คสรท. เร่งสำรวจค่าครองชีพหลังรัฐบาลประกาศปรับขึ้นราคาก๊าซ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย รุกออกแบบสอบถามสำรวจค่าครองชีพผู้ใช้แรงงาน หลังรัฐฐาลประกาศปรับขึ้นราคาก๊าซ ส่งผลให้สิทธิอุปโภคบริโภคปรับตัวตาม เร่งแบบสำรวจกลับคืนมายังสำนักงานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 503/20 ถนนนิคมรถไฟ มักกะสัน เขตราชเทวี กทม. ภายในวันที่ 15 กันยายน 2556 ซึ่งขณะนี้ได้กลับมาแล้ว 300-400 ชุด

ข่าวแรงงาน » Post on: 8 Sep 2013
ครม.เห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบฯ

วันที่ 3 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมครม.ว่า ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

Featured » Post on: 8 Sep 2013
คลอดแล้วสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ  หลังขบวนการแรงงานเรียกร้องมา 19 ปี

สมบุญ สีคำดอกแค ประธานเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงาน และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ได้แจ้งข่าวว่า วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2013 ครม.เห็นชอบตั้ง’สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย’ (โดย ณัฐญา เนตรหิน หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)

ร.ท.หญิง สุณิสา เลิศภควัต รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ….

ขบวนการแรงงานเตรียมรวมพลเคลื่อน 7 ตุลานี้

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับเครือข่ายแนวร่วมพันธมิตร หลายองค์กรร่วมวางแผนผลักดันให้รัฐบาลไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO.)ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98 ภายในปีนี้ ต้องได้รับคำตอบว่าเมื่อไร? พร้อมทั้งยื่นหนังสือแสดงความต้องการของผู้ใช้แรงงานในระดับพื้นที่ กะชุมนุมยืดเยื้อ โดยจัดเสวนา และแถลงข่าวในวันที่ 2 ตุลาคม 2556

คสรท.เร่งลงพื้นที่พบสมาชิก เตรียมความพร้อมดันรัฐรับอนุสัญญา 87 และ98

แรงงานอ่างทองรับลูกเคลื่อนต่อทางความคิดหลังลงพื้นที่ให้ความรู้ และประชุมปฏิบัติการ เห็นรด้วยว่าปีนี้ต้องเคลื่อนใหญ่ หวังให้รัฐบาลให้สัตยาบันอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ 98 หลังเรียกร้องมานาน เตรียมความพร้อมระดมทุน อาหาร และคน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)ร่วมกับ 3 สหภาพแรงงานจังหวัดอ่างทองจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อน และรณรงค์ของแรงงานในระดับพื้นที่ ต่อการผลักดันให้รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98” ที่ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนด์แบ็ลค

นอกระบบเตรียมเคลื่อน ดันรัฐให้สัตยาบันอนุสัญญาILO 87 และ 98

แรงงานนอกระบบ รุกจัดประชุมปฏิบัติการอนุสัญญาILO 87 และ98 เตรียมความพร้อมดันรัฐให้สัตยาบันทั้ง 2 ฉบับ ฉลอง “วันงานที่มีคุณค่า”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556 ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและรณรงค์ของแรงงานในระดับพื้นที่ต่อการผลักดันองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98” ที่ห้องประชุมชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนราชเวที อนุสารีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร

คสรท.หนุนการต่อสู้เกษตรกรสวนยาง จัดระดมทุนช่วยด่วน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)ระดมทุนเร่งด่วนหนุนช่วยกลุ่มเกษตรกรสวนยางที่ชุมนุมอยู่ หลังอดีตผู้นำแรงงานขอความสนับสนุน พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาโดยเร็ว หยุดดึงเกษตรกรเข้าวังวนการต่อสู้ทางการเมือง ขออย่าใช้ความรุนแรงกับชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ วันนี้ ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย คสรท.ประกอบด้วย กลุ่มสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานแห่งประเทศไทย เครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารฯ ฯลฯราว ได้มีการจัดประชุมประจำเดือน โดยนำวาระเร่งด่วนเรื่องการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรสวยยาง ซึ่งจะมีการชุมนุทมทั่วประเทศในวันที่ 3 กันยายน 2556ที่จะถึงนี้

Headline, ข่าวแรงงาน » Post on: 31 Aug 2013
คสรท.เรียกร้องรัฐแสดงความจริงใจแก้ปัญหา พร้อมแสดงจุดยืนเคียงข้างเกษตรกรยาง

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เรียกร้องให้รัฐบาลต้องแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในเร็ววัน เพราะการที่รัฐบาลมัวแต่คำนึงถึงฐานเสียงหรือมิใช่ฐานเสียงของรัฐบาล นี้คงมิได้ทำให้ชีวิตเกษตรกรปลูกยางพาราดีขึ้นได้ในระยะยาว เพราะด้วยเหตุปัจจัยทั้งระดับโลกและระดับภายในประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมาก พร้อมนับสนุนการเคลื่อนไหวและเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรผู้ชุมนุมอยู่ในขณะนี้จนถึงที่สุด “เพราะชะตากรรมของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา คือ ทุกข์ร่วมของพี่น้องแรงงาน”

Headline, ข่าวแรงงาน » Post on: 29 Aug 2013
สรส. เรียกร้องรัฐยุติความรุนแรงต่อการชุมนุมของเกษตรกรสวนยาง ย้ำแก้ปัญหาด่วน

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ออกแถลงการณ์ ขอให้รัฐบาลหยุดความพยายามใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ามัน และเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตด้านการเกษตรตกต่ำ

Featured, ข่าวแรงงาน » Post on: 28 Aug 2013
เพื่อนสื่อมวล ระดมทุนช่วย “อาร์ต” ชัยภัทร ธรรมวงษา

พี่น้องสื่อมวลชนหลายสาขาอาชีพจัดงาน “เติมกำลังใจให้อาร์ท” ผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงแรงงาน หนังสือพิมพ์แนวหน้า หวังช่วยเหลือหลังน้องป่วยมานานกว่า 2 เดือน มีวงดนตรีภราดร เอก สุรเชษฐ์ วงมานพเฟรนด์สกับเพื่อนๆ และวงดนตรีอายไลน์เนอร์จากชมรมดนตรีกวี ศิลปะ ไทยพีบีเอส ขายบัตรได้ 269,495 บาทไม่รวมขายเสื้อยืด

Featured, ข่าวแรงงาน » Post on: 28 Aug 2013
14 ตุลากับขบวนการแรงงาน เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 25สิงหาคม 2556 คณะกรรมการ14ตุลา เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ครั้งที่ 2 ร่วมกับมูลนิธินิคม จันทรวิทุร ได้จัดเสวนา 14ตุลากับขบวนการแรงงาน ในวาระ 40 ปี 14 ตุลาเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ นายจรัล ดิษฐาอภิชัย กรรมการคณะกรรมการ 14 ตุลาฯ กล่าวว่าการเคลื่อนไหวอย่างคึกคักหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 – 6 ตุลาคม 2519 แม้ว่าผู้นำนักศึกษาจอหลบลงใต้ดิน เข้าป่า แต่ขบวนการแรงงานยังคงต่อสู้อยู่แม้ว่าจะดูซบเซาบ้าง ส่วนนายวิสา คัญทัพ กล่าวว่า เมื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ยังไม่ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่ยังไม่ได้ขุดรากถอนโคนทำให้ได้ประชาธิปไตยแบบไม่สมบูรณ์แท้จริง เมื่อ 14 ตุลา 16 ก็ยังไม่มีการขุดรากถอนโคน เพราะนักศึกษาเองก็ไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญควรเป็นแบบไหน ประชาธิปไตยแบบไหน นักศึกษาเองก็ยังไม่ได้คิดเช่นกัน ใครจะมาปกครอง และอีก 3 ปี ก็เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ซึ่งนำมาซึ่งการสังหารโหดนักศึกษา ประชาชน

คสรท.รุกหนักเร่งรณรงค์ผลักดันรัฐบาลให้รับรองอนุสัญญา ILO.ฉบับที่ 87 และ 98

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เตรียมรณรงค์เร่งผลักดันรัฐบาลให้รับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 โดยรณรงค์ให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานในระดับพื้นที่/กลุ่มย่านอุตสาหกรรม เกิดความรู้ความเข้าใจในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 และแนวทางการขจัดอุปสรรคทางกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการให้สัตยาบัน อันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนผลักดัน เพื่อให้รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 ในอนาคตต่อไป

Headline, บทความ » Post on: 23 Aug 2013
จุดยืนสมานฉันท์แรงงานฯผลกระทบปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG / หวั่นสถานประกอบการอ้างต้นทุนสูง

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยในฐานะองค์กรแรงงานที่มีจุดยืนสนับสนุนและผลักดันการเข้าถึงความเป็นธรรม เพื่อคุ้มครองแรงงานทุกคนในประเทศไทยอย่างไม่มีความเหลื่อมล้ำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเห็นว่ารัฐบาลและกระทรวงพลังงานต้องยุติการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG และรวมทั้งจำเป็นต้องทบทวนการแบ่งสรรสัดส่วนการใช้ก๊าซ LPG โดยเฉพาะในกลุ่มภาคครัวเรือน ภาคยานยนต์ และภาคอุตสาหกรรม ที่ควรต้องได้รับการจัดสรรจากแหล่งผลิตภายในประเทศไทยเป็นลำดับแรก

Headline, บทความ » Post on: 23 Aug 2013
บทวิพากษ์ การเสนอร่างกฎหมายยุบเลิกกอช.

กอช. คือ กองทุนการออมแห่งชาติ ที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 โดยกำหนดให้บุคคลที่มีอายุ 15-60 ปี และไม่เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ที่ส่งสมทบเพื่อสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนระบบบำเหน็จบำนาญอื่น ที่มีการจ่ายเงินสมทบโดยรัฐบาลหรือนายจ้าง เมื่อบ่ายวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ได้รับหนังสือด่วนที่กค1007/ว2817 จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่องขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติพ.ศ. ….

Featured, บทความ » Post on: 23 Aug 2013
สถานการณ์ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ  (ณ เดือนกรกฎาคม 2556)

แม้เครือข่ายบำนาญภาคประชาชน (คบช.) ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จากการงดเว้นการกระทำของกระทรวงการคลัง ที่ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายกองทุนการออม ซึ่งเห็นได้ชัดจากในช่วงการประชุมพิจารณางบประมาณประจำปี 2557 ที่รัฐสภา นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แสดงเจตนาชัดเจนว่าไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมาย และใช้อำนาจรัฐมนตรีขัดต่อ พ.ร.บ.กองทุนการออม พ.ศ. 2554 ด้วยการตัดเรื่องการจัดสรรงบประมาณปี 2557 ให้กองทุนการออมแห่งชาติ การฟ้องร้องศาลปกครอง ของเครือข่ายฯ ตามมาตรา 42 พรบ.ศาลปกครองฯ

กระทู้ล่าสุด