Home » Archive

Articles in the วิดีโอแรงงาน Category

Headline, ข่าวแรงงาน, พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย, วิดีโอแรงงาน »

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย : ภารกิจทางประวัติศาสตร์

คลื่นลูกที่ 1 ของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย นั้น เป็นเจตนารมณ์ร่วมขององค์กรแรงงานต่างๆ ในความพยายามที่ผู้ใช้แรงงานจะเขียนประวัติศาสตร์ของตัวเอง จึงถือว่าผู้ใช้แรงงานทั้งมวลนั้นเป็นสมาชิกของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยโดยอุดมการณ์ กว่า 20 ปีผ่านไป จึงน่าจะเป็นยุค คลื่นลูกที่ 2 ของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ที่มีเรื่องความท้าทายต่อเจตนารมณ์ดั้งเดิมในภาวะที่องค์กรแรงงานต่างก็มีการปรับเปลี่ยนผู้นำองค์กรสู่คนรุ่นใหม่ การสานต่อภารกิจทางประวัติศาสตร์

Featured, Headline, ข่าวแรงงาน, ประกันสังคมคนทำงาน, วิดีโอแรงงาน »

หวั่นประกันสังคมยุค คสช.ลิดรอนสิทธิผู้ประกันตน

กรรมาธิการฝ่ายแรงงานชี้แก้กฎหมายประกันสังคมแม้มีส่วนที่ดีขึ้น แต่ถูกบล็อคด้วยเหตุหลักการต่างทำให้ไม่ได้ตามเจตนารมณ์ปฏิรูปประกันสังคมเช่นเรื่ององค์กรอิสระ หวั่นแก้ใหม่แล้วลิดรอนสิทธิประกันว่างงาน เตือนจับตากฎหมายลูกอาจจำกัดหรือละเมิดสิทธิผู้ประกันตน

Featured, ข่าวแรงงาน, วิดีโอแรงงาน, โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร »

บ้านฉันวันนี้ สหภาพแรงงานกับชุมชน

บ้านฉันวันนี้ สหภาพแรงงานกับชุมชน
สถานี Thai PBS ออกอากาศวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2558
กลุ่มตัวแทนแรงงานจาก จ.ฉะเชิงเทรา ที่เดินทางไปให้กำลังใจน้องๆที่วัดตาลเจ็ดช่อ จ.อ่างทอง โดยพวกเขาได้รวบรวมเอาน้ำใจและสิ่งของเครื่องใช้หวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเป็นการแบ่งปันกำลังใจให้พวกเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้ ติดตามจาก
นักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน

Featured, Headline, วิดีโอแรงงาน »

Post On: 25 Dec 2014 Category : Featured, Headline, วิดีโอแรงงาน
รำลึก 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ

ผองเพื่อนแรงงาน สาบสูญหายมีใครเห็นบ้าง
เลือนรางราง ตกงาน ทุกข์ตรมซมซาน
ธารน้ำใจ ขอแบ่งปันไปให้คนแรงงาน
ผู้จะสร้างสาน คืนวันกลับมาดังเดิม
ธารน้ำใจ ขอแบ่งปันไปให้คนแรงงาน
ผู้จะสร้างสาน อันดามันกลับมาเหมือนเดิม
แด่เธอ ผู้สร้างอันดามัน

ข่าวแรงงาน, วิดีโอแรงงาน »

นักข่าวพลเมือง แรงงานเกี่ยวข้าว พระยืน ขอนแก่น

นักข่าวพลเมือง แรงงานเกี่ยวข้าว พระยืน ขอนแก่น
สถานี Thai PBS ออกอากาศวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557
ถึงฤดูเก็บเกี่ยวภาพที่เคยชินตากับการกำเคียวเกี่ยวข้าวของชาวนาเริ่มหาดูยากขึ้นทุกที นอกจากการถูกเครื่องจักรมาแทนที่แล้ว แรงงานเกี่ยวข้าวยังหาว่าจ้างได้ยากขึ้นด้วย แต่วันนี้ที่บ้านพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น รวงข้าว เคียว และชาวนา ได้กลับคืนสู่กันและกันอีกครั้ง
นักข่าวพลเมือง นักสื่อสารแรงงาน รายงาน

ข่าวแรงงาน, วิดีโอแรงงาน, โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร »

นักข่าวพลเมือง ตอน คนไร้บ้าน ไม่ไร้ราก กทม.

นักข่าวพลเมือง คนไร้บ้าน ไม่ไร้ราก กทม
สถานี Thai PBS ออกอากาศวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557
เครือข่ายคนไร้บ้านได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้มาเรียนรู้การใช้ชีวิตของคนไร้บ้านและแรงงาน โดยเล่าผ่านบทเพลงจุดเริ่มต้นคนทำงานถึงคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นผลจากนโยบายการพัฒนาประเทศที่ก่อให้เกิดการอพยพของภาคเกษตรเข้าสู่เมืองใหญ่
นักข่าวพลเมืองนักสื่อสารเครือข่ายคนไร้บ้าน

Featured, ข่าวแรงงาน, วิดีโอแรงงาน, โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร »

นักข่าวพลเมือง ตอน นักสื่อสาร ข่าวสารเพื่อความเป็นธรรม

ออกอากาศวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557
สถานี Thai PBS
พื้นที่การสื่อสารที่เปิดกว้างในโลกออนไลน์ สามารถเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ข้อมูลข่าวสารจากคนเล็กคนน้อยจะได้รับการเผยแพร่สู่สังคม
กลุ่มเครือข่ายแรงงาน และกลุ่มคนไร้บ้าน จึงพยายามฝึกฝนแนวทางการสื่อสารเพื่อส่งข้อมูลที่หวังว่าจะปรับมุมมองในการอยู่ร่วมกันคนในสังคม
นักข่าวพลเมือง นักสื่อสารแรงงาน รายงาน

Featured, ข่าวแรงงาน, วิดีโอแรงงาน, โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร »

เสียงจากแรงงานกับการสื่อสารที่จำเป็น

ปัญหาแรงงานไม่ค่อยได้รับความสนใจจากการฝึกเขียนข่าวพวกเขาหวังว่าจะใช้สื่อเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข่าวสาร สาระ และปัญหาให้กับสมาชิกในองค์กรได้รับรู้เพราะบางพื้นที่มีปัญหาบริษัทปิดกิจการหรือแม้แต่นายจ้างละเมิดสิทธิต่างๆของแรงงาน การสื่อสารที่ถูกวิธีสามารถให้ความรู้กับแรงงานและช่วยให้คนงานไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบได้
นักสื่อสารแรงงาน อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน

Headline, ข่าวแรงงาน, ประกันสังคมคนทำงาน, วิดีโอแรงงาน »

นักข่าวพลเมือง ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปประกันสังคม

นักข่าวพลเมือง ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปประกันสังคม
สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
แม้ขณะนี้บ้านเมืองของเรายังอยู่ในบรรยากาศที่สิทธิเสรีภาพยังไม่เปิดกว้างอย่างเต็มที่ แต่ความต้องการที่จะมีส่วนร่วมใน
กระบวนการปฏิรูป ก็ทำให้เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน รวมกลุ่มกันไปชุมนุมที่หน้ารัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการพิจารณาร่างกฎหมายประกันสังคมของรัฐบาลที่ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมทั้งขอให้รับข้อเสนอของเครือข่ายประกันสังคมคนทำงานไปร่วมพิจารณาด้วย
นักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน รายงาน

Uncategorized, ข่าวแรงงาน, วิดีโอแรงงาน »

บ้านฉันวันนี้ ตอน ผ้าป่าแรงงาน พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

บ้านฉันวันนี้ ตอน ผ้าป่าแรงงาน พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
สถานี Thai PBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
พึ่งจะครบรอบ 21 ปี ของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ก็มีกลุ่มแรงงานจากหลายแห่งที่มารวมตัวกันทำกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ฯ ขณะเดียวกันเมื่อพวกเขามาเจอกันก็ได้พูดคุยถึงทิศทางและอนาคตของศูนย์รวมจิตใจของแรงงานแห่งนี้ด้วยติดตามได้ในช่วงบ้านฉันวันนี้
เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน รายงงาน