แรงงานนอกระบบเตรียมทวงถามรัฐเรื่องการคุ้มครอง

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2553 ห้องประชุมนนทรี 2 ชั้น 4 โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน (ส.ส.ส.) จัดการประชุมเชิงกระบวนการและแผนปฏิบัติการติดตามประเมินผล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแรงงานนอกระบบภาคกลาง, แรงงานนอกระบบภาคกทม. ,สำนักควบคุมโรคติดต่อ,มหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์,มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ภาคกลาง, ทีมประเมินภายใน และเจ้าหน้าที่แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
จัดประชุมวางแผนการทำงานร่วมกัน

เครือข่ายแรงงานนอกระบบยื่นร่างพ.ร.บ.บำนาญคณะกรรมาธิการการแรงงาน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30 น. ตึกรัฐสภา 3 ชั้น 3 นางสุจิน รุ่งสว่างประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบภาค กทม.และคณะยื่นหนังสือเรื่อง ร่าง พระราชบัญญัติบำนาญชราภาพ พ.ศ. …. (ฉบับภาคประชาชนร่วมกับผู้ใช้แรงงาน) ต่อ นายสถาพร มณีรัตน์ กรรมาธิการแรงงานสภาผู้แทนราษฏร นางสุจิน กล่าวได้นำเสนอว่า เรื่องขอให้นำร่าง พ.ร.บ. บำนาญชราภาพ พ.ศ. ….(ฉบับภาคประชาชนร่วมกับผู้ใช้แรงงาน) เพราะฉบับของภาคประชาชนมีข้อแตกต่างจากร่างของรัฐบาลในเรื่อง หลักการออม

มึนตึ้บ! ขอลากิจแต่นายจ้างให้ลาออก ชวดสิทธิเงินทดแทน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ได้รับการเปิดเผยจากนางสาวสุรินทร์ พิมพา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ของกลุ่มสหภาพแรงงานย่านอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ว่า คนงานหญิงแผนกเย็บผ้า บริษัทรัตนาภรณ์ ตั้งอยู่ย่านอ้อมใหญ่ ว่าเมื่อราวปลายเดือนกันยายนเคยถูกใบเตือนเนื่องจากลากิจไปรับลูกที่ภาคใต้เพื่อที่จะไปส่งให้แม่ที่จังหวัดอุดรแต่ทางบริษัทไม่ยอมให้ใบลาแต่กลับให้ใบเตือน ต่อมาเมื่อวันที่30ตุลาคมได้ไปขอใบลาเพื่อลาไปส่งลุกที่อุดรทางฝ่ายบุคคลไม่ยอมให้ใบลาแถมขู่ว่าหากหยุดงานจะให้ออกจากงาน

ต้นทุนแรงงานต่ำ ชะตากรรมแรงงานไทย

บรรษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก บี โอ ไอ ในการลดหย่อนภาษีจากรัฐบาลไทย ได้แสวงหาผลประโยชน์กำไรอย่างมหาศาลจากการจ้างงานราคาถูก จ้างงานแบบเหมาช่วง แบบชั่วคราว Subcontract โดยการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายแรงงานไทย

แรงงานฮึด!ตั้งเป้าล่า 4 หมื่นชื่อ หวังปฏิรูปประกันสังคม

เครือข่ายแรงงานผนึกพลังนักการเมืองและนักวิชาการ เปิดวงสัมมนาชำแหละประกันสังคมล้าหลังขาดความโปร่งใส ประกาศร่วมล่ารายชื่อเพื่อเสนอกฎหมาย หวังปฏิรูปประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระ โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยผู้ประกันตนต้องมีส่วนร่วม รวมทั้งขยายสิทธิประโยชน์ให้ดีขึ้นและต้องครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่ม

พลังสื่อ เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงาน ลดความเหลื่อมล้ำ

สื่อมวลชนร่วมเสวนานักสื่อสารแรงงาน ถกแนวทางการทำงานระหว่างแรงงานกับสื่อมวลชนเพื่อยกประเด็นแรงงานสู่สาธารณะ หวังลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยเห็นว่าปัจจุบันมีช่องทางมากขึ้นจากสื่อทางเลือกและสื่อเฉพาะต่างๆ เช่น วิทยุชุมชน หรือสื่อใหม่อย่าง อินเตอร์เน็ทและสื่อออนไลน์ต่างๆ แต่เห็นว่ายังไม่ควรทิ้งสื่อกระแสหลักทั้งหนังสือพิมพ์และทีวีที่ยังมีพลังเปลี่ยนแปลงสังคมอยู่อย่างน้อยอีก 10 ปี แต่แรงงานต้องมีวินัย มีความเป็นมืออาชีพในการสร้างข่าวและช่องทางของตัวเองตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยต้องข้ามให้พ้นความซ้ำซากทั้งในด้านการนำเสนอประเด็นเนื้อหาและตัวบุคคลเป็นข่าว

1 312 313 314 315 316 320