แรงงานรวมพลังปลูกป่า พัฒนาชุมชน

เครือข่ายโรงงานสีขาว 4 บริษัท 3 สหภาพแรงงาน ประกอบด้วย สหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยางแห่งสมุทรสาคร สหภาพแรงงานน้ำใจสัมพันธ์ สหภาพแรงงานไทยเซรามิคส์ บริษัท พิมพ์ดี จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมผลิตยางไทยสิน จำกัด บริษัท ยางโอตานิ จำกัด และ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา โดยการสนับสนุนจาก มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ได้ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการชวนเพื่อนเลิกเหล้าปลูกป่าพัฒนาชุมชน ณ.บ้านหนองปรือ หมู่ 2 ตำบล เบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ลูกจ้างร้องถูกนายจ้างละเมิดสิทธิประกันสังคม

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 นางสาวเอ (นามสมมุติ) ทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่ง เขตอ่อนนุช กรุงเทพฯเล่าว่า เดิมบริษัทฯแห่งนี้มีพนักงานประมาณ 30 คน ปัจจุบัน เหลือ 10 กว่าคน ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ เหตุอาจเป็นเพราะว่า นายจ้างไม่มีการนำเงินสมทบส่งสำนักการประกันสังคม

วีดีโอ แรงงานทวงสัญญาหาเสียงรัฐบาลใหม่

การล็อคขั้วจับคู่เพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นทันทีที่การเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม ผ่านพ้นไป สำหรับพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนั้น เคยมีนโยบายหาเสียงและรับปากกับผู้ใช้แรงงานหลายเรื่อง หลายเวที ที่จะต้องมาทวงถามกัน แต่ผู้ใช้แรงงานก็ยังหวั่นๆอยู่ว่า นโยบายลดแลกแจกแถม จะกลายเป็นเพียงแค่ลมปากที่นักการเมืองใช้ขายฝันหาเสียงเท่านั้น สำหรับกระทรวงแรงงานที่ต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบกว่า 35 ล้านคนนั้น ที่ผ่านมามักไม่ค่อยจะมีนักการเมืองคนใดสนใจแก่งแย่งมาจับจอง  

VDO. รำลึก 18 ปี โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ เส้นทางฝัน สู่สถาบันความปลอดภัย

การเดินทางยาวนานเกือบ 18 ปี บนเส้นทางของการผลักดันให้มีการจัดตั้งสถาบันความปลอดภัยฯที่เป็นองค์กรอิสระ เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงานนั้น ขบวนการแรงงานรวมทั้งเครือข่ายด้านแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ต่างต้องเหนื่อยยากทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย์ไปมากมาย กับการเคลื่อนไหวเพื่อให้ได้มาซึ่งสถาบันความปลอดภัยฯ ที่ใฝ่ฝัน   รำลึก 18 ปี โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ เส้นทางฝัน สู่สถาบันความปลอดภัย 1   รำลึก 18 ปี โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ เส้นทางฝัน สู่สถาบันความปลอดภัย 2

วีดีโอ 100 ปี วันสตรีสากล ตอนที่ 2

  การขับเคลื่อนวันที่ 8 มีนา ต่อเนื่องมา 100 ปี พิสูจน์ว่าการต่อสู้ของผู้หญิง ก้าวรุดหน้ามาเป็นลำดับ เคียงบ่า เคียงไหล่ชายในฐานะประชาธิปไตย และพลังขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน การต่อสู้เพื่อความเสมอภาคหญิงชาย และสิทธิหญิงทำงานเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืน หมายความถึง ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สวัสดิการสังคมและสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมือง การตัดสินใจ การต่อสู้เพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น "สิทธิผู้หญิง"  คือสิทธิความเสมอภาค คือสิทธิประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน

1 38 39 40 41 42 44