ผู้ทุพพลภาพ ร้อง คสรท. สปส.จัดของเยี่ยมไม่น่าถึง 500 บาท

ผู้ทุพพลภาพในระบบประกันสังคม ตั้งข้อสงสัยงบซื้อของเยี่ยมไม่ถึง 500 บาท ตามที่เคยได้รับ สำนักงานประกันสังคมแจง งบที่ใช้ซื้อของเบิกตามจริง การซื้อของแล้วแต่พื้นที่ ยันผู้ประกันตนที่ป่วย ทุพพลภาพ พิการได้ครบ

คสรท.ซัด “ประกันสังคม” ออกเกณฑ์จ่ายเงินเพิ่มให้ รพ.ซ้ำซ้อนเสียเงิน 8 พันล้าน สปส.แย้งทำตามกฎหมาย

คสรท.งัดข้อมูลกฎหมาย ประกันสังคมจ่ายเงิน HA ให้สถานพยาบาล ไม่ตรงเจตนารมณ์เพื่อการรักษา ด้านสปส.แย้ง จ่ายเพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาที่มีมาตรฐาน ด้านคุณภาพ ย้ำมีการรับฟังที่ประชุมที่มีตัวแทนผู้ประกันตน นายจ้าง และสถานพยาบาล พร้อมมีกฎหมายรองรับ

สถานการณ์แรงงานในปัจจุบันกับก้าวต่อไปของขบวนการแรงงาน”

สรุปปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์แรงงานในปัจจุบันกับก้าวต่อไปของขบวนการแรงงาน” โดย รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานเฉลิมฉลอง 25 ปี แห่งการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมต่อแรงงาน ประสบการณ์จากเยอรมัน ตอนที่ 3 “กรรมกรชนชั้นกรรมาชีพ กับการจ้างงานที่เปลี่ยนไป”

 การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมหรือJust Transition มีหลากหลายมุมที่มีการถกเถียงทั้งมุมสหภาพแรงงาน มุมมองของภาคประชาสังคม หรือNGOsที่เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แม้มีการจ้างงานในตำแหน่งงานใหม่ แต่ว่า ระบบการจ้างงานที่เห็นเป็นบริษัทขนาดเล็ก และไม่มีการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงาน ตัวเลขของสมาชิกสหภาพแรงงานที่ลดลง กลายเป็นข้อกังวลด้านอำนาจต่อรอง แตก็มีแนวคิดการรวมตัวแบบใหม่ๆ เช่นกัน งานที่ไม่มั่นคงภายใต้สภาพการจ้างงานใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นของแรงงานรุ่นใหม่ มันคือความท้าทายขบวนการแรงงานในอนาคต เช่นกัน 

การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมต่อแรงงาน ประสบการณ์จากเยอรมัน ตอนที่ 2  “หากว่าที่นี่เป็นบ้านเรา..นี่คือเหมืองถ่านหิน นี่คือโรงไฟฟ้า…”

กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม อาจไม่ใช่เพียงสหภาพแรงงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีนอกรั่วโรงงาน 16 ชั่วโมง ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนี่คือภาพอนาคต หากที่นี่คือบ้านเรา

“การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมต่อแรงงาน ประสบการณ์จากเยอรมัน” ตอนที่ 1 “ไม่มีการจ้างงานบนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว”

แม้ว่า จะไม่มีการจ้างงานบนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว แต่ว่า ก็ไม่ควรละเลยเรื่องคุณค่าของแรงงานเหล่านั้นที่เคยผลิตไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ การที่สหภาพแรงงานสากลลุกมาปกป้องสมาชิกด้วยการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมต่อแรงงานด้วย ซึ่งJust Transition ต้องเป็นธรรมและมีส่วนร่วมกันทุกฝ่าย

1 2 3 43