เปิดถนนนักข่าวพลเมืองสายแรงงาน

วันที่ 12-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เจ้าหน้าที่เทคนิคจากทีวีไทย ได้จัดสัมมนาการเขียนสคลิปข่าวและการตัดต่อภาพข่าวทีวี ในโครงการนักข่าวพลเมือง และมีกลุ่มแรงงานจาก 7 ศูนย์แรงงานทั่วประเทศเข้าร่วม โดยการประสานงานของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย การสัมมนาจัดขึ้นที่ จันทรเกษมปาร์ค ย่านรัชดาเป็นเวลา 3 วัน

กลุ่มสหภาพแรงงานย่านเวลโกรว์เน้นข้อเรียกร้องด้านความปลอดภัยพร้อมกัน

วันที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมบริษัทไดน่าเมททอล จำกัด สหภาพแรงงานไดน่าเมททอลยื่นข้อเรียกต่อบริษัทไดน่าเมททอลไดน่าเมททอล จำกัด ให้ดูแลพนักงานด้านความปลอดภัยมากกว่าทำตามกรอบของกฎหมายกำหนด เนื่องจากพนักงานบางส่วนทำงานอยู่ในจุดที่มีสารเคมี เช่น นิเกล ตะกั่ว เป็นต้น ซึ่งเคมีเหล่านี้สามารถเข้าไปสะสมในร่างกายได้ ถึงแม้บริษัทจะมีการตรวจร่างกายประจำปีทุกๆปี ผลที่ปรากฏออกมาปกติมาทุกปี สร้างความกังวลใจกับพนักงานในแผนกห้องชุบ เพราะพนักงานเหล่านั้นทำงานอยู่กับสรเคมีโดยตรงและเป็นเวลานาน

สหพันธ์แรงงานยานยนต์ฯ เดินหน้ารวมสหภาพฯ แม้ถูกขัดขวางจากนายทุน

สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย เดินหน้าจัดสัมมนาขั้นตอนการรวมสหภาพแรงงานประเภทอุตสาหกรรมเป็นครั้งสุดท้าย ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ฯ หลังจากมีการสัมมนาเรื่องนี้มาแล้ว 7 ครั้ง โดยมีสหภาพแรงงานกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เข้าร่วมทั้งหมด 8 สหภาพแรงงานฯเข้าร่วมนโยบายการควบรวมสหภาพแรงงานฯครั้งนี้ มุ่งเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในกระบวนการแรงงาน หลังจากถูกแยกไม่ให้รวมกันด้วยสหภาพแบบประเภทกิจการเพื่อลดทอนความเข้มแข็งรวมถึงอำนาจการต่อรองแบบให้อยู่แบบสหภาพใครสหภาพมัน และถูกรังแกจากนายทุนได้ง่ายด้วยการโยกย้ายกดดันกรรมการสภาพแรงงานฯ หรือแม้แต่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมด้วยการละเมิดสิทธิแรงงานในรูปแบบต่างมาตลอด

ร่วมด้วยช่วยกัน กรรมกรลงแขกผลักดันกฎหมายประกันสังคม

ร่วมด้วยช่วยกัน กรรมกรลงแขกผลักดันกฎหมายประกันสังคม
โชว์ประเด็นสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนได้อะไรกับ พ.ร.บ. ประกันสังคม ( ฉบับบูรณาการแรงงาน )
กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ นัดประชุมแกนนำ 13 สหภาพฯ ชี้แจงทำความเข้าใจร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม ( ฉบับบูรณาการแรงงาน ) ในการลงพื้นที่หารายชื่อเสนอกฎหมาย ณ. ศูนย์วัฒนธรรมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2553 ทุกสหภาพฯให้ความร่วมมือและกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน เน้นประเด็นสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน

ทีวีไทยอบรมเข้ม ปั้นนักข่าวพลเมืองสายเลือดแรงงาน

ทีวีไทยอบรมเข้ม ปั้นนักข่าวพลเมืองสายเลือดแรงงาน เปิดพื้นที่รองรับข่าวของนักสื่อสารแรงงาน

เมื่อวันที่ 12- 14 พ.ย. ทีมนักข่าวพลเมืองของทีวีไทยได้จัดอบรมการผลิตข่าวทีวีสำหรับการเป็นนักข่าวพลเมือง ให้กับนักสื่อสารแรงงาน 19 คนใน8 พื้นที่ศูนย์สื่อสารแรงงาน จัดขึ้นที่ห้องจันทรา 2 จันทร์เกษมปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม ใช้เวลาสามวันสองคืนในการฝึกอบรม

วันแรกของการฝึกอบรมจะเป็นการทำความเข้าใจในรูปแบบและรายละเอียดของการเป็นนักข่าวพลเมือง ผ่านการสะท้อนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการอบรมโดยทีมวิทยากรจะเป็นเพียงผู้กำหนดโจทย์และค่อยๆดึงเข้าสู่เนื้อหาเพื่อสร้างกระบวนการคิดให้สอดคล้องกับแนวทางของนักข่าวพลเมือง

บุกเบิกสร้างนักข่าวพลเมืองสายแรงงาน

ทีวีไทย ส่งทีมนักข่าวพลเมือง จัดฝึกอบรมเข้มให้นักสื่อสารแรงงานจากศูนย์แรงงานพื้นที่ต่างๆ ซึ่งถือเป็นรุ่นบุกเบิกของภาคแรงงาน หวังปั้นนักข่าวพลเมืองสานฝันคนงานให้มีพื้นที่ข่าวในสื่อสาธารณะ

1 333 334 335 336 337 343