หอการค้าเสนอปรับค่าจ้าง 410 บาทต่อวัน ผลสำรวจภาพรวมแรงงานเป็นหนี้สูง

ผลสำรวจพบแรงงานไทยที่มีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท พบว่ากว่า 97% มีภาระหนี้ เนื่องจากรายได้ไม่เพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายและราคาสินค้าสูงขึ้น จนหมุนเงินไม่ทัน ดังนั้นจึงต้องการให้รัฐบาลช่วยด้วยการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 410 บาท

1 พ.ค.วันกรรมกรสากลแรงงานแยกจัด 2 ขบวน

วันกรรมกรสากล 2 ขบวนแรงงานเรียกร้องสิทธิการรวมตัวเจรจาต่อรอง การปฏิรูปประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ

15 สภาลูกจ้างจับมือกระทรวงแรงงานจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ

15 องค์กรแรงงาน ร่วมกระทรวงแรงงาน จัดวันแรงงานแห่งชาติ ผู้นำแรงงานเตรียมยื่น 5 ข้อเรียกร้อง โดยมีนายกรัฐมนตรีมารับข้อเสนอ

ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ เสนอให้ “รื้อ” นิยามแรงงาน

แม้ไม่บ่อยครั้งนักที่นักวิชาการแถวหน้าคนนี้ออกมาพูดเรื่องแรงงานอย่างจำเพาะเจาะจง แต่เมื่อเขาขึ้นไปยืนปาฐกถาต่อหน้าผู้ฟังแห่งนั้น เขาเสนอให้ “รื้อ” นิยามแรงงาน และถกเถียงเรื่องนี้อย่างเท่าทันสอดคล้องกับยุคสมัย

ครม.มีมติเพิ่มสิทธิประกันสังคม ดึงแรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตน

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง ร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 จำนวน 3 ฉบับ

1 2 3 4 5 320