“เศรษฐกิจดิจิทัลกับแรงงาน 4.0 : วิกฤติเก่า หรือโอกาสใหม่?”

ระบบเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มกับผลกระทบต่อการจ้างงานภาคบริการในประเทศไทย รัฐย่ำกฎหมายแรงงานตามไม่ทัน

ขบวนแรงงาน ฉลองวันกรรมกรสากล ทวงรัฐแก้ปัญหา 10 ข้อ

2 ขบวนแรงงาน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย – สภาองค์การลูกจ้าง  เรียกร้องรัฐ รับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 พร้อมต้านแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ปฏิรูปสำนักงานประกันสังคม และแก้ไขกฏหมายคุ้มครองแรงงาน

ภาวะโลกร้อน อุตสาหกรรมใหม่ผลกระทบต่อแรงงาน

“ ภาวะโลกร้อน…..คืออะไร…..เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน” ผู้เข้าร่วมสะท้อนอุตสาหกรรมบางส่วนกระทบ หากเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ เน้นการมีส่วนร่วมหากปรับเปลี่ยน

ขบวนแรงงาน วิพากษ์ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ (มีนาคม 2561) ฉบับ “ไม่สุจริตใจ-ไม่ปรองดอง”

องค์กรแรงงาน จัดวิพากษ์ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ (มีนาคม 2561) ฉบับ “ไม่สุจริตใจ-ไม่ปรองดอง” เปิดมุมกฎหมายแรงงานที่มีอยู่ไม่สอดคล้องต่อสถานการณ์แรงงาน แบ่งแยกไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาหลักทางสากล

ขบวนแรงงาน ทวงข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากล

คณะจัดงานวันกรรมกรสากล 2561 ประกอบด้วย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้ติดตามข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากลปี 2560 ย่ำไม่ยื่นใหม่ของเก่ายังไม่ได้ ด้านคณะกรรมการจัดงานวันแรงงาน แถลงข้อเรียกร้องปี 2561 ทั้งสองกลุ่มเดินแยกเช่นเดิม

ถกโลกร้อน พบนายจ้างปรับเทคโนโลยีใหม่ เตรียมเซพคอสต์ – ลดพนักงาน

ลูกจ้างยานยนต์ เปิดทุนเริ่มปรับตัวด้านเทคโนโลยีใหม่ ถูกงด OT แต่ไม่เลิกจ้าง ที่ออกเพราะรายได้หดไม่พียงพอต่อการดำรงชีวิต นายจ้างเน้น นำเทคโนโลยีใหม่มาลงทุน เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งด้านเศรษฐกิจในการผลิตที่สู้ประเทศต่างๆได้ โอดปรับค่าจ้างขึ้นต้องเซฟคอสต์ถึงลดคน

1 2 3 4 5 6 340