เมื่อประกันสังคมทอดทิ้งผู้ประกันตน

กว่า 6 เดือนแล้วที่ชีวิตผมว่างเปล่าจากหลักประกันสุขภาพ หลังจากที่สำนักงานประกันสังคม(สปส.)มีหนังสือแจ้งว่าผมสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 เนื่องจากขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือน แม้ผมพยายามอุทธรณ์และให้เหตุผลว่าเป็นเหตุสุดวิสัย แต่ดูเหมือนเสียงของผมจะเข้าไปไม่ถึง “ใจ” ของผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเอาซะเลย

17 ปี แห่งการสูญเสียและการต่อสู้ กรณีโรงงานลำไยระเบิด

“กระบวนการยุติธรรมที่ล้าช้า คือ กระบวนการอยุติธรรม”“ความล้าช้าเป็นการค่าเวลา” เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2542 เมื่อ 17 ปีที่แล้ว มีเหตุการณ์โศกนาฎกรรมครั้งใหญ่ ที่เกิดจากการประมาทของนายจ้างชาวไต้หวันและชาวไทย

เปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ

เปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ กับรัฐธรรมนูญปี 2540 ปี 2550 และข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย : 8 ประเด็น ลุ่มๆดอนๆกับอนาคตการปฏิรูปด้านแรงงาน มองผ่านมาตรา 41, 42, 44, 47, 48, 74,133,178

เธอเสียงร้องที่ไม่ได้ยิน

จากทัศนคติ ค่านิยมที่ให้คุณค่าผู้ชายอยู่เหนือผู้หญิง หรือภรรยาเป็นสมบัติของสามี อีกทั้งคำสอนที่ว่า “ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า” คำพูดเหล่านี้ ทำให้การทำร้ายผู้หญิง

แพะรับบาป

สำนวนแพะรับบาปนี้ น่าจะเข้ากันได้ดีกับเหตุการณ์ที่บริษัทค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่เปิดโครงการจากกันด้วยใจ เพราะดูแล้วมีที่มาใกล้เคียงกับที่มาของสำนวนแพะรับบาป เพราะลูกจ้างที่ถูกเลือกให้เข้าโครงการก็คือลูกจ้างรับเหมาค่าแรง

1 2 3 4 5 50