Featured, บทความ » Post on: 12 Oct 2013
การต่อรองของแรงงานภาคอุตสาหกรรมประเทศไทย

การต่อรองของแรงงานภาคอุตสาหกรรมประเทศไทย การก้าวข้าม “วัฒนธรรมขงจื้อ” และ “ฉันทามติวอชิงตัน” สู่การเป็นแรงงานในฐานะ “ผู้กระทำการ” : กรณีศึกษาการเปิดตัวสมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (CILT)[1]
CILT เป็นตัวย่อของ Confederation of Industrial Labour of Thailand ซึ่งเป็นการรวมตัวของ 4 องค์กรแรงงานในประเทศไทย ได้แก่ สมาพันธ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TEAM) สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย (TWFT) สหพันธ์แรงงานนานาชาติกิจการเคมีภัณฑ์, พลังงาน, เหมืองแร่, แรงงานทั่วไปในประเทศไทย (ICEM-THAI) และสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (ALCT) รวม 211 สหภาพ สมาชิก 148,540 คน ซึ่งทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ เหล็ก สิ่งทอ ตัดเย็บ เครื่องหนัง เคมี ยาง กระดาษ กระจก ปูนซีเมนต์ น้ำมัน แก๊ส และไฟฟ้า

ข่าวแรงงาน » Post on: 12 Oct 2013
สมานฉันท์เดินหน้าควบรวมสหภาพ -เก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 เดินหน้ารณรงค์เก็บค่าบำรุงเป็นระบบเปอร์เซนต์ พร้อมการควบรวมสหภาพแรงงาน สำเร็จอีกสหภาพ หวังให้องค์กรพึ้งตนเองด้านงบประมาณ และความเป็นเอกภาพเข้มแข็ง

22 ก.ย.สหภาพแรงงานลูกจ้างอาชิโมริ (ประเทศไทย) ซึ่งตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 4/2556 ได้เชิญคุณลาเร่ อยู่เป็นสุข ประธานยุทธศาสตร์ที่ 4 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เป็นวิทยากรให้ความรู้กับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ในหัวข้อ การเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ของ คสรท. โดยมีสมาชิกเข้าร่วม 737 คน มีนายสหรัฐ จรเสถียร ประธานในที่ประชุม สมาชิกในที่ประชุมมีมติเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ให้สหภาพแรงงานจัดเก็บค่าบำรุงเป็นระบบเปอร์เซ็นต์โดยจะเริ่มเก็บในเดือนมกราคม 2557

ข่าวแรงงาน » Post on: 12 Oct 2013
น้ำท่วมใหญ่ปราจีนผู้นำแรงงานพื้นที่ห่วงลูกจ้างกระทบ

ปีนี้จังหวัดปราจีนน้ำท่วมหนัก นิคมอุตสาหกรรมยังรอด แต่ลูกจ้างทุกข์น้ำท่วมบ้าน-ทางไปทำงานไม่ได้ต้องหยุดงานวอนนายจ้างเห็นใจดูแล

อุทกภัยครั้งใหญ่อีกครั้งที่ถล่มจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่าน หลังจากมวลน้ำก้อนใหญ่จากจังหวัดจันทบุรี,สระแก้วและน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหลหลากล้น คลองพระปรงและแควโขมง ซึ่งเป็นเส้นทางที่ระบายน้ำ ในระลอกที่สอง เมื่อวันที่ 6 ต.ค.56 ระดับน้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่ อ.นาดี,อ.กบินทร์บุรี,อ.ประจันตะคาม,อ.ศรีมหาโพธิ,อ.เมือง และอ.บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี น้ำไหลเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจในแต่ละอำเภอ และไร่นาเสียหายกว่าหมื่นไร่ และท่วมหนักถนนสายหลัก อย่างถนนสาย 304 เส้นทางที่จะเดินทางจาก จังหวัดฉะเชิงเทราไปจังหวัดนครราชสีมา ช่วงหน้าโรงพยาบาลกบินทร์บุรีถึงสี่แยกสามทหาร อำเภอกบินทร์บุรี ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร เป็นระยะทางยาว 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นส้นทางที่พี่น้องผู้ใช้แรงานต้องเดินทางผ่านไปทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรม 304 และเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ทำให้มีผู้ใช้แรงงานส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถเดินทางจากกบินทร์บุรีไปทำงานที่นิคมอุตสาหกรรม 304

ข่าวแรงงาน » Post on: 12 Oct 2013
นายจ้างอ้อนลูกจ้างต่อหน้าศาลขอลดค่าชดเชย15% อ้างหัวหน้าแผนกเชิดเงิน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ศาลแรงงานภาค2 จังหวัดระยองได้มีกลุ่มลูกจ้างบริษัท ไทยวูรี เอ็นจีเนียริ่ง จำกัดที่ตั้งอยู่ที่ต.ห้วยโป่งอ.เมืองจ.ระยอง ซึ่งมาไกล่เกลี่ยกับทางนายจ้างเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งเดิมทีนายจ้างนัดจะมาจ่ายค่าชดเชยตามที่ได้ตกลงไว้เมื่อครั้งก่อนแต่คราวนี้มาขอเลื่อนไปเป็นวันที่28ตุลาคม2556 และขอลด15%ของค่าชดเชยและค่าจ้างค้างจ่ายคนละประมาณ10 วันรวมถึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและให้ลูกจ้างถอนฟ้องทั้งหมดและให้แจ้งบัญชีของลูกจ้างที่ฟ้องแต่ละคนเพื่อสะดวกในการโอนเข้าบัญชีซึ่งปกติลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด ตามที่ตัวแทนลูกจ้างและทนายฝ่ายลูกจ้างตกลงกันกับฝ่ายนายจ้าง

ข่าวแรงงาน » Post on: 12 Oct 2013
ผู้ใช้แรงงานสระบุรีหนุนรัฐบาลรับรองอนุสัญญา  ILO ฉบับที่ 78  และ  98   หวังเป็นของขวัญวันแรงงานปี  57

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เครือข่ายปฏิบัติการแรงงานข้ามชาติ ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ ร่วมด้วยนักศึกษาเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ( ILO)ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคม และเจรจาต่อรอง โดยมีผู้ใช้แรงงานในพื้นที่เข้าร่วมเดินขบวนกว่า 200 คน ถือมีว่าผู้เข้าร่วมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมากับกิจกรรมที่ไม่ใช่วันหยุด

ข่าวแรงงาน » Post on: 12 Oct 2013
องค์กรแรงงานระดับสหพันธ์ สภาจับมือรวมองค์กรหวังสร้่างความเข้มแข็ง

4 องค์กรใหญ่จับมือกันเปิดตัว “สมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรม” คาดเป็นกระบอกเสียงในขบวนการแรงงานโลก เพื่อปกป้องสิทธิ และสภาพการจ้าง ที่ดี งานที่มั่นคง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556 สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมโลหะแห่งประเทศเบลเยี่ยม ( ABVV ) ร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าแรงงานอิเลคทรอนิคส์ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย ( TEAM ) สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอการตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย ( TWFT ) สหพันธ์แรงงานกิจการเคมีภัณฑ์พลังงานเหมืองแร่และงานทั่วไปแห่งประเทศไทย ( ICEM-THAI ) สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ( ALCT ) จัดการประชุมสมัชชาคนงานโลหะในประเทศไทย และ การเปิดตัว สมาพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( ส.ร.อ.ท. ) ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลซ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมราว 200 คน

Featured, ข่าวแรงงาน » Post on: 11 Oct 2013
แรงงานร้องILO –ความมั่นคงช่วยหนุนให้รัฐบาลรับองอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ

นที่ 8 ตุลาคม 2556 คณะทำงานผลักดันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ได้เข้าพบนายภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เพื่อยื่นหนังสือขอปรึกษาหารือเรื่องการให้สัตยาบันอนุสัญญาILO ทั้ง 2 ฉบับ หลังจากที่ทางรัฐบาลได้ให้คำมั่นทำข้อตกลงที่จะมีการนำเรื่องอนุสัญญาเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนตุลาคมนี้

Headline, ข่าวแรงงาน » Post on: 10 Oct 2013
สหภาพรถไฟ หนุนผู้ว่ายกเครื่องรถไฟทั้งระบบ

ผู้ว่าการรถไฟ ชงแก้ปัญหาความปลอดภัย พร้อมรับจะให้ความเป็นธรรมกับ 13 อดีตพนักงานรถไฟที่ถูกเลิกจ้าง หลังรณรงค์ให้การรถไฟพัฒนาระบบความปลอดภัย สหภาพรถไฟ รณรงค์ความปลอดภัยเพื่อประชาชน ในวันรถไฟโลก
9 ตุลาคม 2556 ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ได้มีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ได้จัดงานวันรถไฟโลก ซึ่งได้มีการจัดกันทั่วโลก เพื่อการรณรงค์เรื่องความปลอดภัย เพื่อประชาชน โดยมีการเสวนาเรื่อง “พัฒนาการรถไฟไทยอย่างไร ให้รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง”

รัฐบาลเตรียมคลอดอนุสัญญาILOฉบับที่ 87 และ98

ขบวนการแรงงานมีเฮหลังเจรจารองนายกรัฐมนตรี ตอบเตรียมนำเรื่องการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ98 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.)ตุลา56 นี้ ผู้ใช้แรงงานฟิดยังไม่กลับขอนอนทำเนียบ พรุ่งนี้นัดยื่นหนังสือถึงความมั่นคงเช้า พร้อมไปตึกสหประชาชาติ (UN)ยื่นหนังสือILO

7 ตุลาคม 2556 ในวันการทำงานที่มีคุณค่าสากล (World Decent Work Day) ขบวนการแรงงานโดยคณะทำงานผลักดันอนุสัญญาILOฉบับที่ 87 และ 98

ขบวนการแรงงาน รุกหนักบุกยื่นนายกให้รับรองอนุสัญญา 87 และ98

คณะทำงานผลักดันอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ98 กว่า 10 องค์กร ขอพบนายกหวังยื่นหนังสือนัดพบ 7 ตุลาคม พร้อมเสนอให้รับบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ฉบับที่ 87 และ 98 เพื่อการคุ้มครองสิทธิการรวมตัวเจรจาต่อรอง เนื่องในวัน “งานที่มีคุณค่า” นัดพี่น้องผู้ใช้แรงงานชุมนุมยืดเยื้อขอความชัดเจน

ข่าวแรงงาน » Post on: 4 Oct 2013
คนงานเชรามิคเฮ กลับเข้างานหลังนายจ้างตกลงโบนัส

สหภาพแรงงานรอยัลปอร์ชเลน กลับเข้าทำงานแล้วหลังเจรจามานานกว่า 5 เดือน (หลังยื่นข้อเรียกร้อง 30เมษายน 2556) จนนายจ้างปิดงาน และลูกจ้างนัดหยุด กลางเดือนกันยายน 2556 นายจ้างยอมจ่ายโบนัสเท่าเดิมหลังขอลดไม่สำเร็จ

ข่าวแรงงาน » Post on: 3 Oct 2013
ฮ่องกงแบนใยหินแล้ว ฝ่าฝืนปรับ 8 แสนบาท หรือ จำคุก 6 เดือน

พี่ไทยยังดื้อ ฝืนกระแสโลก ยื้อยกเลิก สงสัยเอาใจรัสเซีย ถามนายกปู ไปเยือนประเทศต่างๆทั่วโลก ไม่รู้หรือว่าใยหินอันตราย รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา ประเทศฮ่องกง ได้ประกาศใช้กฎหมายการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2013 เพื่อดำเนินการยกเลิกการใช้แร่ใยหินแอสเบสตอสทุกชนิด ทั้งนี้ โฆษกกรมป้องกันสิ่งแวดล้อมแถลงว่า “กฎหมายที่ปรับปรุงนี้จะขยายขอบเขตการควบคุมการนำเข้าและการขายแร่ใยหิน

7ต.ค.นี้ มาแน่แรงงานตะวันออก รัฐไม่รับรองไม่กลับ

กรรมกรกลุ่มบ่อวินเตรียมความพร้อมก่อนเคลื่อนพลเข้ากรุงผลักดันอนุสัญญาILO 87,98 ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งชลบุรี และระยองในวันที่ 30 ก.ย.แล้ว ร้องให้ช่วยหนุนส่งรัฐบาลรับรอง

ขบวนแรงงานจับมือกัน แถลงเคลื่อนพล 7 ตุลา เสนอรัฐบาลรับรองอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ98

7 ตุลานี้ขบวนการแรงงานยื่นคำขาดต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต้องมีข้อตกลงที่ชัดเจน เห็นชอบในหลักการเรื่องการรับรองอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ภายในเดือนพฤษภาคม 2557 เพื่อเป็นของขวัญสำหรับผู้ใช้แรงงาน เนื่องในวันกรรมกรสากล ต้องมีข้อเสนอต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นรูปธรรม เรียกพลเตรียมพร้อมมติชุมนุมยืดเยื้อ

พรุ่งนี้ ขบวนการแรงงานนัดแถลงข่าวคลื่อนหนัก7ตุลานี้ ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ98

กลุ่มสหภาพแรงงานหลายจังหวัดลุกโหมโรงยื่นหนังสือต่อผู้ว่าให้เสนอรัฐบาลให้รับรองอนุสัญญาILOทั้ง 2 ฉบับพร้อมร่วมขับเคลื่อนขบวนใหญ่ หวังให้รัฐบาลดำเนินการรับรองอุสัญญา เตรียมจัดเสวนา และแถลงข่าว 2ตุลานี้เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ พิพิธภัณธ์แรงงานไทย มักกะสัน ราชเทวี กทม.

กระทู้ล่าสุด