นายจ้างกู๊ดเยียร์บินตรงทำข้อตกลงสภาพการจ้างกับสหภาพ

ลูกจ้างกู๊ดเยียร์จัดทำบุญร่วมกันปิดการชุมนุมเตรียมตัวกลับเข้าทำงานหลังจากการเจรจาหาข้อยุติทำข้อตกลงร่วมกันได้ทั้ง 2 ฝ่าย
เมื่อเช้าของวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ทางสหภาพแรงงานคนทำยางแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันทำพิธีกรรมทางศาสนา นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป ทำบุญเลี้ยงพระบริเวณพื้นที่ชุมนุมหน้าบริษัทกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 50/9 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน กม. 36 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โดยมี Ms. Wendy Radtke ตัวแทนผู้บริหารบรัทฯเข้าร่วมพิธีทางศาสนานี้ด้วย สมาชิกสหภาพทุกท่านได้ช่วยเก็บของและ, ทำความสะอาดบริเวณหน้าโรงงาน และแยกย้ายกลับบ้านเพื่อเตรียมเข้าทำงานในวันรุ่งขึ้น

เปิดเวทีสมัชชาปฏิรูปกรรมกร เสนอทางออกลดความเหลื่อมล้ำ

รับฟังข้อคิดเห็น หวังปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอำนาจให้ภาคประชาชนมีอำนาจมากขึ้น
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 รศ. ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ในฐานะประธานกรรมการเครือข่ายผู้ใช้แรงงานเพื่อการปฏิรูป ในกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ ได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นในการหาทางออกเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ ที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี โดยเชิญนักสหภาพแรงงานทั้งรุ่นเก่า และรุ่นใหม่รวมถึงแรงงานนอกระบบจากหลายพื้นที่เช่น พื้นที่อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ภาคตะวันออก รังสิตปทุมธานี ปราจีนบุรี ฯลฯ มาร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นโดยครั้งนี้เป็นครั้งแรก

สหภาพแรงงานชิ้นส่วนฯอบรมสมาชิกใหม่

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 สหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย (TAM) ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานฯประเภทอุตสาหกรรม มีสำนักงานอยู่ที่ตลาดบางวัว จ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดอบรมสมาชิกสหภาพฯใหม่ ทีเป็นพนักงานบริษัทมิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเชีย จำกัด โดยมีการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานชิ้นส่วนฯประมาณ 200 คน จากพนักงานทั้งหมด 427 คน

“ศูนย์สื่อสระบุรี” กำหนดยุทธ์ศาสตร์! ทำหนังสือพิมพ์แรงงาน

ศูนย์สื่อข่าวแรงงานพื้นที่สระบุรี ประชุมวางแผนยุทธ์ศาสตร์การทำหนังสือพิมพ์ข่าวเพื่อแรงงาน –บรรณาธิการฟันธง เกิดแน่ เดือนธันวาคม 53 จดหมายข่าววารสารและวีดีโอนักข่าวพลเมือง

กลุ่มสระบุรี…รุก! วิพากษ์ “ร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ”

กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง จัดวิพากษ์ร่าง พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ฉบับใหม่ ผู้นำ ตื่นตัวกันคึกคัก หวังเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

บ.แม็กซิสฯ ประกาศเครื่องจักรเสียสั่งหยุดงาน 7 วันระหว่างเจรจา

บ.แม็กซิสฯ ยื่นข้อเรียกร้องสวน ประกาศปิดงานอ้างเหตุเครื่องจักรเสีย ก่อนการเจราครั้งแรก พร้อมสั่งแรงงานข้ามชาติ แรงงานเหมาค่าแรงทำงานแทน พนักงานประจำงงว่าบริษัท
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 สหภาพแรงงาน แม็กซิส ประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกจำนวนกว่า 1,600 คน(หญิงประมาณ 400 คน )ได้ยื่นข้อเรียกต่อบริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทยแลนด์)จำกัด โดยมีข้อเรียกร้องทั้งหมดจำนวน 20 ข้อโดยมีข้อเรียกร้องสำคัญๆ ดังนี้ 1.ให้บริษัทจ่ายโบนัส 110*250+20,000 (เงินบวกให้สำหรับสมาชิก) 2. ให้บริษัทปรับเงินขึ้น 8%+ อายุงานปีละ 300ค่ากะ 55/วัน 3. ขอให้ช่วยจ่ายค่าบ้าน 900/เดือน ค่าข้าว 35/25 เบี้ยขยันขั้นบันได 700-800-900 4 ให้จัดวันละพักร้อนเพิ่มจากเดิม 1-3=6,3-6=8,6 ปีขึ้นไป 10 วัน และสามารถสะสมวันลาได้ไม่เกิน 12 วัน 5. ขอให้บริษัทจัดค่ารถ 900/ เดือน และจัดให้มีวันกิจกรรม 1 วัน/ปี โดยเช้าจัดกีฬาเย็นกินเลี้ยง และบริษัทสนับสนุนรถรับส่ง งบประมาณขอวันเสาร์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ รวมทั้ง 6. ขอให้บริษัท ฯ ทำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงาน และจ่ายค่าชดเชยให้สำหรับพนักงานที่เสียชีวิตทุกกรณีคนละ 50,000 บาท

1 322 323 324 325 326 336