หมอชี้สิทธิบัตรทองดีกว่าประกันสังคม

บ่ายวันที่ 13 ม.ค. ในงานสมัชชาแรงงานปฏิรูปประกันสังคม ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อเสวนารวม 4 กลุ่ม ซึ่งในห้องลาเวนเดอร์ 3 มีการแลกเปลี่ยนปัญหาการเข้าถึงสิทธิการรักษาสุขภาพและการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล แม้ว่าระบบประกันสังคม ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบก่อนรับสิทธิในการรักษาพยาบาล แต่เหตุฉุกเฉินการรักษาส่งต่อลำบาก ส่งสมทบไม่ครบกำหนดใช้สิทธิไม่ได้ ย้ำบัตรทองเกิดสิทธิตั้งแต่เกิดจนตายไม่ต้องจ่ายสมทบ แถมรักษาผิดได้รับชดเชย ประกันสังคมไม่มี

เพลงแรงงานกับการเมือง

1. เพลง รัฐธรรมนูญ เนื้อร้อง / ทำนอง  วิชัย นราไพบูลย์ 2. เพลง สามัคคีกรรมกร เนื้อร้อง / ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ทำนอง / ขับไม้บัณเฑาะห์ 3. เพลง ผู้อภิวัฒน์ เนื้อร้อง / ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา วิชัย นราไพบูลญ์ ทำนอง / วิชัย นราไพบูลย์ 4. เพลง คนกล้าประชาธิปไตย เนื้อร้อง / ทำนอง  วิชัย นราไพบูลย์ 5. เพลง ความเปลี่ยนแปลง เนื้องร้อง / แมะสะนิ กาซัน ทำนอง / เพลงลูกทุ่ง

เชิญร่วมปฏิรูปประกันสังคม สู่สังคมสวัสดิการ ไร้การกีดกัน

เครือข่ายพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน และคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับขบวนการแรงงานจัดงานสมัชชาแรงงานปฏิรูปประกันสังคม กับคุณภาพชีวิตแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 โรงแรมรามาการ์เด้นส์

1 38 39 40 41 42