ถกโลกร้อน พบนายจ้างปรับเทคโนโลยีใหม่ เตรียมเซพคอสต์ – ลดพนักงาน

ลูกจ้างยานยนต์ เปิดทุนเริ่มปรับตัวด้านเทคโนโลยีใหม่ ถูกงด OT แต่ไม่เลิกจ้าง ที่ออกเพราะรายได้หดไม่พียงพอต่อการดำรงชีวิต นายจ้างเน้น นำเทคโนโลยีใหม่มาลงทุน เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจในการผลิตที่สู้ประเทศต่างๆได้ โอดปรับค่าจ้างขึ้นต้องเซฟคอสต์ถึงลดคน

แรงงานวัสดุก่อสร้าง-เครื่องเรือน อบรมปัญหาโลกร้อน เสนอรัฐดูแลผู้ได้รับผลกระทบ

เครือข่ายสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เครื่องเรือน และคนทำไม้แห่งประเทศไทย อบรมปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม พร้อมระดมข้อเสนอการเปลี่ยนผ่านรัฐต้องดูแล

สภาแรงงานยานยนต์ ถกภาวะโลกร้อน ถึงผลกระทบต่อแรงงาน

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงาน  “ภาวะโลกร้อน…คืออะไร…เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน” พร้อมหาทางแนวทางร่วมช่วยลดทั้งส่วนบุคคล นายจ้าง และรัฐ

จะล้มเหลวสักอีกกี่ครา…จึงจะปรับปรุงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ

เสียงสะท้อน การขึ้นทะเบียนและการต่อใบอนุญาตทำงานในครั้งและที่ผ่านมา ได้สร้างความลำบากมากมายให้กับทั้งเจ้าหน้าที่ และแรงงาน หากมีความจริงใจ รัฐไทยควรออกนโยบายที่สอดคล้องกับความเป็นจริง และมีการปรับปรุงขั้นตอนให้เอื้ออำนวยความสะดวกต่อทุกฝ่าย..

แถลงการณ์สรส.ในโอกาสวันสตรีสากล

แถลงการณ์สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2561 “ภารกิจของขบวนการแรงงาน ขบวนการทางสังคม” ทั้งที่เป็น หญิง และ ชาย จะต้องศึกษาหาความรู้ทบทวนแลกเปลี่ยนกันอย่างเข้าใจมีสติปัญญา เท่าทัน และสร้างพลังอำนาจของขบวนการแรงงานและพลังทางสังคมขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอำนาจและโครงสร้างด้านบน

เครือข่ายผู้หญิงร้อง “ความมั่นคงของผู้หญิง คือความมั่นคงของชาติ”

8 มีนาวันสตรีสากล เครือข่ายผู้หญิง แสดงพลัง ตั้งพรรคการเมือง (จำลอง) เตรียมการเลือกตั้ง ร่วมเสนอนโยบาย ความมั่นคงของผู้หญิง คือความมั่นคงของชาติ

1 2 3 39