ครม.เห็นชอบเพิ่มบรรจุข้าราชการพยาบาล 10,992 อัตรา

คณะรัฐมนตรี (ครม.)เห็นชอบการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บรรจุพยาบาล จำนวน 10,992 อัตรา แบ่งเป็นบรรจุในอัตราที่ว่าง โดยปี 2560- ปี2562 พร้อมบรรจุแพทย์2,000 อัตรา

ขบวนผู้หญิงเสนอ “รัฐธรรมนูญที่ดี ต้องมีมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ”

ขบวน​ผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) ยื่นข้อเรียกร้อง “รัฐธรรมนูญที่ดี ต้องมีมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ” ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อีกด้านหนึ่งของไทยแลนด์ 4.0 อย่าเผลอทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สัมมนาเรื่อง “อีกด้านหนึ่งของไทยแลนด์ 4.0 อย่าเผลอทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นักวิชาการชี้ต้องปรับทั้งคน และการเศึกษาเพื่อรองรับระบบใหม่

2 องค์กรแรงงาน ร้องรัฐหยุดแทรกแซงสภาพการจ้างงาน

​คสรท.และ สรส. ยื่นติดตามข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากล เรื่องคัดค้านการที่รัฐบาลจะยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และครอบครัว

ครม.ไม่อนุมัติอัตราข้าราชการ ผู้นำแรงงานจวกไม่เป็นธรรม

ผู้นำแรงงานจวกมติครม.ไม่เป็นธรรมต่อกรรมกรหมวกขาว พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข เรียกร้องรวมพลังสู้เพื่อความเป็นธรรม

วันความปลอดภัยคสรท.พร้อมเครือข่ายประกาศ 3 ข้อแก้ปัญหา

วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ขบวนแรงงานประกาศข้อเสนอ 3 ข้อ แก้ปัญหาความไม่ปลอดในการทำงาน

1 2 3 4 5 30