Featured, กิจกรรม » Post on: 11 Aug 2013
รายงานโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน

โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน มุ่งหวังที่จะใช้สื่อเป็นเครื่องมือสร้างเอกภาพของขบวนการแรงงาน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาแรงงานจากมุมมองของแรงงานในสื่อกระแสหลัก อันจะนำไปสู่การทำให้สังคมเกิดความเข้าใจ “คุณค่าความเป็นแรงงาน” และ “ขบวนการแรงงาน” เพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีการเสริมศักยภาพในการผลิตสื่อให้กับผู้นำแรงงานหรือนักปฏิบัติการแรงงานระดับพื้นที่ให้เป็นนักสื่อสารหรือนักส่งข่าว ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการบอกเล่าเรื่องงานของแรงงานโดยตัวของแรงงานเอง พร้อมกับเพิ่มช่องทางในการบอกเล่าข้อมูลข่าวสารของแรงงานกลุ่มต่างๆ ทั้งการผลิตจดหมายข่าวในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการทำงานของขบวนการแรงงาน และการผลิตผลงานเพื่อสื่อสารกับสังคม ผ่านเว็บไซต์ voicelabour.org และหนังสือพิมพ์วอยซ์เลเบอร์

คสรท.เตรียมดันรัฐรับอนุสัญญาILO 87 และ 98 วางแผนลงพื้นที่ก่อนชุมนุมใหญ่

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้จัดประชุมว่างแผนงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มสหภาพแรงงานต่างๆ เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนผลักดันรัฐบาลให้รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ89 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วม

นายชาลี ลอยสูง ประธานฯ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ร่วมในการก่อตั้ง และเป็นสมาชิกILO แต่วันนี้รัฐบาลยังไม่มีการรับรองอนุสัญญาILOฉบับที่ 87 และ 98 ซึ่งถือเป็นอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานในการรวมตัว และเจรจาต่อรองร่วม ซึ่งขบวนการแรงงานได้มีการยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัยแล้ว ในวาระและโอกาส เช่น วันกรรมกรสากล วันงานที่มีคุณค่าสากล เกือบทุกปี

ข่าวแรงงาน » Post on: 6 Aug 2013
คนขับรถพวงหลับใน พุ่งข้ามเลนส์ชนรถรับส่งคนงานยับดับ 3 คนขับ 1 -บาดเจ็บ 4 คน

วันนี้(6 ส.ค.56)เมื่อเวลา 08.30 น. เกิดอุบัติเหตุถนนเส้นสยามกอฟบูรพา เนื่องจากคนขับรถพวงหลับใน พุ่งข้ามเลนส์ประสานงากับรถตู้รับส่งพนักงานบริษัทเค-เทคอินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด 7/297 หมู่6 ต. มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยองพนักงานเสียชีวิต 3คน และรถตู้อีก 1 คันแต่ไม่มีพนักงานทำให้คนขับรถตู้เสียชีวิต 1 คน

ข่าวแรงงาน » Post on: 6 Aug 2013
คนทำยางไทยจับมือสร้างเครือข่ายโลก

สหพันธ์แรงงานสากล จัดสัมมนาความร่วมมือ และเครือข่ายอุตสาหกรรมยางในประเทศไทย ย้ำบริษัทอุสาหกรรมยางขณะนี้มีการรวมร่วมกลุ่มกัน เน้นสหภาพแรงงานควรรวมกัน เพื่อสร้างสมดุลในการต่อรอง

วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556 องค์กรสหพันธ์แรงงานสากล (IndustriALL)// ซึ่งเป็นองค์กรที่รวมกลุ่มจาก ICEM //กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี พลังงาน เหมืองแร่// IMF กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ// ITGLWF กลุ่มสิ่งทอ ตัดเย็บเครื่องหนัง โดยนาย Helmut lense ประธานอุตสาหกรรมยางโลก คุณ cyrille Pounghon เลขาธิการสหภาพอุตสาหกรรมยางโลก จัดสัมนาความร่วมมือและเครือข่ายอุตสาหกรรมยางในประเทศไทย ณ โรงแรมเวอโรนิก้า กรุงเทพมหานคร

แรงงานข้ามชาติ แถลงถูกนโยบายรัฐไทยเลือกปฏิบัติ แม้ถูกกฎหมาย

องค์กรแรงงานข้ามชาติ แถลง “นโยบายรัฐไทยกำลังสร้างความไม่มั่นคงทางสังคมของแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย” ผิดหวังที่แนวคิดทางนโยบายเสนอให้มีระบบประกันสังคมสองระดับต่างจากแรงงานไทย กำหนดให้เป็นผู้ประกันตน รับสิทธิไม่ครบ 7กรณี โดยตัดสิทธิกรณีว่างงาน คลอดบุตรและสงเคราะห์บุตร ถือเป็นนโยบายเลือกปฏิบัติ

ร้องผู้ตรวจการฯ ชงฟ้องศาลรธน.ตีความสภาฯคว่ำร่างกฎหมายประชาชน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)ขู่ชุมนุมหากนำร่างพ.ร.บ.อัปลักษณ์ 2 ฉบับเข้าสภาฯ รุดยื่นหนังสือผู้ตรวจการแผ่นดิน ชงฟ้องศาลรัฐธรรมนูญกรณีส.ส.คว่ำร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับประชาชน หลังจัดเสวนนาแถลงข่าว “กฎหมายประกันสังคมกับอนาคตผู้ประกันตน” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เตรียมยื่นกรรมการสิทธิมนุษยชนอีกช่องทาง พร้อมนัดยื่นร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับ นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย และประชาชนเข้าสภาอีกครั้ง

Featured, ข่าวแรงงาน » Post on: 31 Jul 2013
นโยบายรถคันแรก กระทบรายได้แรงงาน -เศรษฐกิจโลก

แรงงานแจงผลรอยต่อนโยบายรถคันแรกทำรายได้แรงงานลดลง หลังผ่านไตรมาสแรกปี 56 เหตุซ้ำเศรษฐกิจโลกถอยเป้าหมายผลิตจาก 2.8 ล้านคัน เหลือ 2.5 ล้านคัน นายจ้างสั่งงดทำงานล่วงเวลาระนาว นักวิชาการชี้ ประเทศไทยเป็นฐานผลิตที่ได้เปรียบประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพราะมุ่งส่งเสริมการลงทุนโดยไม่เก็บภาษีนักลงทุน

แรงงานนอกระบบ พึ่งศาลฟ้อง ปู -กิตติรัตน์ เบี้ยวบังคับใช้กอช.

เครือข่ายบำนาญภาคประชาชน (คบช.) ยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 กรณีไม่เปิดรับสมาชิกตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 (กอช.) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ที่ศาลปกครอง “แรงงานนอกระบบขอฝากสื่อมวลชน และประชาชนที่เจอนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรงการคลังให้ช่วยกันทวงถามว่า เมื่อไรจะมีการเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ”

Featured, บทความ » Post on: 31 Jul 2013
สิทธิในสหภาพแรงงานที่ไม่เป็นจริง  : ภาพสะท้อนสภาวะสูญญากาศของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย

ด้วยความมุ่งหวังว่าการมีกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับใหม่ จะเป็นการเปิดประตูสิทธิการรวมตัวโดยสมัครใจอย่างกว้างขวางของแรงงานทุกกลุ่ม โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะเหตุความแตกต่าง เป็นปัจจัยพื้นฐานสู่การพัฒนาเสริมสร้างการทำงานที่มีคุณค่าอย่างยั่งยืน โดยแรงงานมีโอกาสได้รับการปกป้องคุ้มครองเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองอย่างชัดเจน ทั้งเป็นปัจจัยเสริมหนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในกระแสที่ประชาคมโลกยอมรับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและสิทธิด้านแรงงาน ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับการแข่งขันทางธุรกิจที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คุณภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Headline, ข่าวแรงงาน » Post on: 28 Jul 2013
ทอดผ้าป่า คสรท.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความเข้มแข็ง

สมาชิกกว่า 200 สหภาพร่วมระดมทุนทอดผ้าป่าสมานฉันท์แรงงานไทย หวังเป็นทุนเริ่มต้นขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 10 ปีที่จะสร้างขบวนการแรงงานให้เข้มแข็งขึ้น ตัวแทนสหภาพเผยการขับเคลื่อนของสมานฉันท์เป็นประโยชน์ต่อคนงานที่ถูกเอารัดเอาเปรียบและไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ก็ต้องใช้ทุนทรัพย์มาก ชี้เงินเพียง 5 บาท 10 บาทของคนงานเมื่อรวมกันเข้าหลายสหภาพก็จะทำให้องค์กรแรงงานพึ่งพิงตัวเองได้

แรงงานหนุนชุมชนมักกะสันตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก หลังช่วยซ่อมแซมอาคาร

กลุ่มเพื่อนแรงงานร่วมกับสหภาพแรงงาน ชุมชนมักกะสันซ่อมอาคารตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กเพิ่มอีกแห่ง เนื่องจากที่มีไม่พอรองรับเด็ก ชุมชนปลื้มมีที่ฝากลูกไม่แพงใกล้บ้าน เน้นพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน หวังดูแลเด็กให้เป็นคนดีในอนาคต /วานนี้ (20 กรกฎาคม 2556) กลุ่มเพื่อนแรงงาน ได้มอบอาคารศูนย์เลี้ยงเด็ก ให้แก่ชุมชนวิศวะ ริมทางรถไฟมักกะสัน โดยโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์เลี้ยงเด็ก

Featured, ข่าวแรงงาน » Post on: 20 Jul 2013
การจัดตั้งกลุ่มเพศวิถี ความเป็นเพศที่ไม่ได้รับการยอมรับ

กลุ่มเพศวิถีในสังคมอินเดียยังไม่ยอมรับการมีของคนเพศที่ 3 กลุ่มนี้อยู่ การทำงานของกลุ่มบาร์วิสกัส เพื่อให้การศึกษารณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หยุดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ การใช้ถุงยางอนามัย ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน จัดตั้งชุมชนเพื่อการดูแล และทำงานด้วยง่ายมากขึ้น

ข่าวแรงงาน » Post on: 20 Jul 2013
นักกฎหมายอินเดีย ชี้คนพิการยังเข้าไม่ถึงสิทธิแม้มีกฎหมายรองรับ

เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน นำเสนอกลุ่มคนพิการอินเดียยังเข้าไม่ถึงสิทธิแม้มีกฎหมายรองรับ และความพิการของเด็กที่เกิดขึ้นจากการดื่มน้ำที่มีสารเคมีน้ำไม่สะอาด แม้ว่าเป็นสวัสดิการพื้นฐาน ตัวเลขคนพิการขณะนี้มีราว 70 ล้านคน แต่มีคนพิการที่เข้าถึงการจ้างงานเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น จากจำนวนคนพิการหูหนวก ร้อยละ 1.5 คนพิการทางกายจะไม่ได้รับการจ้างงาน

ข่าวแรงงาน » Post on: 20 Jul 2013
นายจ้างสมบูรณ์โซมิค รุกหนักยื่นข้อเรียกร้องขอคืนสวัสดิการลูกจ้าง

หลังสหภาพแรงงานฯล่ารายมือชื่อยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสมาชิก ด้านนายจ้างยื่นข้อเรียกร้องสวนขอคืนสวัสดิการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ตัวแทนลูกจ้างบ.สมบูรณ์โซมิคได้นำรายมือชื่อลูกจ้างจำนวน 450 คนพร้อมข้อเรียกร้องจำนวน 7 ข้อยื่นให้นายจ้าง วันเดียวกันทางตัวแทนบริษัทได้ยื่นข้อเรียกร้องให้กับตัวแทนสหภาพแรงงานฯจำนวน 7 ข้อ เช่นกันซึ่งแต่ละข้อล้วนขอเปลี่ยนแปลงข้อตกลงสภาพการจ้าง

ข่าวแรงงาน » Post on: 19 Jul 2013
องค์กรผู้หญิงอินเดีย ย้ำการจัดตั้งต้องใช้งานวัฒนธรรมเพื่อสร้างพลัง

องค์กรผู้หญิง ชื่อ “สังกัด” เกิดขึ้นมาจากการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิผู้หญิงทำงานมา 25 ปี กับผู้หญิง 8 ประเทศ แต่ละประเทศมีความหลากหลาย ด้านชนชั้น วัฒนธรรม การแต่งกาย และศาสนา แต่ความเหมือนกันของผู้หญิงแต่ละประเทศ คือ ความไม่เท่าเทียมเนื่องจากเพศ ถูกคุกคามทางเพศ การทำงานจึงเน้นการใช้งานวัฒนธรรม เช่นบทเพลง การเต้นรำ ละคร เข้ามาจัดตั้งรวมกลุ่ม ให้การศึกษา

กระทู้ล่าสุด