นายจ้างเมินกฎหมายเกษียณอายุ ร้อนคนงานสูงอายุร้องครส.ให้บังคับใช้กฎหมาย

ลูกจ้างบริษัทนครหลวงถุงเท้าไนล่อน ร้องคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.) ให้นายจ้างจ่ายเงินชดเชยการเกษียณอายุตามกฎหมาย ด้านนายจ้างขอผ่อนจ่าย อ้างไม่มีเงิน

มติครม.เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร 400 เป็น 600 บาท

คณะรัฐมนตรีมีมติปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมจาก 400 บาทเป็น 600 บาท หนุนปั๊มลูกเพิ่มลดจำนวนประชากรผู้สูงอายุ

กลุ่มแรงงานยานยนต์ เห็นด้วยแก้ปัญหาโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แต่การเปลี่ยนผ่านต้องเป็นธรรม

กลุ่มพลังเพื่อนแรงงาน จัด“ภาวะโลกร้อน…คืออะไร…เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน & Just Transition” เสนอต้องช่วยกันแก้ปัญหาทั้งระบบ โดยสหภาพแรงงานต้องมีส่วนร่วม เสนอการเปลี่ยนผ่านต้องเป็นธรรม ต้องกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยน พร้อมเสนอจัดสวัสดิการดูแลแรงงานอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต่อกว่าตอนมีงานทำ

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย พบรมว.แรงงาน หารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อรับการสนับสนุน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขานรับเตรียมนัดวันลงพื้นที่เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยในเดือนมิถุนายนนี้ ขอให้พิพิธภัณฑ์แรงงานจัดทำแผนการทำงานที่ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาสนับสนุนช่วยเหลือ

1 2 3 40