ข่าวแรงงาน » Post on: 29 Sep 2013
คนงานยางร้อง ถูกทำโทษไม่เป็นธรรม หลังผู้บริหารเคลียร์เข้าทำงานตามปกติ

หนังเรื่องยาวบวกละครชีวิต..หัวหน้างานเลือกปฏิบัติสะท้อนเรื่องราวอันขื่นขมของคนงานผลิตยางยี่ห้อดังในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังที่ต้องก้มหน้ารับความผิดจากการยัดเยียดแบบผู้รู้กฎหมายข้อบังคับของบริษัท….ครวญต้องแบกรับภาระขณะภรรยากำลังตั้งท้อง เรื่องถึงผู้บริหารช่วยเคลียร์ กำชับให้ทำงานตามปกติแต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัย

ข่าวแรงงาน » Post on: 29 Sep 2013
คนงานไทยเรยอน เดินสายชี้แจงสังคมถูกนายจ้างขอลดสวัสดิการ

คนงานไทยเรยอนโอด ชุมนุมยาวหลังเกิดข้อพิพาทหยุดงาน หลังนายจ้างยื่นข้อเรียกร้องขอลดสวัสดิการทั้งค่าครองชีพ ปรับค่าจ้าง และโบนัส ลุกขึ้นเดินสายแจงขอการสนับสนุน พร้อมยื่นผู้ว่าให้เสนอรัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ 98 พร้อมชุมนุม

Featured, บทความ » Post on: 29 Sep 2013
21 ปี ข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากล : การรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ 98

21 ปีบนเส้นทางอันขรุขระของการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง ดูได้จากตัวเลขจำนวนสถานประกอบการที่กระทรวงพาณิชย์ระบุเมื่อธันวาคม 2555 รวม 409,977 แห่ง แต่กลับมีการตั้งสหภาพแรงงานทั่วประเทศเพียง 1,379 แห่ง (กุมภาพันธ์ 2556) หรือคิดเป็นร้อยละ 0.33 ของสถานประกอบการเท่านั้น ทำให้ประเทศไทยมีจำนวนสหภาพแรงงานน้อยที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ 98 จึงถือเป็นหัวใจสำคัญของผู้ใช้แรงงาน และถือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง อีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ซึ่งทั่วโลกจะให้การยอมรับในสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย โดยถือว่าเป็นประเทศที่ยอมรับในสิทธิแรงงาน มีการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยผ่านการรวมตัวและการเจรจาต่อรองของแรงงาน

ข่าวแรงงาน » Post on: 28 Sep 2013
กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกกำหนดเข้าร่วมชุมนุม 7ตุลาพร้อมขบวนการแรงงานที่ทำเนียบรัฐบาลหวังรัฐรับรองอนุสัญญาILO

ผู้ใช้แรงงานระยองลงมติเข้าร่วมชุมนุมกับขบวนการแรงงานหวังรัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศปีนี้

นายจิระพัฒน์ คงสุข เลขาธิการกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก กล่าวว่า ในวันที่ 28 กันยายน 2556 กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออกส่วนของบ่อวินระยองจะมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กับสมาชิกซึ่งมีคนเข้าร่วมประมาณ 120 คน ซึ่งเป็นผู้นำรุ่นใหม่

Featured, ข่าวแรงงาน » Post on: 28 Sep 2013
กลุ่มแรงงาน 2 จังหวัดนัดผู้ว่าขอพบเพื่อยื่นข้อเสนอให้รัฐรับรองอนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ98 ก่อนบุกทวงที่ทำเนียบพร้อมขบวนวันที่ 7 ตุลา

กลุ่มแรงงานสมุทรปราการ –กลุ่มเวลโกร์ว ฉะเชิงเทรา นัดผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพบพร้อมยื่นข้อเรียกร้องผ่านไปยังรัฐบาลให้รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ98 พร้อมนัดสมาชิกเข้ากรุงทวงคำตอบในวันที่ 7 ตุลาคมนี้หากไม่ได้คำตอบเตรียมนอนทำเนียบรอ

Headline, ข่าวแรงงาน » Post on: 28 Sep 2013
กลุ่มแรงงานสระบุรี มีมติร่วมเคลื่อนอนุสัญญาILOฉบับที่ 87 และ98 โหมโรงจังหวัดสระบุรีก่อนบุกกรุงเทพ 7 ตุลา

กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีกว่า 100 คน สนใจเข้าร่วมฟังพร้อมมติร่วมชุมนุมใหญ่ร่วมขบวนการแรงงานหวังดันรัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ นัดโหมโรงที่ผู้ว่าจังหวัดก่อน 7 ตุลา หวังส่งสัญญาณถึงรัฐบาลถึงความต้องการของผู้ใช้แรงงานจริง

กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและรณรงค์ของสหภาพแรงงานในระดับพื้นที่ ต่อการผลักดันให้รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ98” วันที่ 25 กันยายน 2556 ที่ตำบลตาลเดี่ยว แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Featured, ข่าวแรงงาน » Post on: 27 Sep 2013
แรงงานข้ามชาติร่วมเสนอรัฐรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ98 7 ตุลานี้

แรงงานข้ามชาติสะท้อนแม้รัฐไทยให้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานแต่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการ จึงมองว่าอนุสัญญาILOทั้ง 2 ฉบับคือคำตอบ หากแรงงานข้ามชาติรวมตัว เจรจาต่อรองได้ จะลดปัญหาความขัดแย้งของแรงงานกับนายจ้างลงได้ เชียงใหม่พร้อมจัด 29 ก.ย.56

ข่าวแรงงาน » Post on: 27 Sep 2013
คอบร้าพ่นพิษใส่ 10กรรมการสหภาพฯ ห้ามเข้าบริษัทแต่ต้องรายงานตัวทุกวันเช้า-เย็น

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 นายสมยศ แสงเลิศหล้าประธานสหภาพแรงงานคอบร้าอินเตอร์เนชั่นแนลพร้อมด้วยกรรมการ 9 คนและอนุกรรมการสหภาพแรงงานฯ2คนรวมทั้งหมด 12 คน มาร้องเรียนต่อคณะทำงานกลุ่มแรงงานบ่อวินสัมพันธ์ว่าถูกบริษัทคอบร้าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดตั้งอยู่ในนิคมอมตะนคร ออกคำสั่งห้ามทั้งหมดเข้าในบริษัทฯโดยตั้งข้อกล่าวหาเป็นแกนนำชุมนุม ปลุกปั่นยุยงให้ลูกจ้างแตกความสามัคคี และต่อต้านกล่าวโจมตีบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย ให้อยู่ข้างนอกโดยยินดีจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการอื่นๆให้ตามปกติ

Featured, ข่าวแรงงาน » Post on: 25 Sep 2013
คสรท. ลงพื้นที่กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ให้ความรู้อนุสัญญา  ILO  ฉบับที่  87 และ 98  เพื่อการขับเคลื่อนและรณรงค์

วันที่ 22 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จ.สมุทรสาคร คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้ลงพื้นที่กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ให้ความรู้อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO )

คุณสงวน ขุนทรง ผู้ประสาน กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ กล่าวว่าการ ให้ความรู้สามารถทำได้ทุกที่ เช่น ใต้ต้นไม้ ในการจัดอบรมการให้ความรู้เรื่องอนุสัญญาฉบับ 87 และ 98 เพื่อให้พี่น้องได้รับรู้และเข้าใจ

ข่าวแรงงาน » Post on: 25 Sep 2013
กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียงจับมือคณะกรรมการสมานฉันท์จัดการความรู้อนุสัญญาILOฉบับที่ 87 และ 98

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิต และใกล้เคียง ได้ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉัน์แรงงานไทยจัด เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและรณรงค์ของแรงงานในระดับพื้นที่ต่อการผลักดันให้ รัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98″ ณ โรงแรมแมนฮัตตัน (นวนคร ) โดยการสนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนผู้เข้าร่วม 66 คน ประกอบด้วย สหภาพแรงงาน 20 แห่ง, กลุ่มออมทรัพย์พัฒนาชุมชน และสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย

ข่าวแรงงาน » Post on: 25 Sep 2013
กลุ่มแรงงานปราจีนจัดให้ความรู้อนุสัญญาILO ฉบับที่ 87 และ98

ผู้ใช้แรงงานปราจีนบุรี จัดทำความเข้าใจเรื่องอนุสัญญษองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 เพื่อสรุปความสำคัญ เห็นด้วยต้องร่วมดันรัฐบาลให้รับรองโดยเร็ว

นายไพฑรูย์ สีตา ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานปราจีนบุรี กล่าวว่าทางกลุ่มฯได้มีการจัดเสวนาเรื่องอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ 98 ร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 เพื่อการระดมและทำความเข้าใจซึ่งมีผู้เข้าร่วมราว 40-50 คน ซึ่งในกลุ่มก็มีความชัดเจนว่าในส่วนของการคุ้มครองสิทธิการรวมตัวเจรจาต่อรองร่วม

Headline, ข่าวแรงงาน » Post on: 25 Sep 2013
ขบวนแรงงานตื่นตัวร่วมเดินเท้าต้านรัฐสร้างเขื่อนแม่วงก์

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เวียนหนังสือเชิญพี่น้องแรงงานร่วมเดินเท้าต้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ ร่วมกับอีกหลายกลุ่มหวังเป็นกำลังใจ และแนวร่วม ตอกย้ำว่าแรงงานเป็นอีกกลุ่มที่ไม่เอาเขื่อน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) กลุ่มผู้ใช้แรงงานอยุธยาและใกล้เคียง สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งแระเทศไทย ได้เข้าร่วมเดินเท้ารณรงค์เพื่อหยุดโครงการเขื่อนแม่วงก์ ซึ่งข่าวการเดินเท้าจากป่าสู่กรุงเทพมหานครนั้นกลุ่มผู้ใช้แรงงานก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการเฝ้าติดตามเพื่อเข้าร่วมสนับสนุนแนวคิดให้หยุดการสร้างเขื่อน

Headline, ข่าวแรงงาน » Post on: 19 Sep 2013
กลุ่มแรงงานอยุธยา ถกเตรียมชุมนุมให้รัฐรับรองอนุสัญญาILO 87 และ98

คสรท.รุกจับมือกลุ่มแรงงานอยุธยาเคลื่อนพลดันให้รัฐรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วมนั้นถือเป็นอนุสัญญาที่เป็นหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญที่สุดหลักการหนึ่งของ ILO ที่เชื่อกันว่าจะเป็นการสร้างหลักประกันสำคัญให้กับคนทำงานและจะนำมาซึ่งสังคมที่เป็นธรรมและสันติสุข ด้วยเหตุนี้ประเทศสมาชิกILO ส่วนใหญ่จึงให้การสนับสนุนโดยการให้สัตยาบัน เคารพและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

Featured, ข่าวแรงงาน » Post on: 18 Sep 2013
ขู่ให้ถอนคำร้องคร.7 อ้างร้องซ้ำ ครส.สั่งจ่ายค่าเสียหายไปแล้วไม่มีสิทธิเรียกค่าชดเชยอีก

เมื่อวันที่17 กันยายน2556 นายพัฒน์ธนสรณ์ วรรณพฤกษ์ได้มาขอคำปรึกษากับทางคณะทำงานกลุ่มแรงงานบ่อวินสัมพันธ์ต่อกรณีที่มีผู้ที่อ้างตัวเป็นพนักงานตรวจแรงงาน จ.ระยองโทรมาหาบอกให้ไปถอนคำร้องคร.7 ที่ได้ไปยื่นต่อพนักงานตรวจแรงงาน จ.ระยองเมื่อวันที่4กันยายนเพื่อเรียกค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าต่อกรณีที่บริษัท สยาม เอ็มทีเค จำกัด เลิกจ้างในข้อหาไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานล่วงเวลา

ข่าวแรงงาน » Post on: 18 Sep 2013
กลุ่ม สร.อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่   จัดระดมทุน  ทำบุญไหว้พระ และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

วันที่ 15 กันยายน 2556 กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ จัดนำเที่ยวทำบุญไหว้พระที่ จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ราชบุรี รวมรถ 9 คัน เพื่อระดมทุนไว้จัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ รวมถึงประเด็นการขับเคลื่อนของขบวนการแรงงานในระดับนโยบาย ซึ่งที่ จ.ฉะเชิงเทรา มีรถไปทำบุญ 4 คัน ไปไหว้พระ 3 วัด และไปเที่ยวทะเลบางแสน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีรายได้จากการจำหน่ายบัตรหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วกว่า 30,000 บาท

กระทู้ล่าสุด