Featured, ข่าวแรงงาน » Post on: 29 May 2013
“รุกฆาตองค์การเภสัชกรรม คือ ความหายนะของชาติและประชาชน”

หลังจากที่องค์การเภสัชกรรมได้มีการขับเคลื่อนในรูปแบบของการชุมนุมเพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจในการบริหารงานของบอร์ด และความไม่โปร่งใส การให้ข่าวออกสื่อเรื่องการผลิตยาพาราเซตามอลที่มีการปลอมปน และการก่อสร้างโรงงานวัคซีนไข้หวัดใหญ่ / ไข้หวัดนกที่ล่าช้าที่อาจมีการทุจริต ทั้งๆที่เป็นเพียงข้อกล่าวหาที่ยังไม่ได้เข้าสู้กระบวนการสอบสวนตามกฎหมายและบทสรุป ทั้งหมดนี้ได้ทำลายชื่อเสียงเกียรติภูมิขององค์การเภสัชกรรมที่ได้ช่วยกันสั่งสมมานาน ด้วยจิตสำนึกที่จะผลิตยารักษาโรคและเวชภัณฑ์อันเป็นหนึ่งปัจจัยสี่ที่สำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์ในราคาถูกและมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงยา แม้กับประชาชนที่ยากไร้ ทั้งในยามปกติและยามวิกฤติของบ้านเมือง

สานงานเสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

12 ปี สสส.ระดมฝ่ายต่างๆ ที่ทำงานพัฒนาสังคมจากทั่วประเทศเข้าร่วม หวังให้เป็นเวทีถักทอกันทางสังคม ที่ทุกคนมีความสุขและปลอดภัยในการมาร่วมกันเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำ ในการกำหนดอนาคตการทำงานเพื่อสังคมร่วมกัน ประชากรกลุ่มเฉพาะร่วมเสนอ ทำอย่างไรให้สังคมเป็นธรรม สิ่งที่คุณทำได้เพื่อความเท่าเทียมของทุกคน

Headline, ข่าวแรงงาน » Post on: 27 May 2013
กลุ่มแรงงานยื่นค้านแนวคิดการเมืองรวบอำนาจ พร้อมเสนอโครงสร้างประกันสังคมต้องเป็นอิสระ

ผู้นำแรงงานยื่นข้อเสนอค้านกมธ.ประกันสังคม หยุดคิดให้การเมืองรวบอำนาจบริหาร เสนอควรรับหลักการร่างประกันสังคมฉบับขบวนการแรงงานและภาคประชาชน

วันนี้ (27 พ.ค. 56) นายยงยุทธ์ เม่นตะเภา เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย และนางสาวธนพร วิจันทร์ เลขาธิการกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรี และใกล้เคียง ได้เข้ายื่นหนังสือต่อประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม เพื่อให้ประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหลักการร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับเข้าชื่อของนางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย

Featured, ข่าวแรงงาน » Post on: 25 May 2013
ILRF มอบรางวัลสิทธิแรงงานระหว่างประเทศปี56-เครือข่ายแรงงานข้ามชาติ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มเครือข่ายสิทธิเเรงงานข้ามชาติชาวพม่า (MWRN) เเละสหพันธ์สหภาพเเรงงานรัฐวิสาหกิจฯ ไทยรับรางวัลจากกลุ่มสิทธิเเรงงานสหรัฐฯ 22 พฤษภาคม 2556 ที่วอชิงตัน ดีซี – องค์กร The International Labor Rights Forum (ILRF) จะมอบรางวัลสิทธิแรงงานระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 แก่เครือข่ายสิทธิเเรงงานข้ามชาติ จากการรวมกลุ่มของเเรงงานข้ามชาติพม่า (MWRN) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) สำหรับการทำงานที่มีผลงานก้าวหน้าในการปกป้องแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

Headline, ข่าวแรงงาน » Post on: 25 May 2013
Change…มักกะสัน ขอ’ปอด’ให้คนกรุง

“พวกเราไม่ใช่ผู้ต่อต้านโครงการ มักกะสันคอมเพล็กซ์….พื้นที่มักกะสันในรัศมี 4-5 กิโลเมตรนั้น เป็นพื้นที่ธุรกิจเหลือเฟือแล้ว…คนสมัยนี้ไม่ได้ขาดความสะดวกสบาย แต่ขาดคุณภาพชีวิตที่ดี … จึงอยากให้มักกะสันเป็นพื้นที่สาธารณะ เพราะพื้นที่นี้มีขนาดใหญ่ มีต้นทุนทางธรรมชาติอยู่แล้ว และยังมีโรงซ่อมบำรุงรถไฟที่เป็นสถาปัตยกรรมที่เคยได้รับรางวัลมาก่อน น่าจะพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ และที่สำคัญ พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่รับน้ำกลางเมือง เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง เสมือนแก้มลิงกลางเมืองด้วย
……………………….
หน้า2 คมชัดลึก, 24 พฤษภาคม 2556

Featured, บทความ » Post on: 24 May 2013
สถานการณ์การเข้าไม่ถึงหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมกับแรงงานข้ามชาติ

จากการที่ผู้เขียนได้มีโอกาสสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติจำนวนหนึ่งที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กลับพบปัญหาที่เป็นผลมาจากการเข้าไม่ถึงการคุ้มครองในมาตรา 33 ตาม พรบ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ถึง 5 เรื่องได้แก่ กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีว่างงาน กรณีชราภาพ เป็นต้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเงื่อนไขการเกิดสิทธิ การติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับผู้ประกันตนแล้วจะทำอย่างไรให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงหลักการของประกันสังคม เพราะแรงงานข้ามชาติก็คือคนทำงานที่ควรได้ทำงานที่มีคุณค่า เพื่อการมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีเช่นเดียวกับแรงงานกลุ่มอื่นๆในประเทศไทย

Featured, ข่าวแรงงาน » Post on: 23 May 2013
สมาพันธ์แถลงหนุนการต่อสู้ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัช

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ออกแถลงการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เรื่อง การสนับสนุนการต่อสู่เพื่อพิทักษ์รักษาองค์การเภสัชกรรม เรียกร้องให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด) ออกมาปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิขององค์การเภสัชกรรม ด้วยการชี้แจงทำความเข้าใจต่อประชาชนที่กำลังสับสนต่อการข่าวให้ร้ายในขณะนี้

Headline, ข่าวแรงงาน » Post on: 23 May 2013
ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมจ่อผ่านเข้าวาระ 2 แรงงานค้าน รมว.นั่งบอร์ด

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เตรียมสรุปการพิจารณาร่างฯ บรรจุเข้าสภาผู้แทนราษฎรวาระ 2 ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์ฯย้ำแรงงานยังติดใจโครงสร้างใหม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนั่งประธานบอร์ด ถือเป็นการรวบอำนาจบริหารแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมเสนอประกันสังคมต้องเป็นอิสระ บริหารโดยมืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

Featured, ข่าวแรงงาน » Post on: 23 May 2013
ลูกจ้างเหมาค่าแรง สะท้อนคุณภาพชีวิตแรงงานไทย

ทีดีอาร์ไอเปิดงานวิจัยผลสำรวจลูกจ้างเหมาค่าแรงหรือลูกจ้าง subcontract พบกฎหมายขยายความคุ้มครองแต่ในทางปฎิบัติยังเหลื่อมล้ำทั้งรายได้และสวัสดิการ เสนอจัดระบบเก็บข้อมูลให้ชัดเจน
โพสต์ทูเดย์ / วิเคราะห์2
22 พ.ค.56

เสียงจาก “พิพิธภัณฑ์ฯ” ถึง “มักกะสันคอมเพล็กซ์”

โครงการสร้างศูนย์การค้าขนาดยักษ์ “มักกะสันคอมเพล็กซ์” บนพื้นที่กว่า 700 ไร่ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในบริเวณใจกลางกรุงเทพฯ อาจจะทำลายประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของแรงงานไทยลงไป เพราะที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ขบวนการแรงงานไทย โดยมีประจักษ์พยานสำคัญคือ พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
“เขาบอกว่ามีโครงการและรับฟังความคิดเห็น เราก็เสนอไปว่าให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามักกะสันได้ไหม…คณะกรรมาธิการการแรงงานสมัยปี 2548 ก็มีมติให้การรถไฟอนุรักษ์พื้นที่นี้ไว้ ประมาณหนึ่งไร่ คือสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ หรือถ้ามีการปรับปรุงภูมิทัศน์ก็ให้มีการอนุรักษ์เอาไว้ เป็นมติของกรรมาธิการซึ่งส่งมาถึงการถไฟ”
…ขวัญชนก เดชเสน่ห์ ถ่ายภาพ
…วรัญญา จันทราทิพย์ สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม GreenNewsTV รายงาน

Featured, ข่าวแรงงาน » Post on: 19 May 2013
แรงงานยานยนต์ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินหนุนกิจกรรมกลุ่มพีมูฟ

สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะฯ (TAM) ร่วมให้กำลังใจ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การต่อสู้กับกลุ่มพีมูฟ และมอบเงินจำนวน 10,000 บาท สนับสนุนการเคลื่อนไหว ส่วนเครือข่ายชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ มาเพื่อยื่นร้องเรียนเพื่อให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาจากการทำเหมืองแร่ การระเบิด เสียงดัง สารพิษทำลายสุขภาพ เครือข่ายสลัม 4 ภาค และสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) เรียกร้องในเรื่องของที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เป็นธรรมกับประชาชน เช่น เรื่องโฉนดชุมชน ของ สกน. จังหวัดน่าน เรื่องติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีที่อยู่อาศัยและสินเชื่อของคนจนเมือง

Featured, ข่าวแรงงาน » Post on: 19 May 2013
ความปลอดภัยในชีวิตคนงานหลัง 20 ปีโศกนาฎกรรมเคเดอร์

หลังจากมหันตภัยทางอุตสาหกรรมที่เลวร้ายที่สุดในบังคลาเทศ เหตุอาคารถล่มที่ทำให้มีคนงานเสียชีวิตกว่า 380 คนที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ผู้รอดชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงงานทาร์ซีนเมื่อปีที่แล้วในบังคลาเทศ คนงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน แถลงข่าวในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เพื่อรำลึกวาระครบรอบ 20 ปีเหตุเพลิงไหม้โรงงานเคเดอร์ในประเทศไทยซึ่งคร่าชีวิตคนงาน 188 คนซึ่งส่วนมากเป็นคนงานหญิงอายุน้อย และสถานการณ์อันย่ำแย่ของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา และเปิดตัวคู่มือด้านทรัพยากรทางกฎหมายฉบับใหม่สำหรับผู้ทำงานเพื่อเรียกร้องการชดเชยและความยุติธรรมให้กับคนงานที่ได้รับบาดเจ็บและป่วยจากการทำงาน

ข่าวแรงงาน » Post on: 19 May 2013
รวมข่าว 20 ปีโศกนาฏกรรมเคเดอร์ คร่าชีวิตคนงาน 188 ราย

ตัวแทนสภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย จัดเวทีสาธารณะ “บทเรียน 20 ปี โศกนาฎกรรมเคเดอร์” เนื่องในวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ หลังจากเกิดโศกนาฏกรรมเคเดอร์ หรือ เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตา ของบริษัท เคเดอร์อินดัสเตรียล ไทยแลนด์ จำกัด ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่ส่งผลให้คนงานเสียชีวิต188 ราย มีผู้บาดเจ็บเกือบ 500 คน และมีเด็กกำพร้าเกือบ 50 คน (Voice TV)

ข่าวแรงงาน » Post on: 19 May 2013
คนงานพานาโซนิคจัดผ้าป่าสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนต่างจังหวัด

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.56 สหภาพแรงงานเดินทางจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ไปมอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่เด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านเมืองแฝก ต.เมืองแฝก อ.ลำปรายมาศ จ.บุรีรัมย์ เวลาประมาณ 09.00 น. คณะสหภาพแรงงานพานาโซนิค นำโดยนายเฉลย สุขหิรันต์ ปธ.สหภาพแรงงานพานาโซนิด เข้าไปมอบ

ข่าวแรงงาน » Post on: 19 May 2013
กระทรวงแรงงาน ระดมความคิดเห็นไตรภาคี เตรียมยกร่าง พ.ร.บ. แรงงานทางทะเล

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดสัมมนาไตรภาคีเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล โดยระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน มุ่งหวังให้ประเทศไทย มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ครอบคลุมทั้งทางบกและทางทะเล และสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

กระทู้ล่าสุด