ข่าวแรงงาน

แรงงานผลักดันค่าจ้าง 421 บาทเท่ากันทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 น. กลุ่มผู้ใช้แรงงานประกอบด้วย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และ คณะทำงานผลักดันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ได้รวมตัวกันที่ตึกสหประชาชาติเพื่อผลักดันเรื่อง ค่าจ้างที่เป็นธรรม 421 บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศ และ ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญา ILO.ฉบับที่ 87 และ 98 หลังจากนั้นกลุ่มผู้ใช้แรงงานได้เคลื่อนขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือ แต่ไม่มีผู้แทนจากรัฐบาลออกมารับหนังสือ จึงเคลื่อนขบวนไปที่หน้ารัฐสภา ซึ่งระหว่างทางได้มีผู้นำแรงงานขึ้นรถเวทีกล่าวปราศรัยตลอดทาง ท่ามกลางสายฝนที่ตกไม่ขาดสาย จนกระทั่งเวลาประมาณ 13.00 น.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมารับหนังสือ กลุ่มผู้ใช้แรงงานจึงยุติการชุมนุม

7 ตุลานี้แรงงานนัดลางานรวมพลบุกทำเนียบเรียกร้องค่าจ้าง 421 บาท

คณะทำงานผลักดันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คโทรนิค ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สภาองค์การลูกจ้าง สหพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงานต่างๆ จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วน “ในการลงแรง ลงขัน หยุดงาน 1 วัน เพื่อรณรงค์ให้รัฐบาลให้สัตยาบันอนุสัญญาทั้งสองฉบับ เพื่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพี่น้องผู้ใช้แรงงานไทย” โดยกำหนดรณรงค์ใหญ่ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2553 รวมตัวหน้าสำนักงานสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน เวลา 09.00 น.

ลูกจ้าง นายจ้างจังหวัดภูเก็ต จับมือภาครัฐสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 สหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการภูเก็ต โดยนายวิจิตร ดาสันทัด ประธานสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรม และบริการภูเก็ต ได้ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดภูเก็ต และตัวแทนนายจ้าง และลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดการเสวนาเรื่อง “การสร้างเครือข่ายแรงงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนมัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพ (สสส)

ส.ว.ตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยฯภายใน 7 วัน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553ที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯและมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯภายใน 7 วัน จำนวน 29 คน เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) 24 คน และโคต้ารัฐบาลอีก 5 คน ทั้งนี้จะต้องพิจารณาแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เพื่อเข้าสภาฯพิจารณาอีกครั้ง

พนักงานตรวจแรงงานสั่งนายจ้างมิชลินจ่ายค่าทำงานวันหยุด

นาย ธนกร สมสิน ประธานสหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 ได้รับหนังสือจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นคำสั่งเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน มีคำสั่งให้บริษัทสยามมิชลินจำกัด(แหลมฉบัง) จ่ายเงินให้แก่แกนนำ 15 คนเป็นเงินจำนวน 92,996 บาท หลังจากที่แกนนำทั้ง 15 คน ได้ยื่นร้อง คร7.ต่อเจ้าพนักงานเมื่อวันที่่ 19 เมษายน 2553 ในกรณีที่บริษัทไม่จ่ายค่าจ้างในวันหยุด

1 344 345 346 347 348