15 ปี ที่ต้องรอคอยคนงานทอผ้าป่วยปอดเสื่อมจากการทำงาน

นางอุไร ไชยุชิต โจทก์ที่ 4 เป็นคนเดียวและคนแรกที่ได้รับหมายนัด จากศาลแรงงานกลางลงวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ในคดีระหว่าง นางสมบุญ สีคำดอกแค โจทก์ที่1 กับพวกอีก 38 คน กับบริษัทโรงงานทอผ้ากรุงเทพ จำเลยที่ 1 กับพวกรวม 2 คน หมายนัด ให้ไปฟังคำพิพากษาศาลฎีกาในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553เวลา 13.30 น. ที่ศาลแรงงานกลางใกล้หัวลำโพง (รหัสหมาย 53/7869)คดีแดงที่ 10686 -10692 /38 ,10694-10710,10712-10714/38,10717-10727/38 ฉันตกใจหมดเลยว่ะ ไอ้แก้ว (เตือนใจ บุญที่สุด)โจทก์ในคดีเช่นกัน อยู่ๆก็ได้รับหมายศาล แกได้ไหมวะ ไม่ได้…ไหนลองส่งมาให้พี่เภาที่ออฟฟิตเขาดูหน่อยซิ

วุฒิสภาขยายเวลาลงมติวาระ 2-3 ร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัย

ในจันทร์ 8 พฤศจิกายน 2553 วุฒิสภาเตรียมพิจารณาเรื่องขอขยายเวลา ลงมติวาระ 2-3 ร่างพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทำงาน พ.ศ….ออกไปอีก จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 แม้ว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา จะพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตาม!

แรงงานนอกระบบเตรียมทวงถามรัฐเรื่องการคุ้มครอง

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2553 ห้องประชุมนนทรี 2 ชั้น 4 โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน (ส.ส.ส.) จัดการประชุมเชิงกระบวนการและแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแรงงานนอกระบบภาคกลาง, แรงงานนอกระบบภาคกทม. ,สำนักควบคุมโรคติดต่อ,มหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์,มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ภาคกลาง, ทีมประเมินภายใน และเจ้าหน้าที่แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
จัดประชุมวางแผนการทำงานร่วมกัน

เครือข่ายแรงงานนอกระบบยื่นร่างพ.ร.บ.บำนาญคณะกรรมาธิการการแรงงาน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30 น. ตึกรัฐสภา 3 ชั้น 3 นางสุจิน รุ่งสว่างประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบภาค กทม.และคณะยื่นหนังสือเรื่อง ร่าง พระราชบัญญัติบำนาญชราภาพ พ.ศ. …. (ฉบับภาคประชาชนร่วมกับผู้ใช้แรงงาน) ต่อ นายสถาพร มณีรัตน์ กรรมาธิการแรงงานสภาผู้แทนราษฏร นางสุจิน กล่าวได้นำเสนอว่า เรื่องขอให้นำร่าง พ.ร.บ. บำนาญชราภาพ พ.ศ. ….(ฉบับภาคประชาชนร่วมกับผู้ใช้แรงงาน) เพราะฉบับของภาคประชาชนมีข้อแตกต่างจากร่างของรัฐบาลในเรื่อง หลักการออม

มึนตึ้บ! ขอลากิจแต่นายจ้างให้ลาออก ชวดสิทธิเงินทดแทน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ได้รับการเปิดเผยจากนางสาวสุรินทร์ พิมพา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ของกลุ่มสหภาพแรงงานย่านอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ว่า คนงานหญิงแผนกเย็บผ้า บริษัทรัตนาภรณ์ ตั้งอยู่ย่านอ้อมใหญ่ ว่าเมื่อราวปลายเดือนกันยายนเคยถูกใบเตือนเนื่องจากลากิจไปรับลูกที่ภาคใต้เพื่อที่จะไปส่งให้แม่ที่จังหวัดอุดรแต่ทางบริษัทไม่ยอมให้ใบลาแต่กลับให้ใบเตือน ต่อมาเมื่อวันที่30ตุลาคมได้ไปขอใบลาเพื่อลาไปส่งลุกที่อุดรทางฝ่ายบุคคลไม่ยอมให้ใบลาแถมขู่ว่าหากหยุดงานจะให้ออกจากงาน

ต้นทุนแรงงานต่ำ ชะตากรรมแรงงานไทย

บรรษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก บี โอ ไอ ในการลดหย่อนภาษีจากรัฐบาลไทย ได้แสวงหาผลประโยชน์กำไรอย่างมหาศาลจากการจ้างงานราคาถูก จ้างงานแบบเหมาช่วง แบบชั่วคราว Subcontract โดยการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายแรงงานไทย

1 332 333 334 335 336 340