7 ตุลานี้แรงงานนัดลางานรวมพลบุกทำเนียบเรียกร้องค่าจ้าง 421 บาท

คณะทำงานผลักดันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็คโทรนิค ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สภาองค์การลูกจ้าง สหพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงานต่างๆ จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วน “ในการลงแรง ลงขัน หยุดงาน 1 วัน เพื่อรณรงค์ให้รัฐบาลให้สัตยาบันอนุสัญญาทั้งสองฉบับ เพื่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพี่น้องผู้ใช้แรงงานไทย” โดยกำหนดรณรงค์ใหญ่ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2553 รวมตัวหน้าสำนักงานสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน เวลา 09.00 น.

ลูกจ้าง นายจ้างจังหวัดภูเก็ต จับมือภาครัฐสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 สหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการภูเก็ต โดยนายวิจิตร ดาสันทัด ประธานสหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรม และบริการภูเก็ต ได้ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดภูเก็ต และตัวแทนนายจ้าง และลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดการเสวนาเรื่อง “การสร้างเครือข่ายแรงงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนมัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพ (สสส)

ส.ว.ตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัยฯภายใน 7 วัน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553ที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯและมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯภายใน 7 วัน จำนวน 29 คน เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) 24 คน และโคต้ารัฐบาลอีก 5 คน ทั้งนี้จะต้องพิจารณาแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เพื่อเข้าสภาฯพิจารณาอีกครั้ง

พนักงานตรวจแรงงานสั่งนายจ้างมิชลินจ่ายค่าทำงานวันหยุด

นาย ธนกร สมสิน ประธานสหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553 ได้รับหนังสือจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นคำสั่งเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน มีคำสั่งให้บริษัทสยามมิชลินจำกัด(แหลมฉบัง) จ่ายเงินให้แก่แกนนำ 15 คนเป็นเงินจำนวน 92,996 บาท หลังจากที่แกนนำทั้ง 15 คน ได้ยื่นร้อง คร7.ต่อเจ้าพนักงานเมื่อวันที่่ 19 เมษายน 2553 ในกรณีที่บริษัทไม่จ่ายค่าจ้างในวันหยุด

สหภาพเลอเมอริเดียนภูเก็ตร่วมกับผู้บริหารปลูกป่าชายเลน

คณะกรรมการสหภาพแรงงานเลอเมอริเดียนภูเก็ตนำโดยนายณัฐวุฒิ กางกฤษณ์ ประธานสหภาพแรงงานร่วมกับตัวแทนฝ่ายบริหารนายรูดอล์ฟ บูกีเซียส ผู้จัดการทั่วไป หัวหน้าแผนกต่างๆ ตลอดจนคณะกรรมการสิ่งแวตล้อมได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่คลองบุดง ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยทางสหภาพแรงงานและผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของป่าชายเลนที่สามารถช่วยป้องกันภัยธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

ลูกจ้างสระบุรี บุกจวนผู้ว่า ! เรียกร้องค่าจ้างที่เป็นธรรม 421 บาท

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 เวลา 18.00 น. นำโดย นายบุญสม ทาวิจิตร ประธาน กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง ร่วมกับผู้นำแรงงานในจังหวัดสระบุรี เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อยื่นหนังสือต่อ นายถาวร มีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เมื่อไปถึงจึงได้ทราบว่า นายถาวร มีชัย ผู้ว่าฯ ติดราชการ จึงมอบหมายให้ นายรณรงค์ จันทร์ประสิทธิ นายอำเภอเมืองสระบุรี รักษาการแทนผู้ว่าราชการ ลงมารับหนังสือกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง นายบุญสม ทาวิจิตร ได้พูดถึง จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ราคาสินค้าเครื่องอุปโภคและบริโภค มีราคาที่สูงขึ้นมาก ในขณะที่มีค่าจ้างที่ต่ำไม่พอต่อการดำรงชีวิต ทำให้ลูกจ้างต้องทำงานมากขึ้นไม่มีเวลาพักผ่อนหรือศึกษาหาความรู้ตามหลัก สามแปด

1 339 340 341 342 343