การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมต่อแรงงาน ประสบการณ์จากเยอรมัน ตอนที่ 2  “หากว่าที่นี่เป็นบ้านเรา..นี่คือเหมืองถ่านหิน นี่คือโรงไฟฟ้า…”

กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม อาจไม่ใช่เพียงสหภาพแรงงาน และคุณภาพชีวิตที่ดีนอกรั่วโรงงาน 16 ชั่วโมง ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนี่คือภาพอนาคต หากที่นี่คือบ้านเรา

“การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมต่อแรงงาน ประสบการณ์จากเยอรมัน” ตอนที่ 1 “ไม่มีการจ้างงานบนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว”

แม้ว่า จะไม่มีการจ้างงานบนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว แต่ว่า ก็ไม่ควรละเลยเรื่องคุณค่าของแรงงานเหล่านั้นที่เคยผลิตไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ การที่สหภาพแรงงานสากลลุกมาปกป้องสมาชิกด้วยการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมต่อแรงงานด้วย ซึ่งJust Transition ต้องเป็นธรรมและมีส่วนร่วมกันทุกฝ่าย

ยกระดับการสื่อสารในพื้นที่เปราะบาง

หลายคนพยายามเล่าถึงสถานการณ์การสื่อสารในประเด็นที่พวกเขาอยากถ่ายทอดให้สาธารณชนได้รับรู้ แต่ยังมีข้อจำกัดต่างๆเป็นอุปสรรค เช่น ช่องทางการสื่อสารที่ยังแคบ , เครื่องมือไม่พร้อม เช่น สัญญาณโทรศัพท์ขาดๆหายๆ ,ทุนที่ใช้ในการเดินทางและลงพื้นที่แทบไม่มี,ความรู้ที่ต้องการใช้ในการพัฒนาต่อยอด

องค์กรแรงงานระดับประเทศจับมือ เรียกร้องรัฐไทยให้สัตยาบันILO 188

องค์กรแรงงานระดับประเทศ ออกแถลงการณ์ร่วม อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ C188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง

“นักสื่อสารชายขอบ”ในสมรภูมิสื่อ 4.0

ถอดบทเรียนกิจกรรม”โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะนักสื่อสารในภูมิภาคและพื้นที่เปราะบาง” หวังยกระดับนักสื่อสารชายขอบนำเสนอข่าวสู่สังคมวงกว้าง

เครือข่ายผู้หญิงสะท้อนภาพ ผู้หญิง เด็ก เยาวชน พบความรุนแรงเพิ่ม

มูลนิธิเพื่อนหญิง ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์สตรี และเครือข่ายสตรี 4 ภาค เรียกร้องสังคม พบเห็นความรุนแรง ต่อผู้หญิง เด็ก เยาวชนต้องช่วย

1 2 3 43