คนงาน 3บริษัทเฮ ข้อเรียกร้องสภาพการจ้างจบ.หลังเจรจานานนับเดือน

สหภาพแรงงาน ทีไอดี แจ้งข้อเรียกร้องในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ต่อ 1. บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลไดเมคกิ้ง จำกัด (TID ) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ 2. บริษัท ไดอะโมเดริ์น เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศไทย จำกัด (D-MET) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี 3. บริษัท โชนัน ยูนิเทค ประเทศไทย จำกัด (SUTT) นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยได้มีการเจรจาร่วมกันใช้เวลา 1 เดือนได้ข้อตกลง ทั้งโบนัส ค่าจ้าง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าอาหาร ลดวันทำงาน ปรับปรุงสภถานที่พักผ่อน ติดแอร์โรงอาหาร จัดสนามออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัทสุปราณี และโอเรียนเอ็มบรอยเดรี่ จัดอบรมความปลอดภัยฯให้เพนักงาน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 10 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา บริษัทสุปราณี ยูเนี่ยนจำกัด บริษัทโอเรียนตังเอ็มบรอยเดรี่เลส จำกัด ได้มีการอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานทั้ง 2 บริษัทในหัวข้อเดียวกัน ซึ่งมีอยู่ 4 ข้อ คือ 1. นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 2. ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 3. การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร, ไฟฟ้าการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ และ 4. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน โดยมี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)ระดับหัวหน้างาน 4 คน และอีก 1 คน ฝ่ายการเงินมาให้ความรู้เรื่องกองทุนเงินทดแทน โดยได้แจกเอกสารให้พนักงานที่เข้าร่วมอบรมอ่านจากนั้นขอเอกสารคืนหลังจากจบการอบรม จป.ทั้ง 4 คน ได้แบ่งในแต่ละหัวข้อให้ความรู้ โดยอ่านตามเอกสารทุกตัวอักษรที่แจกพนักงาน ในเรื่อง กองทุนฯพอจะมองเห็นภาพ และพอเข้าใจอยู่บ้างจากเอกสารที่แจก

ปราณียูเนี่ยนจัดฝึกซ่อมดับเพลิงให้พนักงานหวังมีความรู้ช่วยเหลือหากเกิดเหตุเพลิงไหม้

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 53 ณ บริษัทสุปราณียูเนี่ยน จำกัด เวลา 09.00 – 12.30 น. นายจ้างบริษัทสุปราณีฯ และ บริษัทโอเรียนตัลเอ็มบรอนเดอรี่เลส จำกัด ได้มีการอบรม ซ่อมดับเพลิงให้กับพนักงานทั้ง 2 บริษัท มีพนักงานทั้งหมด 76 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยดับเพลิงจาก อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร จำนวน 2 คนมาให้ความรู้ ในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่บอกว่า เน้นให้ทุกคนกล้าแสดงออก โดยได้แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ให้ในกลุ่มช่วยกันเลือกหัวหน้ากลุ่มในแต่ละกลุ่ม ทางเจ้าหน้าที่ได้สอนวิธีป้องกัน วิธีช่วยเหลือตนเอง และเพื่อนร่วมงานที่ได้รับอุบัติเหตุ โดยมีท่าอยู่ 3- 4 ท่า

สหภาพแรงงาน เจ ซี วาย เตรียม “ปลดแอก”ทางความคิดจัดการศึกษาหวังทวงคืนสวัสดิการ

เมื่อวันที่ 5-6 ธันวาคม 2553 กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง นำโดย นายบุญสม ทาวิจิตร ประธานกลุ่มฯ พร้อมคณะกรรมการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การบริหารสหภาพ” ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สหภาพแรงงานเจซีวาย เร่งเรียนรู้ ด้านการบริหารงาน กฎหมายแรงงาน หวังเรียกร้องสิทธิจากนายจ้าง หลังถูกกดขี่มานาน การเข้าร่วม มีทั้งคณะกรรมการสหภาพแรงงานและสมาชิกจำนวน 30 กว่าคนซึ่งบรรยากาศอบอวลไปด้วยความเข้มข้นและกลิ่นไอของความเป็นผู้นำรุ่นใหม่

ผู้นำประชุมเตรียมจัดงานสมัชชาแรงงาน ดันร่างพ.ร.บ.ประกันสังคมฯมกราคมนี้

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ประกอบด้วยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายปฏิบัติการแรงงานข้ามชาติ ฯลฯ ได้ จัดประชุมเพื่อติดตามการผลักดันร่าง พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (บับบูรณาการแรงงาน) ที่โรงแรมบางกอกพาเลซ ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20 คน

ส.ส.ท.ประชุมนักข่าวพลเมืองกลาง เตรียมงานนัดรวมพลนักข่าวพลเมืองประจำปี

ทีมงานอบรมนักข่าวพลเมืองทีวีไทย ประชุมเตรียมงานนักข่าวพลเมืองภาคกลางร่วมจัดงาน 4 ภาค ด้วยความหวัง “เปลี่ยนประเทศไทยด้วยพลังพลเมือง” กำหนดจัดกิจกรรมร่วมกัน ส่วนนักข่าวพลเมืองสื่อสารแรงงาน พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์การสื่อสารของแรงงาน วงดนตรีภราดรเข้าร่วมเต็มที่ ขนผู้นำเตรียมแถลงข่าวขยายแนวคิดปฏิรูปประกันสังคมอย่างไรให้ผู้ประกันได้ประโยชน์ หวังมีพื้นที่สื่อสารประเด็นแรงงาน
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 องค์การกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะ (ส.ส.ท.) จัดประชุมตัวแทนนักข่าวพลเมืองภาคกลาง ที่ห้องประชุม 914 (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยจันทร์เกษม ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนเข้าร่วมจากหลายจังหวัดในภาคกลาง เช่น กรุงเทพฯ สระบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม ชลบุรี สุพรรณบุรี ฯลฯ

1 322 323 324 325 326 339