​นักวิชาการชี้แรงงานมีประวัติศาสตร์ แต่ถูกทำให้เลือนหาย

วงเสวนา “แรงงานอยู่ตรงไหนในประวิติศาสตร์ชาติไทย” ทั้งผู้นำแรงงาน นักวิชาการสรุปตรงกัน แรงงานต้องช่วยกันเขียนประวัติศาสตร์ หลังพบว่าประวัติศาสตร์แรงงานมีแต่ไม่ถูกบันทึก รัฐ-สังคมไม่สนใจ

กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างยอมจ่ายเงินช่วยเหลือลูกจ้างบริติชไทยซิน

กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง มีมติจ่ายเงินช่วยเหลือลูกจ้างบริษัทบริติชไทยซินฯ 18,000 บาท กรณีนายจ้างปิดกิจการหลังเจ้าหนี้ฟ้องล้มละลาย

สมาพันธ์คนงานรถไฟ เสนอการพัฒนาประชาชนต้องมีส่วนร่วม

สพ.รฟ.ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาล -ประชาชน เรื่องความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีน กรณีรถไฟความเร็วสูง เสนอรัฐสร้างการมีส่วนร่วมใช้ระบบประชาธิปไตย

​4.0 ความมั่นคงในการทำงาน – ความท้าทายและทางออก

นักวิชาการเสนอแรงงานต้องพัฒนาตนเอง รัฐควรรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ประเทศต้องเป็นประชาธิปไตย ประชาชนต้องมีส่วนร่วมจริง ไม่ใช่ ม. 44 แรงงานรวมกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจต่อรอง

1 2 3 4 5 32