อวสาน ศูนย์เลี้ยงเด็กลูกแรงงาน

ปิดแล้วศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของแรงงาน หลังต่อสู้วิกฤติด้านงบประมาณมากว่า 10 ปี ถือเป็นศูนย์เลี้ยงเด็กแห่งเดียวที่มาจากการเรียกร้องอันยาวนาน แรงงานหญิงประกาศไม่ท้อเตรียมถอดบทเรียนเดินหน้าเรียกร้องต่อ

เครือข่ายปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ เสนอนโยบายแก้ปัญหาค้ามนุษย์

5 องค์กรเครือข่ายต้านการค้ามุษย์ เสนอนโยบายเพื่อความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ต่อรัฐบาลไทย

42 องค์กรยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ให้มีการปฏิรูปตำรวจ

​คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เครือข่ายแรงงานและเครือข่ายทางสังคม 42 องค์กรยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ให้มีการปฏิรูปตำรวจ

สมาพันธ์คนงานรถไฟ แถลงข้อเสนอ ให้ยุติการตั้งบริษัทลูกในการรถไฟแห่งประเทศไทย

สมาพันธ์คนงานรถไฟ(สพ.รฟ.)ได้ออกแถลงการณ์ต่อผู้บริหาร “ขอให้ยุติการตั้งบริษัทลูกในการรถไฟแห่งประเทศไทย”

ย้อนรอยสหพันธ์แรงงานยานยนต์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

ย้อนรอยสหพันธ์แรงงานยานยนต์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน อดีตผู้นำ นักวิชาการ ต่างเสนอให้สร้างความเข้มแข็งให้ขบวนการแรงงานยานยนต์ รวมตัวเป็นสหภาพแรงงานอุตสาหกรรม

1 2 3 4 30