สถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง แรงงาน และขบวนแนวโน้มปี 2562

ชี้ต้องทำงานจัดตั้งสหภาพแรงงานทั่วไป ฟื้นระบบประชาธิปไตย ขบวนการแรงงานต้องเข้มแข็ง ปรัชญาของรัฐในการพัฒนายังต้องการที่จะได้แรงงานราคาถูกเพื่อดึงดูดนักลงทุน พร้อมกลยุทธ์ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ ส่งผลให้แรงงานทำงานที่ไม่มั่นคง ไม่ใช่แนวคิดเพื่อช่วยให้แรงงานทำงานเบาลง อีกทางเลือกแรงงานต้องมีพรรคการเมือง เพื่อเข้าสู่การสร้างอำนาจต่อรอง

10 เหตุผลที่ สนช. ต้องถอนร่าง พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. …. ออกไป

องค์กรผู้หญิงยื่นข้อเสนอ 10 เหตุผลที่ สนช. ต้องถอนร่าง พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. …. ออกไป

กระทรวงแรงงาน ยื่นสัตยาบัน C188 ต่อ ILO แสดงเจตนารมณ์คุ้มครองภาคประมง

กระทรวงแรงงาน ยื่นสัตยาบัน C188 ต่อ ILO แสดงเจตนารมณ์คุ้มครองภาคประมง ด้านองค์กรภาคประชาสังคม แถลงเรียกร้องการปรับปรุงหรือจัดทำกฎหมายภายในประเทศในด้านการคุ้มครองแรงงานประมงให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับนี้

ขบวนการแรงงานสากล-แรงงานไทย แถลงให้รัฐคืนสิทธิ 7คนรถไฟ

ขบวนแรงงานสากล-แรงงานไทย จับมือแถลงร่วม ให้การรถไฟยุติการดำเนินคดีและหักเงินผู้นำสหภาพแรงงาน 

สปส.ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 บาทเป็น 600 บาท 109 องค์กรเตรียมทวงเงินอุดหนุนเด็ก

ลูกแรงงานในระบบประกันสังคม เตรียมรับเงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มจากเดิม 400บาท เป็น 600 บาท พร้อมจ่ายย้อนหลังเดือนละ 200 บาท ด้านเครือข่าย 109 องค์กรนัดทวงนายกรัฐมนตรีเรื่องเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า 0-6 ปี เดือนละ 600 บาท ที่ทำเนียบรัฐบาล 10 ม.ค.นี้

“แกะรอยแรงงานผีน้อยเกาหลี สู่คนขายโรตีที่ไทย”นักวิชาการเชื่อ แรงงานข้ามชาติช่วยค้ำจุนเศรษฐกิจไทย

เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติจัดงานวันผู้ย้ายถิ่นสากล พร้อมเปิดสถานการณ์แรงงานข้ามชาติ ระบุยังมีแรงงานไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติกว่า 8 แสนคน ขณะที่ตัวเลขแรงงานไทยส่งเงินกลับไทยทะลุ 1.2 แสนล้านต่อปี พร้อมชง 8 ข้อเสนอ แก้ปัญหาแรงงาน

1 2 3 45