การแสดงศิลปวัฒนธรรมคนงาน ไทย-จีน ณ กรุงปักกิ่ง

Chinese New Year’s Gala of New Migrant Workers. 11-12 January 2014, Nine Theatre, Beijing
การแสดงศิลปวัฒนธรรม งานขึ้นปีใหม่ของแรงงานอพยพจีน ที่ไนน์เธียร์เตอร์ 11-12 มกราคม 2557 กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

การแสดงละครและดนตรีชุดต่างๆ 18 ชุด

พิพิธภัณฑ์แรงงานอพยพจีนที่ปักกิ่ง

วันที่ 10-14 มกราคม 2557 วงดนตรีภราดร ในนามตัวแทนจากพิพิธภัณพ์แรงงานไทย ได้รับเชิญจากองค์กร “บ้านคนงานอพยพปักกิ่ง” ให้เข้าร่วมแสดงดนตรีในงานวัฒนธรรมแรงงานเฉลิมฉลองปีใหม่จีน ณ ไนน์เธียร์เตอร์ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
14 มกราคม คณะจากพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้มีโอกาสไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของแรงงานอพยพจีนที่ได้จัดแสดงไว้ใน พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรมคนงานอพยพ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ 1 พฤษภาคม 2551ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะบันทึกเรื่องราวและคุณค่าของแรงงานอพยพจีนไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติจีน

Headline, ข่าวแรงงาน » Post on: 19 Jan 2014
วัฒนธรรมแรงงานจีน-ไทย ที่ปักกิ่ง

ปลายเดือนธันวาคม ศูนย์วัฒนธรรมและการพัฒนา “บ้านคนงานอพยพย้ายถิ่นปักกิ่ง” ( Beijing Migrant Workers Home Cultural and Development Center) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเพื่อคนงานอพยพย้ายถิ่นในประเทศจีนซึ่งมีจำนวนราว 260 ล้านคน ได้ส่งหนังสือเชิญวงดนตรี “ภราดร” ไปร่วมงาน “ขึ้นปีใหม่ของคนงานจีนรุ่นใหม่” ซึ่งเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมของคนงานจีนในโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่จีน(ตรุษจีน) ในวันที่ 11-12 ม.ค.2557 ที่ ไนน์เธียร์เตอร์ และวันที่ 13 ที่บาร์เจียงหูจิว กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

Headline, ข่าวแรงงาน » Post on: 17 Jan 2014
พิพาทแรงงานไทยเรยอนยุติ

พิพาทแรงงานไทยเรยอนได้ข้อยุติ หลังคนงานบุกประกันสังคมอ่างทอง ผู้ว่าร่วมไกล่เกลี่ย ตกลงจ่ายโบนัสให้ตามอายุงานสูงสุดได้ 90 วันต่ำกว่าเดิมที่เคยได้ 136 วัน 20 ม.ค.ทยอยรับกลับเข้าทำงานจ่ายค่าจ้างทุกคน สหภาพฯหวั่นคนงานขัดแย้งหัวหน้างาน พ้อบริษัทไม่เห็นคุณค่าทำงานกว่า 30 ปี
ภาพ : สปริงนิวส์

ดนตรีแรงงาน”ภราดร”ร่วมงานวัฒนธรรมคนงานปักกิ่ง

ศูนย์วัฒนธรรมคนงานพลัดถิ่นปักกิ่งฯจัดงานฉลองตรุษจีน เชิญวงดนตรีแรงานไทย “ภราดร” ร่วมงานแสดง หวังแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและนำเสนอเรื่องราวชีวิตการต่อสู้ของแรงงานผ่านกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดมาตรการดูแลแรงงานที่ย้ายถิ่นจากชนบทเข้าเมืองกว่า 260 ล้านคนในประเทศจีนที่ต้องกลายเป็นคนงานผู้ยากไร้มีรายได้ต่ำแต่ต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่สูง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตคนงานและครอบครัว

ลูกจ้างสแตนเล่ย์ ร้องถูกปิดงานกว่า 3 เดือน ท้องไม่มีเงินคลอด

ลูกจ้างสแตนเล่ย์ โอดถูกนายจ้างปิดงานยาว คนงานท้องไม่มีเงินคลอด หนึ่งคนแท้ง นายจ้างเสนอให้รับ 18 ข้อ สหภาพแรงงานใหม่ ข้อตกลงสภาพการจ้างใหม่ โละของเก่า ย้ำให้ขอโทษประธานสหภาพใหม่ บริษัท หยุดการสื่อสาร คสรท.รับลูกช่วยคนงาน หลังร้องทุกข์ รุดพบทูตอเมริกา พรุ่งนี้เวลา 13.00 น.

สปส.เตรียมชงรัฐบาลใหม่แก้กม.ประกันสังคม-เบี้ยยังชีพ

เลขาธิการ สปส.เตรียมเสนอรัฐบาลชุดใหม่ดันร่างแก้ไข กม.ประกันสังคมเข้าสภาฯ ชี้ข้อดีลงทุนอสังหาริมทรัพย์คล่องตัว รัฐจ่ายเงินสมทบมาตรา 40 ทุกปี ชงขยายมาตรา 40 เป็นวาระแห่งชาติ แก้ระเบียบ มท.ให้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแก่ผู้ประกันตนที่ได้เงินบำนาญ
ขณะ สปสช.ชี้ยุบสภาไม่กระทบ เดินหน้า “เคลียริ่งเฮาส์”จัดทำฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ คือประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
–ผู้จัดการออนไลน์ / ข่าวสด

สปส.เพิ่มสิทธิผู้ประกันตน เล็งเป็นองค์การมหาชน

มติชน / 2 ม.ค.57
สำนักงานประกันสังคมเตรียมปรับปรุงสิทธิประโยชน์ปี 2557 ให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาราคาแพง ทั้งปลูกถ่ายตับ ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ เพิ่มค่าอวัยวะเทียมกรณีทุพพลภาพ เร่งประชาสัมพันธ์ ม.40 กรณีชราภาพ ผุดแนวคิด สปส.น่าจะเปลี่ยนสถานะเป็นองค์การมหาชน

บทความ » Post on: 1 Jan 2014
ประเมินผลงานรัฐบาลด้านแรงงานในรอบปี 2556  “กระทรวงแรงงานสุดอัปลักษณ์ในยุคยิ่งลักษณ์ : 20 เรื่องล้มเหลวในรอบ 20 ปี”

จากสถานการณ์ดังที่กล่าวมาทั้งหมด ในนามของฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ดิฉันไม่มีข้อเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นต่อภาครัฐและกระทรวงแรงงานแล้ว การแถลงข่าว การเข้าพบ การเจรจากับกระทรวงแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชีวิตผู้ใช้แรงงานทุกคนต้องได้รับการปกป้องและคุ้มครอง ก็เป็นแนวทางที่ผู้ใช้แรงงานกลุ่มต่างๆต่างเรียกร้องมาตลอด และรัฐก็ไม่เคยได้ยินและรับฟังอย่างใส่ใจ ว่าไปแล้วเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ที่ทุนเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีทำให้โลกใบนี้เล็กลง อำนาจต่อรองของบรรษัทข้ามชาติจึงสูงขึ้น ขณะที่อำนาจต่อรองของแรงงานลดต่ำลงในทางตรงข้าม แรงงานเป็นเพียงอะไหล่ชิ้นหนึ่งที่ถอดเปลี่ยนเมื่อใดก็ได้ของปัจจัยการผลิตเท่านั้น

Headline, ข่าวแรงงาน » Post on: 29 Dec 2013
คสรท.เสนองานวิจัยรูปแบบการจ้างงานที่ไม่มั่นคง

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จัดเวทีนำเสนอผลการวิจัยรูปแบบการจ้างงานที่ไม่มั่นคง โดยนักวิจัยแรงงาน พบรูปแบบ การจ้างงานที่หลากหลาย ในประเภทกิจการใหญ่ที่สร้างผลกำไร เช่นรถยนต์ เน้นกฎหมายแรงงานเป็นใจออกแบบเอื้อต่อระบบทุน ใช้แรงงานราคาถูกเพื่อลดต้นทุนการส่งออก แม้สหภาพแรงงานก็ยังไม่สามารถตั้ง หรือสมัครสมาชิกได้ กลัวเลิกจ้าง ถูกเลิกสัญญา แนะสหภาพแรงงานคือทางออก เริ่มยื่นเงื่อนไขให้นายจ้างปรับเป็นลูกจ้างประจำ รณรงค์ยกเลิกการจ้างงานไม่มั่นคง

กฎหมายแรงงาน » Post on: 28 Dec 2013

พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554

กฎหมายแรงงาน » Post on: 28 Dec 2013

พระราชบัญญัติเงินทดแทน
พ.ศ. 2537

Headline, ข่าวแรงงาน » Post on: 28 Dec 2013
เร่งทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ความปลอดภัย

มติชน / 26 ธ.ค.56
กสร.เร่งทำความเข้าใจ พ.ร.บ.ความปลอดภัย ซึ่งกำลังจะมีผลบังคับใช้ ตั้งเป้าเกณฑ์ความปลอดภัยจากเดิมอยู่ระดับ 4 ให้เหลือระดับ 2 และให้เป็น ศูนย์ เตรียมจัดทำคู่มือความปลอดภัยเบื้องต้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แรงงานในและนอกระบบ ระบุสถานประกอบการลูกจ้าง 2 คนขึ้นไปต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ลูกจ้าง 200 คนขึ้นไปต้องมีหน่วยดูแลเรื่องความปลอดภัย โดยจะร่วมกับมหาวิทยาลัยผลิตบุคลากรด้านความปลอดภัยหวังดันสถาบันความปลอดภัยฯเป็นองค์การมหาชน

Featured, ข่าวแรงงาน » Post on: 28 Dec 2013
สภาแรงงานสัมพันธ์ แถลงค้านเลิกจ้างลูกจ้างซูซูกิ

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์คัดค้าน พร้อมประณามการเลิกจ้างลูกจ้างของบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด แนะให้นายจ้างเคารพกฎหมายและยุติพฤติกรรมที่เป็นการละเมิดสิทธิ เสนอให้ส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์อันดีในระบบทวิภาคี

ข่าวแรงงาน » Post on: 27 Dec 2013
บ.ยามาฮ่า แจงจ่ายโบนัสเท่าเดิม อ้างขาดทุน 50 ล้าน

ลูกจ้างบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง แห่มอบดอกไม้จันทน์ขอบคุณ หลังนายจ้างแถลงขาดทุน 50 ล้านบาท อ้างนโยบายรถคันแรก จำนำข้าวกระทบ ย้ำจ่ายเท่าเดิม

กระทู้ล่าสุด