สารคดีเสียง ประชาธิปไตยและสิทธิแรงงาน

ตอนที่ 01 การเมืองคืออะไร  ตอนที่ 02 ประชาธิปไตยคืออะไร ตอนที่ 03.1 กบฎ ปฏิวัติ รัฐประหาร ในประเทศไทยตอนที่ 10.2 ปัญหาระบบแรงงานสัมพันธ์ไทย ตอนที่ 03.2 กบฎ ปฏิวัติ รัฐประหาร ในประเทศไทย ตอนที่ 03.3 กบฎ ปฏิวัติ รัฐประหาร ในประเทศไทย ตอนที่ 04.1 จักสืบสานเจตนารมณ์ ตอนที่ 04.2 จักสืบสานเจตนารมณ์ ตอนที่ 05.1 แรงงานยุคโลกาภิวัฒน์ ตอนที่ 05.2 แรงงานยุคโลกาภิวัฒน์ ตอนที่ 06 รัฐสวัสดิการ ตอนที่ 07.1 อนุสัญญา ILO 87-98 ตอนที่ 07.2 อนุสัญญา ILO 87-98 ตอนที่ 08.1 หลักการพื้นฐานประชาธิปไตย ตอนที่ […]

เศรษฐกิจฟื้นแต่สมาชิกสหพันธ์โดนรุมกินโต๊ะ

สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ประชุมสัญจรประจำเดือนที่ศูนย์ฝึกอบรมสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย หมู่บ้านบูรพซิตี้ ต. ท่าสะอ้าน อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา ในการประชุมในครั้งนี้สมาชิกสหพันธ์ฯ ได้รายงานสถานการณ์แรงงานในแต่ละพื้นที่ เช่น สหภาพแรงงานแม็กซิส ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ถูกนายจ้างรุกหนักด้วยการยื่นข้อเรียกร้องต่อพนักงานเพื่อลดสวัสดิการแม้จะมีผลกระทบต่อลูกจ้างด้านความเป็นอยู่

หมอชี้สิทธิบัตรทองดีกว่าประกันสังคม

บ่ายวันที่ 13 ม.ค. ในงานสมัชชาแรงงานปฏิรูปประกันสังคม ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อเสวนารวม 4 กลุ่ม ซึ่งในห้องลาเวนเดอร์ 3 มีการแลกเปลี่ยนปัญหาการเข้าถึงสิทธิการรักษาสุขภาพและการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล แม้ว่าระบบประกันสังคม ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบก่อนรับสิทธิในการรักษาพยาบาล แต่เหตุฉุกเฉินการรักษาส่งต่อลำบาก ส่งสมทบไม่ครบกำหนดใช้สิทธิไม่ได้ ย้ำบัตรทองเกิดสิทธิตั้งแต่เกิดจนตายไม่ต้องจ่ายสมทบ แถมรักษาผิดได้รับชดเชย ประกันสังคมไม่มี

เพลงแรงงานกับการเมือง

1. เพลง รัฐธรรมนูญ เนื้อร้อง / ทำนอง  วิชัย นราไพบูลย์ 2. เพลง สามัคคีกรรมกร เนื้อร้อง / ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ทำนอง / ขับไม้บัณเฑาะห์ 3. เพลง ผู้อภิวัฒน์ เนื้อร้อง / ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา วิชัย นราไพบูลญ์ ทำนอง / วิชัย นราไพบูลย์ 4. เพลง คนกล้าประชาธิปไตย เนื้อร้อง / ทำนอง  วิชัย นราไพบูลย์ 5. เพลง ความเปลี่ยนแปลง เนื้องร้อง / แมะสะนิ กาซัน ทำนอง / เพลงลูกทุ่ง

1 30 31 32 33 34 35