​กลุ่มผู้หญิง ส่งเสียง ถึงนายก ประยุทธ์ 8 มีนาวันสตรีสากล 8 นโยบายสตรีเร่งด่วน

กลุ่มผู้หญิง ส่งเสียง ถึงนายก ประยุทธ์ 8 มีนาวันสตรีสากล 8 นโยบายสตรีเร่งด่วน ขอให้ เร่งมือ ยกระดับ และ ออกมาตราการเข้ม

​แห่ร้องรัฐ บริษัทบริติชไทยซินฯ ลอยแพคนงาน 

​บริษัทบริติชไทยซินฯลอยแพคนงาน เลิกจ้าง แจ้งทยอยจ่ายชดเชย 8 งวด เริ่มต.ค.60 สิ้นสุดพ.ค.61 ลูกจ้าง 107 คน ข้ามชาติ 22 คน

ศาลระนองยกฟ้องจำเลย คดีค้ามนุษย์

ศาลจังหวัดระนอง พิพากษายกฟ้องจำเลย คดีค้ามนุษย์ในแรงงานประมงชาวกัมพูชา

นาฬิกาชีวิต : เศรษฐกิจและสังคมในมือแรงงานหญิง พบค่าจ้างไม่พอกิน

“นาฬิกาชีวิต : เศรษฐกิจและสังคมในมือแรงงานหญิง” เตรียมเคลื่อนข้อเสนอต่อผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีนโยบายดูแลแรงงานหญิงให้ได้รับความเป็นธรรม ในเวทีพบแรงงานค่าจ้างไม่พอกินต้องทำงานมากกว่าสองนายจ้าง

1 2 3 4 316