รัฐบาลเตรียมระดมทุนกองทุนอื่น เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รัฐบาลมีแนวคิดเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายละ 1,200-1,500 บาท จากเดิม 600 บาทต่อเดือน เพื่อให้เหมาะสมกับการครองชีพในปัจจุบัน กำลังศึกษาหาทางระดมเงินทุน ทั้งสสส. กองทุนการกีฬา ผู้สูงอายุฐานะดีที่เสียสละ และตั้งเป้าหางานให้ทำเพิ่มรายได้ เพิ่มการออมกองทุนบำนาญแห่งชาติด้วย

เร่งเจ้าหน้าที่แรงงานออกคำสั่งช่วยลูกจ้างไทยซิน

สำนักแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานทั้งคณะ ลงพื้นที่มาเยี่ยมลูกจ้างบริษัทบริติช-ไทยซินฯ สอบถามความต้องการ ฝ่ายลูกจ้างเสนอ 2 ข้อเร่งด่วน 1. เร่งรัดการออกคำสั่งให้แล้วเสร็จก่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2.ประสานงานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่อน้ำ-ไฟ ให้ลูกจ้างที่อาศัยในหอพักโรงงาน

คสรท.ยื่นกระทรวงแรงงาน-ILO แก้ปัญหาละเมิดสิทธิแรงงาน

สมานฉันท์แรงงาน ร้องรัฐถึงองค์การแรงงานระหว่างประเทศแก้ปัญหาละเมิดสิทธิ กลุ่มสหภาพร้องนายจ้างให้ออกเพราะตั้งครรภ์

คสรท.ระดมทุนช่วยคนงานบริติชไทยซิน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)ได้ส่งหนังสือถึงองค์กรสมาชิก พันธ์มิตร และเครือข่ายแรงงานทุกภาคส่วน เพื่อขอระดมทุนสนับสนุนช่วยเหลือสหภาพแรงงานบริติชไทยซินเทติคเท็กสไทล์ หลังถูกนายจ้างบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัด ประกาศปิดโรงงานเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย

ศาลระนอง พิพากษายกฟ้องจำเลยคดีค้ามนุษย์ในแรงงานประมงชาวกัมพูชา

ศาลจังหวัดระนอง พิพากษายกฟ้องจำเลย คดีหมายเลข คม. 2,4/2559 คดีค้ามนุษย์ในแรงงานประมงชาวกั มพูชา จำนวน 11 คน

1 2 3 4 5 319