กลุ่มแรงงานปราจีนจัดกีฬาสานสามัคคีภายใน

กลุ่มสหภาพแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งได้ก่อตั้งและรวมตัวกันจากสหภาพแรงงานในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และสหภาพแรงงานแต่ละสหภาพมีสถานประกอบการอยู่ใน เขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปัจจุบันมีสหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิกทั้งหมด 6 สหภาพแรงงาน ประกอบด้วย
1. สหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย 2. สหภาพแรงงานฮิตาชิทรานสปอร์ตแห่งประเทศไทย 3. สหภาพแรงงานซันโยแห่งประเทศไทย 4. สหภาพแรงงานฮาบิโรแห่งประเทศไทย 5. สหภาพแรงงานนิสเซ่นแห่งประเทศไทย 6. สหภาพแรงงานอาหารแห่งประเทศไทย

แรงงานหาบ 14,500 รายชื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภา

วันนี้(24พฤศจิกายน 2553) เวลา 10.00 น. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ประกอบด้วยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยเนื่องจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เครือข่ายปฏิบัติการแรงานข้ามชาติ มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน เครือข่ายภาคประชาชน กทม. เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา และสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย นำโดยนางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย นางสุจิน รุ่งสว่าง ผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายแรงงานนอกระบบ และผู้นำแรงงานจากสหพันธ์แรงงาน กลุ่มสหภาพแรงงานฯลฯ ได้เข้าร่วมกันนำรายชื่อกว่าหมื่นลายชื่อเพื่อเสนอกฎร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ….(ฉบับบูรณาการแรงงาน) ทั้งนี้มีนายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานรัฐสภา และนายสถาพร มณีรัตน์ สมาชิกรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร

นายจ้างเซนต์โกเบนฯเล่นแง่เจรจาไม่คืบหน้า

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 สหภาพแรงงาน เซนต์โกเบนซีคิวริท และบริษัท เซนต์โกเบนซีคิวริท จำกัด ได้มีการนัดเจราจาข้อเรียกร้องครั้งที่ 4 เวลา 14.00 น.ที่ ห้องประชุมบริษัทฯ เพื่อหาข้อยุติร่วมกันเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย บริษัท เซนต์โกเบนซีคิวริท ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อีสต์เทิร์น ซีบอร์ด ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ผลิตกระจกรถยนต์ส่งให้กับบริษัทผลิตรถยนต์หลายรายในประเทศและต่างประเทศ สหภาพแรงงาน เซนต์โกเบนซีคิวริท ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและขอปรับปรุงสวัสดิการ ทั้งหมด 13 ข้อ โดยมีเหตุผลหลัก 6 ข้อ ในการยื่นข้อเรียกร้องในครั้งนี้
1. ยอดการผลิตเพิ่มขึ้น จากปี 52 ( เพิ่มขึ้นประมาณ 40% ณ เดือนกันยายน 53 )
2. ยอดขายเพิ่มขึ้น จากปี 52 ประมาณ สามร้อยหกสิบหกล้านกว่าบาท (ณ เดือนกันยายน)
3. สภาพเศรษฐกิจเจริญเติมโตเพิ่มขึ้น
4. สร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานในการทำงาน
5. เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
6. สร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

หวั่นประวัติศาสตร์ซ้ำรอย แรงงานมิตซู ลิฟท์ ต้องเดินขบวน

รำลึก 5 ปี การต่อสู้ ของคนงานมิตซู ลิฟท์ เริ่มยกระดับการเรียกร้อง ก้าวสู่ท้องถนน เดินริ้วขบวนกว่า 100 เมตร เพื่อหาข้อยุติทางการเจรจาร่วมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา 17.00 น. สหภาพแรงงานมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย (สร.มิตซู ลิฟท์) เป็นบริษัทผู้ผลิตบันไดเลื่อนและลิฟท์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.ชลบุรี เกาะกลุ่มรวมตัว หลังเลิกงาน แสดงได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อต่อต้าน ผลการเจรจาที่ไม่เป็นธรรม จนกระทั้งเวลา 17.45 น. สมาชิกกว่า 600 คน เดินขบวนไปตามท้องถนนในนิคมฯอมตะนคร มุ่งหน้าสู่ถนนบางนา-ตราด ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ริ้วขบวนยาวกว่า 100 เมตร มีทั้งเดินเท้าและขบวนรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ กว่า 150 คัน ส่งผลให้การจราจรขาออกของนิคมฯไม่สามารถใช้การได้ มากกว่า 1 ชั่วโมง ตลอดระยะทางการเคลื่อนขบวน

ครบแล้วหมื่นกว่าชื่อผู้นำแรงงานเตรียมเสนอกฎหมายประกันสังคม

แรงงานล่าลายชื่อเสนอร่างกฎหมายประกันสังคมล่าสุดครบแล้ว 1หมื่นกว่าชื่อ ผู้นำเตรียมยื่นรายชื่อทั้งหมดส่งให้ประธานรัฐสภาในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายนนี้ เวลา 09.30 น.นัดรวมลายมือชื่อที่ล่ามาได้พร้อมกันที่หน้ารัฐสภา
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ชั้น 4 อาคาร บ้านลือชาอพาร์ทเมนท์ ห้อง 5 ชั้น 4 เลขที่ 10ถนนพหลโยธิน ซอย 3 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400ได้มีการประชุมของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ผู้นำแรงงานกลุ่มต่างๆ เพื่อตรวจเชิดรายชื่อที่กลุ่มสหภาพแรงงาน สหพันธ์แรงงาน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มต่างๆ และภาคประชาชนที่ได้ให้การสนับสนุนรายชื่อเพื่อร่วมเสนอร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. …. (ฉบับขบวนการแรงงาน) ซึ่งขณะนี้ได้ลายมือชื่อที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านประกอบพร้อมยื่นประมาณ 12,000 ชื่อ(จัดทำแบบแสดงรายชื่อแยกจังหวัด ขก.2 เรียบร้อย) โดยที่ประชุมได้กำหนดการยื่นลายมือชื่อทั้งหมดต่อประธานรัฐสภาในวันที่ 24 พ.ย.เวลา 09.30 น. นี้

คนงานกู๊ดเยียร์รวมพลบุกแรงงานจังหวัดให้ไกล่เกลี่ยหาข้อยุติ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลาประมาณ 09.00 น. ทางกลุ่มสหภาพแรงงานคนทำยางแห่งประเทศไทย นำโดย นายอรรคพล ทองดีเลิศ ประธานสหภาพแรงงานฯ ได้เคลื่อนขบวนจากหน้าบริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 50/9 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน กม. 36 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ไป กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี นำขบวนโดยรถจักรยานยนต์จำนวน 20 กว่าคัน รถกระบะและกลุ่มเพื่อนอ๊อฟโรด จำนวน 20 กว่าคัน พร้อมทั้งสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ประมาณ 200 คน เพื่อไปให้กำลังกับตัวแทนเจรจา

1 312 313 314 315 316 325