1 พ.ค.วันกรรมกรสากลแรงงานแยกจัด 2 ขบวน

วันกรรมกรสากล 2 ขบวนแรงงานเรียกร้องสิทธิการรวมตัวเจรจาต่อรอง การปฏิรูปประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ

ล้านนา 4.0 กับฅนงานทุกเวลา สถานที่

4.0 ฅนงานทุกเวลา สถานที่ บทสรุปคือ ความไม่อิสระ นักวิชาการเสนอต้องรวมกลุ่มสร้างอำนาจต่อรอง

เครือข่ายผู้หญิง ยื่น 4ข้อ ต่อกระทรวงพัฒนาสังคม 

เครือข่ายผู้หญิงยื่นข้อเรียกร้องเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ต่อกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงาน

ขบวนแรงงานส่งจดหมายเปิดผนึกทวงคืนหมุดอภิวัฒน์สยาม 2475

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ส่งจดหมายเปิดผนึก รอยจารึกหมุดอภิวัฒน์สยาม 2475 ประวัติศาสตร์ที่ต้องทวงคืน

1 2 3 26