บุกเบิกสร้างนักข่าวพลเมืองสายแรงงาน

ทีวีไทย ส่งทีมนักข่าวพลเมือง จัดฝึกอบรมเข้มให้นักสื่อสารแรงงานจากศูนย์แรงงานพื้นที่ต่างๆ ซึ่งถือเป็นรุ่นบุกเบิกของภาคแรงงาน หวังปั้นนักข่าวพลเมืองสานฝันคนงานให้มีพื้นที่ข่าวในสื่อสาธารณะ

แรงงานร่วมมือทีวีไทย สร้างนักข่าวพลเมืองกู้วิกฤติศรัทธา

แรงงานร่วมมือสื่อ สร้างนักข่าวพลเมืองกู้วิกฤติศรัทธา

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจับมือไทยทีวี สร้างนักข่าวพลเมือง ขยายครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงรุนแรง หวังตีแพร่ความจริง เปิดหูเปิดตาสังคม เรียกความเป็นธรรมคืนสู่คนงาน
.
.
รายงานโดย พีระศักดิ์ สกุลเขียว นักสื่อสารแรงงานภาคตะวันออก

คนงานเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ เหล็กโลหะรวมพลังล่าลายมือชื่อเสนอปฏิรูปประกันสังคม

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 53 เวลา 18.00 น. ณ ร้านอาหารปิ่นแก้ว ย่านถนนบางนา – ตราด ผู้นำแรงงานได้ประชุมชี้แจงการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ( ฉบับบูรณาการแรงงาน ) โดยนายชาลี ลอยสูง ประธานสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย( TEAM ) กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ประกันตนยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการในการเข้าถึงสิทธิของผู้ประกันตน เช่น ผู้ประกันตนเข้าไปใช้บริการในโรงพยาบาลที่เลือกไว้ ต้องพบกับปัญหาทางด้านบริการทางการแพทย์ที่ด้อยกว่ามาตรฐาน ให้การบริการด้อยกว่าคนไข้ปกติ และยาที่ให้ก็ด้อยกว่าอีกด้วย

ศูนย์แรงงานภูเก็ตอบรมสมาชิก:การทำงานให้ปลอดภัย

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบภูเก็ต ได้จัดอบรมเรื่องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ.คาติน่า ภูเก็ตทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานในระบบ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพ (สสส) ซึ่งได้มีการแบ่ง 4 กลุ่ม มีคณะกรรมการศูนย์ จำนวน 4 คนประกอบด้วย นายจำรัส ทอดทิ้ง นายวารินทร์ สังข์คง นายประสม สมถวิล และนายพงษ์พิชน์ น้อมประวัติ

วุฒิสภาผ่านร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัย

การประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ วันนี้ (8 พ.ย.) ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. … ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมาย คือ การให้หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึงกิจการอื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ซึ่งมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการความปลอดภัย ตลอดจนวินิจฉัยคำอุทธรณ์ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย และการเข้าไปตรวจสถานประกอบการ

15 ปี ที่ต้องรอคอยคนงานทอผ้าป่วยปอดเสื่อมจากการทำงาน

นางอุไร ไชยุชิต โจทก์ที่ 4 เป็นคนเดียวและคนแรกที่ได้รับหมายนัด จากศาลแรงงานกลางลงวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ในคดีระหว่าง นางสมบุญ สีคำดอกแค โจทก์ที่1 กับพวกอีก 38 คน กับบริษัทโรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำเลยที่ 1 กับพวกรวม 2 คน หมายนัด ให้ไปฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553เวลา 13.30 น. ที่ศาลแรงงานกลางใกล้หัวลำโพง (รหัสหมาย 53/7869)คดีแดงที่ 10686 -10692 /38 ,10694-10710,10712-10714/38,10717-10727/38 ฉันตกใจหมดเลยว่ะ ไอ้แก้ว (เตือนใจ บุญที่สุด)โจทก์ในคดีเช่นกัน อยู่ๆก็ได้รับหมายศาล แกได้ไหมวะ ไม่ได้…ไหนลองส่งมาให้พี่เภาที่ออฟฟิตเขาดูหน่อยซิ

1 332 333 334 335 336 341