เปิดผลสำรวจหญิงชายก้าวไกล ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างระหว่างน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 55 ณ ห้องทับทิม โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล จัดสัมมนาเรื่อง “ชีวิตแรงงานหญิงหลังเผชิญวิกฤติปัญหาอุกภัยปี54” สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ซึ่งมีการรายงานผลการสำรวจจากแบบสอบถามแรงงานหญิงที่ประสบอุทกภัยในเขตอุสาหกรรมอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ เขตจังหวัดปทุมธานี เขตจังหวัดนนทบุรี จำนวน 273 คน อายุระหว่าง 36-50 ปี ส่วนใหญ่ต้องการให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างระหว่างน้ำท่วม

โรงงานย่านอ้อมน้อยฯย้ายหนีน้ำท่วม อ้างเครื่องจักรเสียทั้งที่เปิดทำโอทีทุกวัน

โรงงานทอผ้าลูกไม้ย่านอ้อมน้อย 2 บริษัทประกาศปิดโรงงาน อ้างน้ำท่วมเครื่องจักรเสียหายส่งของลูกค้าไม่ทันต้องย้ายโรงงานไปลำพูน บอกลูกจ้างไม่ย้ายตามมีสิทธิได้ค่าชดเชยตามกฎหมาย ลูกจ้างร้องศูนย์อ้อมน้อยฯประสานเจ้าหน้าที่แรงงานฯมาเจราจาแต่เหลวเหตุนายจ้างส่งแค่ที่ปรึกษาไม่มีอำนาจตัดสินใจ ลูกจ้างยื่นถ้าปิดจริงให้จ่ายค่าชดเชยและสิทธิต่างๆให้ครบ เตรียมบุกกระทรวงแรงงานหากจังหวัดแก้ปัญหาไม่ได้

สรส.รวมพลังระดมทุนหนุนแกนนำสหภาพรถไฟฯ

องค์กรแรงงานรัฐวิสาหกิจจัดงานระดมทุนสนับสนุนแกนนำสหภาพรถไฟฯที่กเลิกจ้าง ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจเอกชนร่วมให้กำลังใจคับคั่ง องค์กรแรงงานต่างประเทศชี้แรงงานทั่วโลกต้องหนุนช่วยกันเพราะสหภาพแรงงานถูกคุกคามเหมือนกัน แกนนำรถไฟประกาศเจตนารมณ์ยืนหยัดต่อสู้เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยในชีวิตชองประชาชน

ความปลอดภัยคือหัวใจของคนงาน สร.อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ติวเข้ม พ.ร.บ.ความปลอดภัย

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ เล็งเห็นความปลอดภัยของคนงานในกลุ่มสหภาพฯ เร่งรณรงค์จัดอบรมเรื่องความปลอดภัย เพื่อให้คณะกรรมการสหภาพ และคณะกรรมการความปลอดภัยได้รับรู้และเข้าใจในสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องในเรื่องสิทธิและบทบาทหน้าที่ เพื่อนำไปสู่การลดอุบัติเหตุและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน

อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ จัดงานค่ายแรงงานประสานใจ สร้างสำนึก รู้คุณค่าขององค์กรสหภาพแรงงาน

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ จัดงานค่ายสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ให้สมาชิกสหภาพได้เรียนรู้กระบวนการการทำงานของสหภาพแรงงาน รู้บทบาทและหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน รวมทั้งให้เห็นถึงความสำคัญของการมีสหภาพในฐานะเป็นองค์กรที่คอยปกป้องผลประโยชน์ให้กับสมาชิก และที่สำคัญคือการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของกลุ่มย่าน กิจกรรมที่ทำ และแนวทางการขับเคลื่อนของกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ที่ร่วมขับเคลื่อนกับองค์กรภายนอก ณวธิดารีสอร์ท อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี

6 องค์การลูกจ้างประกาศเข้าร่วมประชาพิจารณ์จัดตั้งสถาบันฯ

มนัส ย้ำ 6 สภาองค์องค์การลูกจ้าง พร้อมนำข้อเสนอเครือข่ายแรงงานเสนอต่อเวทีประชาพิจารณ์กระทรวงแรงงาน แม้สมานฉันท์ เครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจะไม่เข้าร่วม

1 35 36 37 38 39 44