ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 เพื่อการระดมและทำความเข้าใจซึ่งมีผู้เข้าร่วมราว 40-50 คน ซึ่งในกลุ่มก็มีความชัดเจนว่าในส่วนของการคุ้มครองสิทธิการรวมตัวเจรจาต่อรองร่วม

Headline, ข่าวแรงงาน » Post on: 25 Sep 2013
ขบวนแรงงานตื่นตัวร่วมเดินเท้าต้านรัฐสร้างเขื่อนแม่วงก์

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เวียนหนังสือเชิญพี่น้องแรงงานร่วมเดินเท้าต้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ ร่วมกับอีกหลายกลุ่มหวังเป็นกำลังใจ และแนวร่วม ตอกย้ำว่าแรงงานเป็นอีกกลุ่มที่ไม่เอาเขื่อน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งแระเทศไทย ได้เข้าร่วมเดินเท้ารณรงค์เพื่อหยุดโครงการเขื่อนแม่วงก์ ซึ่งข่าวการเดินเท้าจากป่าสู่กรุงเทพมหานครนั้นกลุ่มผู้ใช้แรงงานก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการเฝ้าติดตามเพื่อเข้าร่วมสนับสนุนแนวคิดให้หยุดการสร้างเขื่อน

Headline, ข่าวแรงงาน » Post on: 19 Sep 2013
กลุ่มแรงงานอยุธยา ถกเตรียมชุมนุมให้รัฐรับรองอนุสัญญาILO 87 และ98

คสรท.รุกจับมือกลุ่มแรงงานอยุธยาเคลื่อนพลดันให้รัฐรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วมนั้นถือเป็นอนุสัญญาที่เป็นหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญที่สุดหลักการหนึ่งของ ILO ที่เชื่อกันว่าจะเป็นการสร้างหลักประกันสำคัญให้กับคนทำงานและจะนำมาซึ่งสังคมที่เป็นธรรมและสันติสุข ด้วยเหตุนี้ประเทศสมาชิกILO ส่วนใหญ่จึงให้การสนับสนุนโดยการให้สัตยาบัน เคารพและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

Featured, ข่าวแรงงาน » Post on: 18 Sep 2013
ขู่ให้ถอนคำร้องคร.7 อ้างร้องซ้ำ ครส.สั่งจ่ายค่าเสียหายไปแล้วไม่มีสิทธิเรียกค่าชดเชยอีก

เมื่อวันที่17 กันยายน2556 นายพัฒน์ธนสรณ์ วรรณพฤกษ์ได้มาขอคำปรึกษากับทางคณะทำงานกลุ่มแรงงานบ่อวินสัมพันธ์ต่อกรณีที่มีผู้ที่อ้างตัวเป็นพนักงานตรวจแรงงาน จ.ระยองโทรมาหาบอกให้ไปถอนคำร้องคร.7 ที่ได้ไปยื่นต่อพนักงานตรวจแรงงาน จ.ระยองเมื่อวันที่4กันยายนเพื่อเรียกค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าต่อกรณีที่บริษัท สยาม เอ็มทีเค จำกัด เลิกจ้างในข้อหาไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานล่วงเวลา

ข่าวแรงงาน » Post on: 18 Sep 2013
กลุ่ม สร.อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่   จัดระดมทุน  ทำบุญไหว้พระ และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

วันที่ 15 กันยายน 2556 กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ จัดนำเที่ยวทำบุญไหว้พระที่ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ราชบุรี รวมรถ 9 คัน เพื่อระดมทุนไว้จัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ รวมถึงประเด็นการขับเคลื่อนของขบวนการแรงงานในระดับนโยบาย ซึ่งที่ จ.ฉะเชิงเทรา มีรถไปทำบุญ 4 คัน ไปไหว้พระ 3 วัด และไปเที่ยวทะเลบางแสน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีรายได้จากการจำหน่ายบัตรหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วกว่า 30,000 บาท

Headline, บทความ » Post on: 18 Sep 2013
“แรงงาน” กับ “การตรวจสารเสพติดในร่างกาย” : ความสมดุลระหว่างสิทธิของ “นายจ้าง” และสิทธิส่วนบุคคลของ “ลูกจ้าง”

นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 25556 เป็นต้นมา ที่กระทรวงแรงงานมีรัฐมนตรีคนใหม่ชื่อ “ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง” ความเข้มข้นในการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของ “ลูกจ้างในสถานประกอบการ” ตามนโยบาย “โรงงานสีขาว” มีความเข้มข้นมากขึ้น ส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า“ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง” ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติด้วยเช่นกัน ผลจากแนวนโยบายดังกล่าว รูปธรรมหนึ่งที่พบได้ชัดเจนคือ วันนี้มีแรงงานที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายได้ถูกเลิกจ้าง ถ้าหลายคนได้ติดตามข่าวสารทางhttp://voicelabour.org เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 ที่ได้พาดหัวข่าวเรื่อง “นโยบายต้านยาเสพติดพ่นพิษ ลูกจ้างยานยนต์ทุกข์ถูกเลิกจ้าง ข้อหาทุจริตการตรวจปัสสาวะ”

Headline, ข่าวแรงงาน » Post on: 14 Sep 2013
นโยบายต้านยาเสพติดพ่นพิษลูกจ้างยานยนต์ ทุกข์ถูกเลิกจ้างข้อหาทุจริตการตรวจปัสสาวะ

นโยบายต้านยาเสพติดพ่นพิษ ลูกจ้างยานยนต์ ร้องทุกข์ถูกนายจ้างเลิกจ้างข้อหาทุจริตการตรวจปัสสาวะ ซวยไม่ตรวจครั้งเดียว ทั้งที่ให้ความร่วมมือตรวจมาตลอดและไม่เคยพบ เมื่อวันที่ 4 กันยายน2556เวลาประมาณ18.30น. นายเอ(นามสมมุติ)พนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบรอร์ด จ. ระยองได้มาร้องเรียนต่อคณะกรรมการกลุ่มบ่อวินสัมพันธ์เนื่องจากถูกนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยซึ่งให้ไปรับทราบคำสั่งในวันที่5กันยายน2556 ทางคณะกรรมการกลุ่มบ่อวินสัมพันธ์จึงแนะนำให้นายเอไปรับหนังสือเลิกจ้างในวันดังกล่าวก่อนแล้วจึงนำมาให้ทางคณะกรรมการกลุ่มบ่อวินสัมพันธ์อีกครั้งเพื่อจะได้ทราบว่านายจ้างเลิกจ้างด้วยข้อหาอะไร

บทความ » Post on: 14 Sep 2013
กฎหมายฯยังไม่ได้ใช้ ทำไมรัฐเสนอร่างกฎหมายยุบเลิก กอช.

นับเป็นเวลากว่าสองปี หลังจากเปลี่ยนรัฐบาลจากพรรคประชาธิปัตย์มาเป็นพรรคเพื่อไทยภายใต้ความรับผิดชอบของนายกิติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ไม่ยอมดำเนินเปิดรับสมัครสมาชิก แม้นหลายกลุ่มของภาคประชาชนที่จะได้รับประโยชน์ทั้งโดยตรง และโดยอ้อมจะออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้เปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) เพื่อสร้างหลักประกันให้กับประชาชนในยามชราภาพอีกทางเลือกหนึ่งอย่างมีศักดิ์ศรี

Featured, บทความ » Post on: 14 Sep 2013
แรงงานนอกระบบ” กับ “อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87-98” : เพราะไม่อยู่ภายใต้นิยามคำว่า “ลูกจ้าง” การรวมตัว-เจรจาต่อรองจึงมีข้อจำกัด

“เศรษฐกิจนอกระบบ” คือ ต้นตอของการเกิดแรงงานนอกระบบที่เป็นผลพวงของเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม แรงงานนอกระบบส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบชีพอิสระขนาดเล็กและกลุ่มผู้รับเหมาช่วง (Sub contractor) ในระบบอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ทำงานในระบบพันธสัญญา(Contract Farming) ในอุตสาหกรรมการเกษตร แรงงานกลุ่มนี้มีการใช้แรงงานอย่างเข้มข้น (Labor Intensive) แต่กลับไม่ได้รับการคุ้มครองกฎหมายตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และนโยบายอื่นๆ การรวมตัวของพี่น้องแรงงานนอกระบบ เช่น ในรูปแบบเครือข่ายแรงงาน ศูนย์ประสานงานแรงงาน หรือสภาแรงงานนอกระบบ ถือได้ว่าเป็นความจำเป็นและเป็นหนทางที่ดีที่สุดทางหนึ่งในการคุ้มครองสิทธิทำให้พี่น้องแรงงานนอกระบบมีโอกาสในการเจรจาต่อรองกับนายจ้างหรือภาครัฐ อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างที่บัญญัติรับรองในเรื่อง เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นองค์การและการเจรจาต่อรอง คือ อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 เอาไว้

Featured, ข่าวแรงงาน » Post on: 10 Sep 2013
รำลึก สืบสานเจตนารมณ์ สืบสานอุดมการณ์ “ตุลา ปัจฉิมเวช”

ครบรอบ 1 ปี การเสียชีวิต ตุลา ปัจฉิมเวช อดีตประธานสหภาพแรงงานการยางแห่งประเทศไทย และอดีตผู้นำแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ผู้นำแรงงานรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในอดีตและปัจจุบัน ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และสร้างแรงกระตุ้นในการเข้าร่วมการทำงานขับเคลื่อนแก้ปัญหาแรงงานร่วมกับขบวนการแรงงาน พบความยากลำบากของคนงานมีมาตลอดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน คนงานยังถูกละเมิดสิทธิ ตุลาสอนให้รู้จักรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและเป็นคนตรงต่อเวลา ต้องรู้กฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของคนงาน

สรส. ร่วมคสรท.ชวนเข้าชื่อถอดถอนคณะกรรมการ กสทช.ต่อประธานวุฒิสภา

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เชิญชวนร่วมเข้าชื่อถอดถอนคณะกรรมการ กสทช. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ จงใจใช้อำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการ ไปในทางเข้าข่ายขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งประชาชนอาจไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดตามที่รัฐธรรมนูญฯกำหนดไว้

คสรท.ชวนสมาชิก ภาคประชาชนร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อหยุดราคาแก๊สและน้ำมันที่ไม่เป็นธรรม

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)มีมติเข้าร่วมชุมนุมกับเครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทย ใน “วันเผด็จศึกทรราชพลังงาน” ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 19.00 น. เพื่อทวงถามคำตอบและเปิดศาลประชาชนพิพากษาโทษความผิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและข้าราชการระดับสูงในกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ในวันที่ 1-8 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น.-19.00 น.ได้มีการตั้งโต๊ะให้ประชาชนร่วมลงชื่อ 50,000 ชื่อเพื่อถอดถอนนายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล

คสรท. เร่งสำรวจค่าครองชีพหลังรัฐบาลประกาศปรับขึ้นราคาก๊าซ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย รุกออกแบบสอบถามสำรวจค่าครองชีพผู้ใช้แรงงาน หลังรัฐฐาลประกาศปรับขึ้นราคาก๊าซ ส่งผลให้สิทธิอุปโภคบริโภคปรับตัวตาม เร่งแบบสำรวจกลับคืนมายังสำนักงานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 503/20 ถนนนิคมรถไฟ มักกะสัน เขตราชเทวี กทม. ภายในวันที่ 15 กันยายน 2556 ซึ่งขณะนี้ได้กลับมาแล้ว 300-400 ชุด

กระทู้ล่าสุด