Home » Archive

Articles in the วิดีโอแรงงาน Category

ข่าวแรงงาน, วิดีโอแรงงาน, โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารแรงงานและประชากรกลุ่มเฉพาะ »

นักข่าวพลเมือง ตอน คนไร้บ้าน ไม่ไร้ราก กทม.

นักข่าวพลเมือง คนไร้บ้าน ไม่ไร้ราก กทม
สถานี Thai PBS ออกอากาศวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557
เครือข่ายคนไร้บ้านได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้มาเรียนรู้การใช้ชีวิตของคนไร้บ้านและแรงงาน โดยเล่าผ่านบทเพลงจุดเริ่มต้นคนทำงานถึงคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นผลจากนโยบายการพัฒนาประเทศที่ก่อให้เกิดการอพยพของภาคเกษตรเข้าสู่เมืองใหญ่
นักข่าวพลเมืองนักสื่อสารเครือข่ายคนไร้บ้าน

Featured, ข่าวแรงงาน, วิดีโอแรงงาน, โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารแรงงานและประชากรกลุ่มเฉพาะ »

นักข่าวพลเมือง ตอน นักสื่อสาร ข่าวสารเพื่อความเป็นธรรม

ออกอากาศวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557
สถานี Thai PBS
พื้นที่การสื่อสารที่เปิดกว้างในโลกออนไลน์ สามารถเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ข้อมูลข่าวสารจากคนเล็กคนน้อยจะได้รับการเผยแพร่สู่สังคม
กลุ่มเครือข่ายแรงงาน และกลุ่มคนไร้บ้าน จึงพยายามฝึกฝนแนวทางการสื่อสารเพื่อส่งข้อมูลที่หวังว่าจะปรับมุมมองในการอยู่ร่วมกันคนในสังคม
นักข่าวพลเมือง นักสื่อสารแรงงาน รายงาน

Featured, ข่าวแรงงาน, วิดีโอแรงงาน, โครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารแรงงานและประชากรกลุ่มเฉพาะ »

เสียงจากแรงงานกับการสื่อสารที่จำเป็น

ปัญหาแรงงานไม่ค่อยได้รับความสนใจจากการฝึกเขียนข่าวพวกเขาหวังว่าจะใช้สื่อเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข่าวสาร สาระ และปัญหาให้กับสมาชิกในองค์กรได้รับรู้เพราะบางพื้นที่มีปัญหาบริษัทปิดกิจการหรือแม้แต่นายจ้างละเมิดสิทธิต่างๆของแรงงาน การสื่อสารที่ถูกวิธีสามารถให้ความรู้กับแรงงานและช่วยให้คนงานไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบได้
นักสื่อสารแรงงาน อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน

Headline, ข่าวแรงงาน, ประกันสังคมคนทำงาน, วิดีโอแรงงาน »

นักข่าวพลเมือง ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปประกันสังคม

นักข่าวพลเมือง ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูปประกันสังคม
สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
แม้ขณะนี้บ้านเมืองของเรายังอยู่ในบรรยากาศที่สิทธิเสรีภาพยังไม่เปิดกว้างอย่างเต็มที่ แต่ความต้องการที่จะมีส่วนร่วมใน
กระบวนการปฏิรูป ก็ทำให้เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน รวมกลุ่มกันไปชุมนุมที่หน้ารัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการพิจารณาร่างกฎหมายประกันสังคมของรัฐบาลที่ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวมทั้งขอให้รับข้อเสนอของเครือข่ายประกันสังคมคนทำงานไปร่วมพิจารณาด้วย
นักข่าวพลเมือง เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน รายงาน

Uncategorized, ข่าวแรงงาน, วิดีโอแรงงาน »

บ้านฉันวันนี้ ตอน ผ้าป่าแรงงาน พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

บ้านฉันวันนี้ ตอน ผ้าป่าแรงงาน พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
สถานี Thai PBS ออกอากาศเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557
พึ่งจะครบรอบ 21 ปี ของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ก็มีกลุ่มแรงงานจากหลายแห่งที่มารวมตัวกันทำกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ฯ ขณะเดียวกันเมื่อพวกเขามาเจอกันก็ได้พูดคุยถึงทิศทางและอนาคตของศูนย์รวมจิตใจของแรงงานแห่งนี้ด้วยติดตามได้ในช่วงบ้านฉันวันนี้
เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน รายงงาน

Featured, ข่าวแรงงาน, ประกันสังคมคนทำงาน, วิดีโอแรงงาน »

ข่าว TV.ปฏิรูปกฎหมายประกันสังคม

ข่าว TV. ปฏิรูปประกันสังคม
ข่าวเที่ยง Thai PBS ออกอากาศวันที่ 29 ต.ค. 57
สำนักข่าว Nation PHOT ออกอากาศวันที่ 29 ต.ค. 57
สถานีโทรทัศน์ Nation ลุยข่าวร้อน

ประกันสังคมคนทำงาน, วิดีโอแรงงาน »

คปค.เรียกร้องรัฐบาลทบทวนร่างกฏหมายประกันสังคมฉบับกระทรวงแรงงานให้ครอบคลุมผู้ประกันตน

คปค.เรียกร้องรัฐบาลทบทวนร่างกฏหมายประกันสังคมฉบับกระทรวงแรงงานให้ครอบคลุมผู้ประกันตน
ข่าวเที่ยง Thai PBS ออกอากาศวันที่ 17 ต.ค. 57
เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน หรือ คปค.เรียกร้องรัฐบาลทบทวนร่างกฏหมายประกันสังคม ฉบับกระทรวงแรงงาน เพราะยังไม่ครอบคลุมการคุ้มครองผู้ประกันตน พร้อมผลักดัน 4 หลักการของผู้ประกันตน บรรจุไว้ในร่างกฏหมาย ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข่าวแรงงาน, วิดีโอแรงงาน »

บ้านฉันวันนี้ ตอน ห้องเรียนแรงงาน

บ้านฉันวันนี้ ตอน ห้องเรียนแรงงาน
สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 30 ก.ย. 57
จากห้องเรียนเศรษฐศาสตร์สู่ห้องเรียนประวัติศาสตร์ จากหลักวิชาว่าด้วยเศรษฐกิจถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังความขับเคลื่อนความเติบโตของชาติ ไม่ว่าคนเหล่านี้จะเติบโตไปอย่างไร เราหวังว่ามุมมองต่อชีวิตของแรงงานจะติดตัวเขาไปในอนาคตด้วย
นักข่าวพลเมือง นักสื่อสารแรงงาน รายงาน

ข่าวแรงงาน, วิดีโอแรงงาน »

นักข่าวพลเมือง ตอน องค์กรแรงงานกับข้อเสนอพัฒนารถไฟ

นักข่าวพลเมือง ตอน องค์กรแรงงานกับข้อเสนอพัฒนารถไฟ
สถานี Thai PBS ออกอากาศวันที่ 28 ส.ค. 57
เหตุสะเทือนขวัญบนรถไฟนั้นเป็นประเด็นใหญ่ของสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าในขณะนี้กระแสการพูดคุยจะลดลงไปแล้วแต่ว่าความกังวลต่อการบริการของรถไฟไทยยังมีอยู่ นักข่าวพลเมืองวันนี้จะพาไปดูความพยายามและแนวคิดขององค์กรแรงงานและตำรวจรถไฟที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร
นักข่าวพลเมือง นักสื่อสารแรงงาน

Featured, Headline, ข่าวแรงงาน, วิดีโอแรงงาน »

รำลึก ทนง โพธิ์อ่าน 23 ปีที่หายหาบสูญ

23 ปีที่แล้ว เมื่อ 19 มิถุนายน 2534
ทนง โพธิ์อ่าน
ประธานสภาแรงงานแห่งประเทศไทย
หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยกระทั่งถึงปัจจุบัน
ภายหลังการลุกขึ้นคัดค้านการลิดรอนสิทธิแรงงานทั้งภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน
ขอเพียงไม่ลืมเลือน ขบวนการแรงงานก็ยังพอมีหวัง
..สู่สุคติเถิด ทนง โพธิ์อ่าน..